Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,100 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 47 นาที

สอนโดย หม่อมหลวงชัยวัฒน์ ชยางกูร นักธุกิจ วิทยากร นักเขียน ผู้มากประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจไทย

เผยเคล็ดลับศาสตร์แห่งการดึงดูดให้แก่พูดเรียน สร้างความประทับใจให้แก่คนรอบข้างตั้งแต่แรกพบ

จัดทำโดย CC Knowledge Base สถาบันจัด In-house และ Public เทรนนิ่งชั้นนำของทำ

2,100 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 47 นาที

สอนโดย หม่อมหลวงชัยวัฒน์ ชยางกูร นักธุกิจ วิทยากร นักเขียน ผู้มากประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจไทย

เผยเคล็ดลับศาสตร์แห่งการดึงดูดให้แก่พูดเรียน สร้างความประทับใจให้แก่คนรอบข้างตั้งแต่แรกพบ

จัดทำโดย CC Knowledge Base สถาบันจัด In-house และ Public เทรนนิ่งชั้นนำของทำ

ผู้สอน

CC Knowledge Base

4.8 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้นำเรื่องการสอน เทรนนิ่ง โค้ชชิ่ง ในประเทศไทย
 • ผู้นำด้าน In-house และ Public Training ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาบุคคลิกภาพพนักงาน, การพัฒนากลวิธีการขาย, การตลาด, การสร้างทีม ฯลฯ
 • ประวัติการจัดเทรนนิ่งให้กับบริษัทชั้นนำในไทย อาทิ The Stock Exchange of Thailand, SIEMENS, Banpu, Sahapat Group, Thai Airways International, Siam City Cement, DELL, Minor Group เป็นต้น
ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร

4.8 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

6 คอร์ส

 • ประธานบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท CC Knowledge Base จำกัด
 • อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
 • อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอลอีควิปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมแพค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • อดีตประธานบริหาร กิจการด้าน Internet ของกลุ่มสามารถ คอร์ปอเรชั่น
 • อบรมในหลักสูตรบริหารธุรกิจ Harvard Business School
 • ผู้แต่งหนังสือ "จอมยุทธ์การตลาด", "นวัตกรรมสู่วิสัยทัศน์ : การบริหารธุรกิจ" และ "นวัตกรรมสู่วิสัยทัศน์ : ทุนมนุษย์"
 • รางวัลนักธุรกิจดีเด่น จาก Promotion Headway Business ปี 2538
 • รางวัลบุคคลแห่งความสำเร็จ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ปี 2540

ภาพลักษณ์เป็นหนึ่งในเรื่องที่สำคัญมากสำหรับทุกคน การที่เราจะสามารถสร้างพันธมิตร โน้มน้าวผู้คน ปิดการขาย นำเสนอผลงาน ให้ออกมาดีและมีประสิทธิภาพ ภาพลักษณ์มีบทความสำคัญมาก เพราะผู้คนมักตัดสินเราภายใน 6 วินาทีแรกที่ได้พบ

Paul and Jenny Personality for Success เป็นคอร์สออนไลน์ที่สร้างขึ้นมาสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาภาพลักษณ์ของตัวเองโดยเฉพาะ เป็นคอร์สที่จะทำให้คุณมีภาพลักษณ์ที่ดูดี สง่า มีความเป็นมืออาชีพตลอดเวลา ทั้งในโลกของธุรกิจ และโลกส่วนตัว เมื่อเรียนคอร์สนี้เสร็จ คุณจะได้ความเข้าใจในศาสตร์แห่งการดึงดูด การสร้างภาพลักษณ์ การเสริมบุคลิกภาพ เป็นต้น

เนื้อหาของคอร์สออนไลน์นี้
   -   ความเข้าใจในศาสตร์แห่งการดึงดูด และการนำมาใช้งานในชีวิตจริง
   -   มารยาทและวิธีการแต่งกายในโอกาสต่างๆ
   -   มารยาทบนโต๊ะอาหาร
   -   การเสริมบุคลิกภาพให้สง่ามีราศี

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
CC Knowledge Base

4.8 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้นำเรื่องการสอน เทรนนิ่ง โค้ชชิ่ง ในประเทศไทย
 • ผู้นำด้าน In-house และ Public Training ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาบุคคลิกภาพพนักงาน, การพัฒนากลวิธีการขาย, การตลาด, การสร้างทีม ฯลฯ
 • ประวัติการจัดเทรนนิ่งให้กับบริษัทชั้นนำในไทย อาทิ The Stock Exchange of Thailand, SIEMENS, Banpu, Sahapat Group, Thai Airways International, Siam City Cement, DELL, Minor Group เป็นต้น
ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร

4.8 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

6 คอร์ส

 • ประธานบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท CC Knowledge Base จำกัด
 • อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
 • อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอลอีควิปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมแพค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • อดีตประธานบริหาร กิจการด้าน Internet ของกลุ่มสามารถ คอร์ปอเรชั่น
 • อบรมในหลักสูตรบริหารธุรกิจ Harvard Business School
 • ผู้แต่งหนังสือ "จอมยุทธ์การตลาด", "นวัตกรรมสู่วิสัยทัศน์ : การบริหารธุรกิจ" และ "นวัตกรรมสู่วิสัยทัศน์ : ทุนมนุษย์"
 • รางวัลนักธุรกิจดีเด่น จาก Promotion Headway Business ปี 2538
 • รางวัลบุคคลแห่งความสำเร็จ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ปี 2540
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by สุพัตรา ขัติวงษ์
Default
by ฐาปนี ปัญจบุตรีวงศ์
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากคะ สามารถนำไปปรับใช้ในประจำวันได้
Default
by เทมิน คิม
Default
by Wallapa Sivadechathep

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที