Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
2,990 บาท 5,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 47 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 16 นาที

เอกสารประกอบ

สร้างคอร์สออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง

สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบและผู้พัฒนาเว็บไซต์มากกว่า 1,000 เว็บ เพื่อการนำเข้าและส่งออกทั่วโลก

2,990 บาท 5,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 47 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 16 นาที

เอกสารประกอบ

สร้างคอร์สออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง

สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบและผู้พัฒนาเว็บไซต์มากกว่า 1,000 เว็บ เพื่อการนำเข้าและส่งออกทั่วโลก

ผู้สอน

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบเพื่อช่วยสร้างรายได้ทั่วโลกผ่านตลาดต่างๆ เช่น Amazon.com, Esty.com, Lazada.com
  • ผู้สร้างลูกศิษย์ให้เริ่มเรียนรู้ในการเพิ่มช่องทางการหารายได้มากกว่า 1,000 คนต่อปี
  • วิทยากรบรรยายความรู้ในคอร์ส Digital Value ซึ่งมีผู้เข้าเรียนกว่า 1,000 คน
  • ผู้พัฒนาเว็บไซต์มากกว่า 1,000 เว็บ เพื่อการนำเข้าและส่งออกทั่วโลก
  • เจ้าของ Blog Happysme.co เว็บไซต์ให้ความรู้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆ ที่เริ่มทำธุรกิจ

หากคุณอยากมีรายได้แบบ Passive Income ในรูปแบบคอร์สเรียนออนไลน์ แต่คุณไม่รู้ว่าจะทำยังไง หรือคุณอยากสร้างคอร์สเรียนออนไลน์ แต่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มอย่างไร คอร์สนี้จะช่วยตอบคำถามของคุณ ว่าคุณจะสร้างคอร์สเรียนออนไลน์ได้อย่างไร คุณจะหาหัวข้อการทำคอร์สเรียนออนไลน์สไตล์คุณได้จากไหน และมีตัวอย่างหลักสูตรคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจจากเว็บชั้นนำระดับประเทศ อีกทั้งยังสอนกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้กับคุณในการสร้างคอร์สเรียนออนไลน์

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- รู้วิธีหาหัวข้อทำคอร์สเรียนออนไลน์
- การสร้างคอร์สออนไลน์ด้วย WordPress
- รู้กลยุทธ์ และเทคนิคต่าง ๆ ในการผลิตและจัดจำหน่ายคอร์ส

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่สนใจอยากทำคอร์สเรียนออนไลน์
- ผู้ที่ต้องการปรึกษาเรื่องการสร้างคอร์สเรียนออนไลน์
- ผู้ที่สนใจนำความรู้ของตัวเองมาถ่ายทอดในรูปแบบคอร์สออนไลน์

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- มีความรู้พื้นฐานการใช้งาน WordPress
- มีความตั้งใจในการเรียนรู้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบเพื่อช่วยสร้างรายได้ทั่วโลกผ่านตลาดต่างๆ เช่น Amazon.com, Esty.com, Lazada.com
  • ผู้สร้างลูกศิษย์ให้เริ่มเรียนรู้ในการเพิ่มช่องทางการหารายได้มากกว่า 1,000 คนต่อปี
  • วิทยากรบรรยายความรู้ในคอร์ส Digital Value ซึ่งมีผู้เข้าเรียนกว่า 1,000 คน
  • ผู้พัฒนาเว็บไซต์มากกว่า 1,000 เว็บ เพื่อการนำเข้าและส่งออกทั่วโลก
  • เจ้าของ Blog Happysme.co เว็บไซต์ให้ความรู้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆ ที่เริ่มทำธุรกิจ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้