Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 34 นาที

เข้าใจธรรมชาติของคน วิเคราะห์ แก้ไข และป้องกันการเกิดความขัดแย้งในการทำงานแบบ Hybrid

รับมือกับความขัดแย้ง รู้วิธีการพูดเพื่อแก้ไขความขัดแย้ง และบริหารความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม

ให้ความรู้โดย คุณปานจิต เฮาว์ - ผู้บริหารระดับสูงด้าน HR ดูแลภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก มีประสบการณ์การทำงาน Remote และ Hybrid Team ทั้งในและต่างประเทศกว่า 25 ปี

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 34 นาที

เข้าใจธรรมชาติของคน วิเคราะห์ แก้ไข และป้องกันการเกิดความขัดแย้งในการทำงานแบบ Hybrid

รับมือกับความขัดแย้ง รู้วิธีการพูดเพื่อแก้ไขความขัดแย้ง และบริหารความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม

ให้ความรู้โดย คุณปานจิต เฮาว์ - ผู้บริหารระดับสูงด้าน HR ดูแลภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก มีประสบการณ์การทำงาน Remote และ Hybrid Team ทั้งในและต่างประเทศกว่า 25 ปี

ผู้สอน

  • อดีตผู้บริหารสูงสุดด้าน HR ของบริษัทยักษ์ใหญ่ ดูแลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำที่ประเทศสิงคโปร์
  • นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นรางวัลระดับโลกมากกว่า 10 รางวัล พร้อมทั้งประสบการณ์มากกว่า 25 ปี สำหรับการทำงานทั้งในและต่างประเทศ
  • ประสบการณ์ที่ปรึกษาด้านธุรกิจชั้นนำที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
  • อาจารย์สอนศิษย์ด้วยจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้นำและสร้างจิตวิญญาณการบริการให้กับหลายองค์กรชั้นนำ

ยุคนี้เป็นยุคของ BANI ที่คนมีความเปราะบาง มีความกังวลและคาดเดาได้ยาก ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลก การทำงานยุคใหม่อย่าง Hybrid ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นและเกิดได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะการสื่อสารทาง Online นั้นปิดกั้นการสัมผัสทางธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อเกิดความขัดแย้ง พนักงานจึงเลือกที่จะหลีกเลี่ยงมากกว่าการพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหา จนปัญหากลายเป็นการเมืองในองค์กร คอร์สนี้จึงออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นพบแนวทางวิเคราะห์ แก้ไข และป้องกันการเกิดความขัดแย้งในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจธรรมชาติของคนและการทำงานแบบ Hybrid มากขึ้น
- ประยุกต์ใช้สไตล์การบริหารความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
- รู้เทคนิคการรับมือกับความขัดแย้งและรู้วิธีการพูดเพื่อแก้ไขความขัดแย้ง
- วางแนวทางป้องกันการเกิดวามขัดแย้งในการทำงานแบบ Hybrid ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ประกอบการ ผู้นำ และ HR ที่กำลังตามหาหลักสูตรพัฒนาผู้นำในการทำงานแบบ Hybrid Work จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จริงทั้งในและต่างประเทศ โดยต้องการให้เน้นตัวอย่าง กรณีศึกษา และ Workshop เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติตามแล้วได้ผลจริง

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • อดีตผู้บริหารสูงสุดด้าน HR ของบริษัทยักษ์ใหญ่ ดูแลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำที่ประเทศสิงคโปร์
  • นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นรางวัลระดับโลกมากกว่า 10 รางวัล พร้อมทั้งประสบการณ์มากกว่า 25 ปี สำหรับการทำงานทั้งในและต่างประเทศ
  • ประสบการณ์ที่ปรึกษาด้านธุรกิจชั้นนำที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
  • อาจารย์สอนศิษย์ด้วยจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้นำและสร้างจิตวิญญาณการบริการให้กับหลายองค์กรชั้นนำ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Profile
by ปานจิต เฮาว์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที