Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 30 นาที

คอร์สที่จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเอง เปิดใจและยอมรับในตนเองอย่างแท้จริง

สอนโดยคุณจอย สุนันท์ษา โค้ชการสื่อสารด้วยสันติวิธี life coach และ นักพูดสร้างทัศนคติบวก

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 30 นาที

คอร์สที่จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเอง เปิดใจและยอมรับในตนเองอย่างแท้จริง

สอนโดยคุณจอย สุนันท์ษา โค้ชการสื่อสารด้วยสันติวิธี life coach และ นักพูดสร้างทัศนคติบวก

ผู้สอน

สุนันท์ษา นิธิวาสิน (จอย)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

41 รีวิว

5 คอร์ส

 • นักกระบวนกร วิทยากร สไตล์ใหม่ที่เน้นการเรียนรู้ระยะสั้นให้ส่งผลต่อเนื่องในระยะยาว
 • สอนหลักสูตร ผู้นำ การขาย การโน้มน้าวใจ การสร้าง Teamwork การกระตุ้นพลังงานจากภายในใจของตัวเอง การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว
 • ตัวแทนนำเข้า และจัดอบรมหลักสูตรครูผู้สอน Whole Brain®Thinking และ แบบสำรวจ แผนที่สมอง HBDI® รายเดียวในประเทศไทย
 • นักเขียนหนังสือขายดี "แต่งงานกันเถอะ"
 • พิธีกร นักแสดง นางแบบ
MM Training Academy

4.6 คะแนนเฉลี่ย

41 รีวิว

5 คอร์ส

 • สถาบันที่ปรึกษาและให้บริการงานฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากร ทางด้าน soft skills, ทักษะผู้นำ, ทักษะหัวหน้า, การบริหารทีม, การนำเสนอ, การขาย ฯลฯ

ในคอร์สนี้เป็นไปเพื่อความเข้าใจในภาพรวมของการพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งเริ่มจากการตระหนักรู้ในตัวเอง ด้วยความรู้ที่ถูกต้อง พร้อมความเข้าใจตัวเอง การเปิดใจและการยอมรับในตนเองอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังใจและทำเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเพื่อท้าทายหลักความเชื่อเดิมๆ และก้าวเข้าสู่ความสำเร็จอีกขั้นของชีวิต นอกจากนี้ภายในคอร์สจะมีวิธีการที่ลงลึกเพื่อความสำเร็จที่เกิดเป็นวิธีการที่ดี มีประสิทธิภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสำเร็จ วัดผลได้จริง รวมถึงการสร้างการตระหนักรู้ในสถานการณ์รอบตัวเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- วิธีการในการหาตนเอง
- วิธีการสร้างเป้าหมายและสร้างผลสำเร็จ
- สร้างความมั่นใจ ความเคารพในตัวเอง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักศึกษา
- ผู้ประกอบการณ์ใหม่
- ผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาในชีวิต
- คนที่ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับชีวิต

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สุนันท์ษา นิธิวาสิน (จอย)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

41 รีวิว

5 คอร์ส

 • นักกระบวนกร วิทยากร สไตล์ใหม่ที่เน้นการเรียนรู้ระยะสั้นให้ส่งผลต่อเนื่องในระยะยาว
 • สอนหลักสูตร ผู้นำ การขาย การโน้มน้าวใจ การสร้าง Teamwork การกระตุ้นพลังงานจากภายในใจของตัวเอง การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว
 • ตัวแทนนำเข้า และจัดอบรมหลักสูตรครูผู้สอน Whole Brain®Thinking และ แบบสำรวจ แผนที่สมอง HBDI® รายเดียวในประเทศไทย
 • นักเขียนหนังสือขายดี "แต่งงานกันเถอะ"
 • พิธีกร นักแสดง นางแบบ
MM Training Academy

4.6 คะแนนเฉลี่ย

41 รีวิว

5 คอร์ส

 • สถาบันที่ปรึกษาและให้บริการงานฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากร ทางด้าน soft skills, ทักษะผู้นำ, ทักษะหัวหน้า, การบริหารทีม, การนำเสนอ, การขาย ฯลฯ
คะแนนเฉลี่ย
4.6
รายละเอียด
5 ดาว
5
4 ดาว
1
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Logo
by Kongpak Srisamut
Default
by Smachaya Bussabong
Photo
by Pearly mook
Default
by Mo Moe
Default
by Suphatcha Munphakdee
Default
by อมรรัตน์ สุวรรณทา
Default
by Phattranit Pim