Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 19 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เนื้อหากระชับได้ใจความ

นำไปใช้ต่อยอดได้ทันที

มีเอกสารประกอบการเรียน

สอนโดย คุณจอย สุนันท์ษา นิธิวาสิน นักกระบวนกร วิทยากร โค้ช ที่เน้นสอนการสื่่อสาร ภาวะผู้นำ และวิธีการจัดระบบความคิดเชิงธุรกิจ

1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 19 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เนื้อหากระชับได้ใจความ

นำไปใช้ต่อยอดได้ทันที

มีเอกสารประกอบการเรียน

สอนโดย คุณจอย สุนันท์ษา นิธิวาสิน นักกระบวนกร วิทยากร โค้ช ที่เน้นสอนการสื่่อสาร ภาวะผู้นำ และวิธีการจัดระบบความคิดเชิงธุรกิจ

ผู้สอน

ปรัชญ์ชนรรทน์ นิธิวาสิน (จอย)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

48 รีวิว

5 คอร์ส

 • นักกระบวนกร วิทยากร สไตล์ใหม่ที่เน้นการเรียนรู้ระยะสั้นให้ส่งผลต่อเนื่องในระยะยาว
 • สอนหลักสูตร ผู้นำ การขาย การโน้มน้าวใจ การสร้าง Teamwork การกระตุ้นพลังงานจากภายในใจของตัวเอง การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว
 • ตัวแทนนำเข้า และจัดอบรมหลักสูตรครูผู้สอน Whole Brain®Thinking และ แบบสำรวจ แผนที่สมอง HBDI® รายเดียวในประเทศไทย
 • นักเขียนหนังสือขายดี "แต่งงานกันเถอะ"
 • พิธีกร นักแสดง นางแบบ
MM Training Academy

4.6 คะแนนเฉลี่ย

48 รีวิว

5 คอร์ส

 • สถาบันที่ปรึกษาและให้บริการงานฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากร ทางด้าน soft skills, ทักษะผู้นำ, ทักษะหัวหน้า, การบริหารทีม, การนำเสนอ, การขาย ฯลฯ

Facilitation for Modern Meeting สร้างการมีส่วนร่วมในที่ประชุม สำหรับองค์กรยุคใหม่ เป็นหลักสูตรคุณภาพ เนื้อหากระชับ ได้ใจความ เพื่อการนำไปใช้ต่อยอดได้ทันที เน้นหลักการที่เป็นรูปธรรม อธิบายอย่างเห็นภาพ เพื่อให้คุณที่แม้ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นนักกระบวนกร ก็สามารถสร้างการมีส่วนร่วม เป็นผู้นำ ลดความขัดแย้ง และช่วยทำให้การตัดสินใจร่วมกันของทีมเป็นเรื่องที่ได้อย่างง่ายดาย   

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนคอร์สนี้ 
- ทักษะการเป็นนักกระบวนกร เพื่อสร้างการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
- สร้างทักษะผู้นำ ทำให้ทุกเสียงในที่ประชุมมีส่วนร่วม และร่วมกันตัดสินใจได้ดี
- เสริมทักษะการแก้ปัญหาเรื่อง “คน” ลดการขัดแย้งในที่ประชุม ด้วยเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ได้จริง 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร 
- ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้นำในองค์กร ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ผู้ที่ต้องทำหน้าที่ในการดำเนินการประชุม  

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- ผู้เรียนไม่ต้องมีความรู้เฉพาะด้าน ขอเพียงแค่มีความสนใจ ตั้งใจ อยากที่จะเพิ่มพูนทักษะการเป็นนักกระบวนกร และการสื่อสารของตนเองอย่างสร้างสรรค์ก็เพียงพอ

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ปรัชญ์ชนรรทน์ นิธิวาสิน (จอย)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

48 รีวิว

5 คอร์ส

 • นักกระบวนกร วิทยากร สไตล์ใหม่ที่เน้นการเรียนรู้ระยะสั้นให้ส่งผลต่อเนื่องในระยะยาว
 • สอนหลักสูตร ผู้นำ การขาย การโน้มน้าวใจ การสร้าง Teamwork การกระตุ้นพลังงานจากภายในใจของตัวเอง การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว
 • ตัวแทนนำเข้า และจัดอบรมหลักสูตรครูผู้สอน Whole Brain®Thinking และ แบบสำรวจ แผนที่สมอง HBDI® รายเดียวในประเทศไทย
 • นักเขียนหนังสือขายดี "แต่งงานกันเถอะ"
 • พิธีกร นักแสดง นางแบบ
MM Training Academy

4.6 คะแนนเฉลี่ย

48 รีวิว

5 คอร์ส

 • สถาบันที่ปรึกษาและให้บริการงานฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากร ทางด้าน soft skills, ทักษะผู้นำ, ทักษะหัวหน้า, การบริหารทีม, การนำเสนอ, การขาย ฯลฯ
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by พิริยา บุญสิทธิ์
Default
by วันทิตา จะบัง
Avatar
by Mala Tongkampanit
Unnamed
by Patcharapol Buasawad
คลิปเมื่อมีประเด็นใหม่ ไม่สามารถชมได้ กระตุกโหลดไม่ได้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที