Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
990 บาท 1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 46 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 26 นาที

เอกสารประกอบ

สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง

สามารถสร้างรายได้ได้จริง

สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบและผู้พัฒนาเว็บไซต์มากกว่า 1,000 เว็บ เพื่อการนำเข้าและส่งออกทั่วโลก

990 บาท 1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 46 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 26 นาที

เอกสารประกอบ

สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง

สามารถสร้างรายได้ได้จริง

สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบและผู้พัฒนาเว็บไซต์มากกว่า 1,000 เว็บ เพื่อการนำเข้าและส่งออกทั่วโลก

ผู้สอน

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบเพื่อช่วยสร้างรายได้ทั่วโลกผ่านตลาดต่างๆ เช่น Amazon.com, Esty.com, Lazada.com
  • ผู้สร้างลูกศิษย์ให้เริ่มเรียนรู้ในการเพิ่มช่องทางการหารายได้มากกว่า 1,000 คนต่อปี
  • วิทยากรบรรยายความรู้ในคอร์ส Digital Value ซึ่งมีผู้เข้าเรียนกว่า 1,000 คน
  • ผู้พัฒนาเว็บไซต์มากกว่า 1,000 เว็บ เพื่อการนำเข้าและส่งออกทั่วโลก
  • เจ้าของ Blog Happysme.co เว็บไซต์ให้ความรู้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆ ที่เริ่มทำธุรกิจ

หลักสูตรนี้จะแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้งานเว็บไซต์ WordPress ซึ่งรวมถึงการใช้งานแดชบอร์ดและอินเทอร์เฟซการสร้างหน้าและโพสต์ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้และบทบาทการจัดการความคิดเห็นและการตั้งค่าปรับแต่งรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ WordPress ของคุณด้วยเมนูวิดเจ็ตและธีมปลั๊กอินและการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ของ WordPress

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ง่ายสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เมื่อจบคอร์ส ผู้เรียนจะสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
- สามารถสร้างทราฟฟิคเพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างยั่งยืน
- สามารถทำรายได้ได้อย่างยั่งยืน รายได้เกิดจากผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ผู้ที่ต้องการสร้างรายได้ผ่านทางเว็บไซต์
2. ผู้ที่ต้องการสร้าง Passive income
3. ผู้ที่ต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง
4. ผู้ที่ต้องการแสดงผลงานต่างๆ ของตนเองผ่านเว็บไซต์ที่เป็นทางการ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องความรู้พื้นฐาน สามารถเริ่มต้นได้เลย 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบเพื่อช่วยสร้างรายได้ทั่วโลกผ่านตลาดต่างๆ เช่น Amazon.com, Esty.com, Lazada.com
  • ผู้สร้างลูกศิษย์ให้เริ่มเรียนรู้ในการเพิ่มช่องทางการหารายได้มากกว่า 1,000 คนต่อปี
  • วิทยากรบรรยายความรู้ในคอร์ส Digital Value ซึ่งมีผู้เข้าเรียนกว่า 1,000 คน
  • ผู้พัฒนาเว็บไซต์มากกว่า 1,000 เว็บ เพื่อการนำเข้าและส่งออกทั่วโลก
  • เจ้าของ Blog Happysme.co เว็บไซต์ให้ความรู้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆ ที่เริ่มทำธุรกิจ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้