Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
15
15
Auto 1080p 720p 480p
0.75x 1x 1.25x 1.5x 2x
Flash player efdbe177bef2b9598556c7381bece976e34e096087b76ad652a13f174d531798

Adobe Flash Player

เนื่องจากเบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับการรับชมวิดีโอ เพื่อให้สามารถรับชมวิดีโอได้ โปรดทำตามขั้นตอนตามลิงก์นี้>> Enable Flash Player
1,990 บาท
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอดชีพ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 30 นาที

คอร์สที่จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเอง เปิดใจและยอมรับในตนเองอย่างแท้จริง

สอนโดยคุณจอย สุนันท์ษา โค้ชการสื่อสารด้วยสันติวิธี life coach และ นักพูดสร้างทัศนคติบวก

1,990 บาท
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอดชีพ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 30 นาที

คอร์สที่จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเอง เปิดใจและยอมรับในตนเองอย่างแท้จริง

สอนโดยคุณจอย สุนันท์ษา โค้ชการสื่อสารด้วยสันติวิธี life coach และ นักพูดสร้างทัศนคติบวก

ผู้สอน

สุนันท์ษา นิธิวาสิน (จอย)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

36 รีวิว

3 คอร์ส

  • นักพูดสร้างแรงบันดาลใจและวิทยากรในสถาบันภาครัฐและองค์กรเอกชนต่างๆ
  • สอนในหลักสูตรผู้นำ การขาย การโน้มน้าวใจ การสร้าง Teamwork การกระตุ้นพลังงานจากภายในใจของตัวเอง การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว
  • นักเขียนหนังสือขายดี "แต่งงานกันเถอะ"
  • พิธีกร นักแสดง นางแบบ

ในคอร์สนี้เป็นไปเพื่อความเข้าใจในภาพรวมของการพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งเริ่มจากการตระหนักรู้ในตัวเอง ด้วยความรู้ที่ถูกต้อง พร้อมความเข้าใจตัวเอง การเปิดใจและการยอมรับในตนเองอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังใจและทำเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเพื่อท้าทายหลักความเชื่อเดิมๆ และก้าวเข้าสู่ความสำเร็จอีกขั้นของชีวิต นอกจากนี้ภายในคอร์สจะมีวิธีการที่ลงลึกเพื่อความสำเร็จที่เกิดเป็นวิธีการที่ดี มีประสิทธิภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสำเร็จ วัดผลได้จริง รวมถึงการสร้างการตระหนักรู้ในสถานการณ์รอบตัวเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- วิธีการในการหาตนเอง
- วิธีการสร้างเป้าหมายและสร้างผลสำเร็จ
- สร้างความมั่นใจ ความเคารพในตัวเอง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักศึกษา
- ผู้ประกอบการณ์ใหม่
- ผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาในชีวิต
- คนที่ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับชีวิต

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สุนันท์ษา นิธิวาสิน (จอย)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

36 รีวิว

3 คอร์ส

  • นักพูดสร้างแรงบันดาลใจและวิทยากรในสถาบันภาครัฐและองค์กรเอกชนต่างๆ
  • สอนในหลักสูตรผู้นำ การขาย การโน้มน้าวใจ การสร้าง Teamwork การกระตุ้นพลังงานจากภายในใจของตัวเอง การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว
  • นักเขียนหนังสือขายดี "แต่งงานกันเถอะ"
  • พิธีกร นักแสดง นางแบบ
คะแนนเฉลี่ย
4.5
รายละเอียด
5 ดาว
4
4 ดาว
1
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Smachaya Bussabong
Photo
by Pearly mook
Default
by Mo Moe
Default
by Suphatcha Munphakdee
Default
by อมรรัตน์ สุวรรณทา
Default
by Phattranit Pim