Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 33 นาที

สอนโดย หม่อมหลวงชัยวัฒน์ ชยางกูร นักธุกิจ วิทยากร นักเขียน ผู้มากประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจไทย

จัดทำโดย CC Knowledge Base สถาบันจัด In-house และ Public Training ชั้นนำของไทย

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 33 นาที

สอนโดย หม่อมหลวงชัยวัฒน์ ชยางกูร นักธุกิจ วิทยากร นักเขียน ผู้มากประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจไทย

จัดทำโดย CC Knowledge Base สถาบันจัด In-house และ Public Training ชั้นนำของไทย

ผู้สอน

ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร

4.8 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

6 คอร์ส

 • ประธานบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท CC Knowledge Base จำกัด
 • อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
 • อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอลอีควิปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมแพค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • อดีตประธานบริหาร กิจการด้าน Internet ของกลุ่มสามารถ คอร์ปอเรชั่น
 • อบรมในหลักสูตรบริหารธุรกิจ Harvard Business School
 • ผู้แต่งหนังสือ "จอมยุทธ์การตลาด", "นวัตกรรมสู่วิสัยทัศน์ : การบริหารธุรกิจ" และ "นวัตกรรมสู่วิสัยทัศน์ : ทุนมนุษย์"
 • รางวัลนักธุรกิจดีเด่น จาก Promotion Headway Business ปี 2538
 • รางวัลบุคคลแห่งความสำเร็จ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ปี 2540
CC Knowledge Base

4.8 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้นำเรื่องการสอน เทรนนิ่ง โค้ชชิ่ง ในประเทศไทย
 • ผู้นำด้าน In-house และ Public Training ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาบุคคลิกภาพพนักงาน, การพัฒนากลวิธีการขาย, การตลาด, การสร้างทีม ฯลฯ
 • ประวัติการจัดเทรนนิ่งให้กับบริษัทชั้นนำในไทย อาทิ The Stock Exchange of Thailand, SIEMENS, Banpu, Sahapat Group, Thai Airways International, Siam City Cement, DELL, Minor Group เป็นต้น
ทุกวันนี้การตลาดเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เปลี่ยนไปจนกระทั่งเราตื่นขึ้นมาเราจะพบข้อมูลต่างๆ มากมายในคอมพิวเตอร์ ในมือถือ ในอุปกรณ์ต่างๆ ฉะนั้น คนที่ทำการตลาด หากไม่ปรับตัว ไม่เปลี่ยนแปลง และไม่รับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้น ก็จะเสียเปรียบได้ ในหลักสูตร "Strategic Management การวางแผนเพื่อประสบความสำเร็จ by M.I Chaivut" ผมจะพาทุกคนปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ โดยนำความคิดแนวใหม่ในด้านการตลาดมาช่วย 
หลักการของกาตลาดสมัยใหม่ที่คุณจะได้เรียนรู้ในคอร์สนี้คือ
1. Marketing Principles - ทำความเข้าใจหลักการตลาดตั้งแต่เบื้องต้น เพื่อวางพื้นฐานให้แน่น
2. Think Innovation in Action - การคิดแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ คิดอย่างไรให้คุณเป็นนักคิดที่สร้างนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี
3. Marketing Communication - เมื่อเราเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้ว มาดูกันว่าการสื่อสาร การตลาดแบบ e-Marketing จะใช้อะไรและต้องทำอย่างไรบ้าง
4. Marketing Strategies - การวางกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อวางแผนอย่างปฏิบัติได้จริง วิเคราะห์ว่าอะไรคือความสำเร็จ แะไรคือความล้มเหลว 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากเข้าใจการตลาดยุคปัจจุบัน 
อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร

4.8 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

6 คอร์ส

 • ประธานบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท CC Knowledge Base จำกัด
 • อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
 • อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอลอีควิปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมแพค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • อดีตประธานบริหาร กิจการด้าน Internet ของกลุ่มสามารถ คอร์ปอเรชั่น
 • อบรมในหลักสูตรบริหารธุรกิจ Harvard Business School
 • ผู้แต่งหนังสือ "จอมยุทธ์การตลาด", "นวัตกรรมสู่วิสัยทัศน์ : การบริหารธุรกิจ" และ "นวัตกรรมสู่วิสัยทัศน์ : ทุนมนุษย์"
 • รางวัลนักธุรกิจดีเด่น จาก Promotion Headway Business ปี 2538
 • รางวัลบุคคลแห่งความสำเร็จ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ปี 2540
CC Knowledge Base

4.8 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้นำเรื่องการสอน เทรนนิ่ง โค้ชชิ่ง ในประเทศไทย
 • ผู้นำด้าน In-house และ Public Training ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาบุคคลิกภาพพนักงาน, การพัฒนากลวิธีการขาย, การตลาด, การสร้างทีม ฯลฯ
 • ประวัติการจัดเทรนนิ่งให้กับบริษัทชั้นนำในไทย อาทิ The Stock Exchange of Thailand, SIEMENS, Banpu, Sahapat Group, Thai Airways International, Siam City Cement, DELL, Minor Group เป็นต้น
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที