ทรงกลด ตันทรบันฑิตย์ cover photo
ทรงกลด ตันทรบันฑิตย์

4.1 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

2 คอร์ส

ทรงกลด ตันทรบันฑิตย์
ผ่านหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดเป็น ผู้สอนหลักสูตรและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลำดับที่ 89 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีซี เซอร์วิส จำกัด มีประสบการณ์ทางด้าน System Integrate และ พัฒนาโปรแกรมมากกว่า 20 ปี
การศึกษา ปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ ทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดเป็น ผู้สอนหลักสูตรและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลำดับที่ 89 สถานที่ทำงาน ปัจจุบัน - 2557 บจก.เอสจีซี เซอร์วิส ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 2557-2547 บจก.เอสจีซึ เน็ตเวอร์ค ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ หลักสูตรและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทเอสจีซี เซอร์วิส จำกัด ชื่อหลักสูตร"คอร์สการปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)" มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ประสบการณ์ทำงาน - เปิดตัว SGC is ที่งาน ComunicAsia 2006 ที่ประเทศสิงคโปร์ - ร่วมกับ SIPAเข้าร่วมงาน Busan IT 2006 ที่ประเทศเกาหลีใต้ - เข้าร่วมเจรจากับนักธุรกิจ ในงาน KOREAN TRADE DELEGATIO - Conferences ที่งาน AsiaCSN 2007 หัวข้อ DSHCP - เข้าร่วมงานแสดงสินค้า CeBit 2007 ที่ประเทศเยอรมัน ร่วมกับ SIPA - เข้าร่วมงาน Korea IT Show 2007 ที่ประเทศเกาหลีใต้ - เข้าร่วม Incubator กับ Software Park Thailand - ออกบูตที่งาน CommunicAsia 2007 ที่ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับ SIPA - ไปเจรจาธุรกิจ และร่วมดูงานกับ SIPA และที่ประเทศอินเดีย - ได้รับเชิญไปร่วมงาน Korea Show case ที่ประเทศสิงคโปร์ - เปิดตัวโครงการ Sniff- Log ( Open Source) โปรแกรมจัดเก็บ Log file - ร่วมงาน ICT Expo 2008 Hong Kong / Global Source China 2008 ที่ประเทศฮ่องกง - ออกบูตที่งาน CommunicAsia 2008 ที่ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับ SIPA - เข้าร่วมงาน Thai-Laos Everlasting Friend ที่ประเทศลาว - ไปร่วมงาน Vietnam Telecoms International Summit, ประเทศเวียตนาม - Sniff- Log ผ่านการทดสอบมาตราฐานจาก ศูนย์อิเล็คทรอนิกและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) - เข้าร่วมกิจงาน สัมนา จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ กับ SIPA - เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดเก็บ Log file : Logkeeper ให้กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง - เข้าร่วมงานแสดงสินค้า CeBit 2010 ที่ประเทศเยอรมัน ร่วมกับ SIPA - ได้รับรองมาตราฐาน ISO 29011 ในการพัฒนาโปรแกรม - เปิดตัวสินค้า SniffLog แบบ Package สำเร็จรูปราคาประหยัด - เปิด SGC Service Co.,Ltd เพื่อรองรับการทำการตลาดของสินค้า SGC Network - ได้รับทุนวิจัยและพัฒนาโครงการ 84 พรรษาฯ ในการพัฒนา SniffLog จาก SIPA ประการณ์การ Piching Startup - เป็นตัวแทนจาก Software Park เข้าร่วมงาน Technology Investment for SMEs Conference 2015 - เข้าถึงรอบ 9 ทีมสุดท้ายในงาน True The innovation Starup - AIS Start up

  ประวัติโดยย่อ
  - เราเป็นทีมพัฒนาโปรแกรมตามข้อบังคับหรือกฏหมายกำหนดหรือทำให้โปรแกรมสอดคล้องกับมาตราฐานที่กฏหมายกำหนด (Lawtech) ประสบการณ์กว่า 20ปี เช่น โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์​ พ.ศ.2550,2560 และตามประกาศกระทรวงฯ เรื่องมาตราการรักษาความปลอดภัยข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564 โปรแกรมจัดการให้องค์กรปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) 
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีซี เซอร์วิส จำกัด ผู้พัฒนาโปรแกรม Sniff Log ตามมาตราฐาน ISO 29110 /ผู้พัฒนาโปรแกรม PDPA +จัดเก็บ Log ตามมาตรา ฐาน Nectec  พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์​ พ.ศ.2560 
  - ทีมผู้สอนประกอบด้วยผู้มีความสามารถทางด้านต่างๆมีCertification ทางด้าน IT, Cyber, Security ทางด้าน GDPR สหภาพยุโรป และ PDPA ประเทศไทยและอื่นๆที่เกี่ยวข้องมากว่า50ใบ 
  - มีประสบการณ์ทางด้าน System Integrate และ พัฒนาโปรแกรมมากกว่า 20 ปี
  - เคยนำผลิตภัณฑ์ไปแสดงสินค้าระดับโลก เช่น Cebit ประเทศเยอรมัน, Communic Aisa ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น
  - หลักสูตรและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทเอสจีซี เซอร์วิส จำกัด ชื่อหลักสูตรคอร์สการปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

4.1 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

2 คอร์ส