Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 30 นาที

คอร์สที่จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเอง เปิดใจและยอมรับในตนเองอย่างแท้จริง

สอนโดยคุณจอย สุนันท์ษา โค้ชการสื่อสารด้วยสันติวิธี life coach และ นักพูดสร้างทัศนคติบวก

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 30 นาที

คอร์สที่จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเอง เปิดใจและยอมรับในตนเองอย่างแท้จริง

สอนโดยคุณจอย สุนันท์ษา โค้ชการสื่อสารด้วยสันติวิธี life coach และ นักพูดสร้างทัศนคติบวก

ผู้สอน

ปรัชญ์ชนรรทน์ นิธิวาสิน (จอย)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

48 รีวิว

5 คอร์ส

 • นักกระบวนกร วิทยากร สไตล์ใหม่ที่เน้นการเรียนรู้ระยะสั้นให้ส่งผลต่อเนื่องในระยะยาว
 • สอนหลักสูตร ผู้นำ การขาย การโน้มน้าวใจ การสร้าง Teamwork การกระตุ้นพลังงานจากภายในใจของตัวเอง การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว
 • ตัวแทนนำเข้า และจัดอบรมหลักสูตรครูผู้สอน Whole Brain®Thinking และ แบบสำรวจ แผนที่สมอง HBDI® รายเดียวในประเทศไทย
 • นักเขียนหนังสือขายดี "แต่งงานกันเถอะ"
 • พิธีกร นักแสดง นางแบบ
MM Training Academy

4.6 คะแนนเฉลี่ย

48 รีวิว

5 คอร์ส

 • สถาบันที่ปรึกษาและให้บริการงานฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากร ทางด้าน soft skills, ทักษะผู้นำ, ทักษะหัวหน้า, การบริหารทีม, การนำเสนอ, การขาย ฯลฯ

ในคอร์สนี้เป็นไปเพื่อความเข้าใจในภาพรวมของการพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งเริ่มจากการตระหนักรู้ในตัวเอง ด้วยความรู้ที่ถูกต้อง พร้อมความเข้าใจตัวเอง การเปิดใจและการยอมรับในตนเองอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังใจและทำเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเพื่อท้าทายหลักความเชื่อเดิมๆ และก้าวเข้าสู่ความสำเร็จอีกขั้นของชีวิต นอกจากนี้ภายในคอร์สจะมีวิธีการที่ลงลึกเพื่อความสำเร็จที่เกิดเป็นวิธีการที่ดี มีประสิทธิภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสำเร็จ วัดผลได้จริง รวมถึงการสร้างการตระหนักรู้ในสถานการณ์รอบตัวเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- วิธีการในการหาตนเอง
- วิธีการสร้างเป้าหมายและสร้างผลสำเร็จ
- สร้างความมั่นใจ ความเคารพในตัวเอง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักศึกษา
- ผู้ประกอบการณ์ใหม่
- ผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาในชีวิต
- คนที่ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับชีวิต

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ปรัชญ์ชนรรทน์ นิธิวาสิน (จอย)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

48 รีวิว

5 คอร์ส

 • นักกระบวนกร วิทยากร สไตล์ใหม่ที่เน้นการเรียนรู้ระยะสั้นให้ส่งผลต่อเนื่องในระยะยาว
 • สอนหลักสูตร ผู้นำ การขาย การโน้มน้าวใจ การสร้าง Teamwork การกระตุ้นพลังงานจากภายในใจของตัวเอง การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว
 • ตัวแทนนำเข้า และจัดอบรมหลักสูตรครูผู้สอน Whole Brain®Thinking และ แบบสำรวจ แผนที่สมอง HBDI® รายเดียวในประเทศไทย
 • นักเขียนหนังสือขายดี "แต่งงานกันเถอะ"
 • พิธีกร นักแสดง นางแบบ
MM Training Academy

4.6 คะแนนเฉลี่ย

48 รีวิว

5 คอร์ส

 • สถาบันที่ปรึกษาและให้บริการงานฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากร ทางด้าน soft skills, ทักษะผู้นำ, ทักษะหัวหน้า, การบริหารทีม, การนำเสนอ, การขาย ฯลฯ
คะแนนเฉลี่ย
4.6
รายละเอียด
5 ดาว
5
4 ดาว
1
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Logo
by Kongpak Srisamut
Default
by Smachaya Bussabong
Photo
by Pearly mook
Default
by Mo Moe
Default
by Suphatcha Munphakdee
Default
by อมรรัตน์ สุวรรณทา
Default
by Phattranit Pim

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที