ทรงกลด ตันทรบันฑิตย์ cover photo
ทรงกลด ตันทรบันฑิตย์
ทรงกลด ตันทรบันฑิตย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีซี เซอร์วิส จำกัด มีประสบการณ์ทางด้าน System Integrate และ พัฒนาโปรแกรมมากกว่า 20 ปี
การศึกษา ปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ ทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานที่ทำงาน ปัจจุบัน - 2557 บจก.เอสจีซี เซอร์วิส ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 2557-2547 บจก.เอสจีซึ เน็ตเวอร์ค ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ประสบการณ์ทำงาน - เปิดตัว SGC is ที่งาน ComunicAsia 2006 ที่ประเทศสิงคโปร์ - ร่วมกับ SIPAเข้าร่วมงาน Busan IT 2006 ที่ประเทศเกาหลีใต้ - เข้าร่วมเจรจากับนักธุรกิจ ในงาน KOREAN TRADE DELEGATIO - Conferences ที่งาน AsiaCSN 2007 หัวข้อ DSHCP - เข้าร่วมงานแสดงสินค้า CeBit 2007 ที่ประเทศเยอรมัน ร่วมกับ SIPA - เข้าร่วมงาน Korea IT Show 2007 ที่ประเทศเกาหลีใต้ - เข้าร่วม Incubator กับ Software Park Thailand - ออกบูตที่งาน CommunicAsia 2007 ที่ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับ SIPA - ไปเจรจาธุรกิจ และร่วมดูงานกับ SIPA และที่ประเทศอินเดีย - ได้รับเชิญไปร่วมงาน Korea Show case ที่ประเทศสิงคโปร์ - เปิดตัวโครงการ Sniff- Log ( Open Source) โปรแกรมจัดเก็บ Log file - ร่วมงาน ICT Expo 2008 Hong Kong / Global Source China 2008 ที่ประเทศฮ่องกง - ออกบูตที่งาน CommunicAsia 2008 ที่ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับ SIPA - เข้าร่วมงาน Thai-Laos Everlasting Friend ที่ประเทศลาว - ไปร่วมงาน Vietnam Telecoms International Summit, ประเทศเวียตนาม - Sniff- Log ผ่านการทดสอบมาตราฐานจาก ศูนย์อิเล็คทรอนิกและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) - เข้าร่วมกิจงาน สัมนา จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ กับ SIPA - เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดเก็บ Log file : Logkeeper ให้กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง - เข้าร่วมงานแสดงสินค้า CeBit 2010 ที่ประเทศเยอรมัน ร่วมกับ SIPA - ได้รับรองมาตราฐาน ISO 29011 ในการพัฒนาโปรแกรม - เปิดตัวสินค้า SniffLog แบบ Package สำเร็จรูปราคาประหยัด - เปิด SGC Service Co.,Ltd เพื่อรองรับการทำการตลาดของสินค้า SGC Network - ได้รับทุนวิจัยและพัฒนาโครงการ 84 พรรษาฯ ในการพัฒนา SniffLog จาก SIPA ประการณ์การ Piching Startup - เป็นตัวแทนจาก Software Park เข้าร่วมงาน Technology Investment for SMEs Conference 2015 - เข้าถึงรอบ 9 ทีมสุดท้ายในงาน True The innovation Starup - AIS Start up

  ประวัติโดยย่อ
  - เราเป็นทีมพัฒนาโปรแกรมตามข้อบังคับหรือกฏหมายกำหนดหรือทำให้โปรแกรมสอดคล้องกับมาตราฐานที่กฏหมายกำหนด (Lawtech) ประสบการณ์กว่า 20ปี เช่น โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์​ พ.ศ.2550,2560 และตามประกาศกระทรวงฯ เรื่องมาตราการรักษาความปลอดภัยข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564 โปรแกรมจัดการให้องค์กรปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) 
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีซี เซอร์วิส จำกัด ผู้พัฒนาโปรแกรม Sniff Log ตามมาตราฐาน ISO 29110 /ผู้พัฒนาโปรแกรม PDPA +จัดเก็บ Log ตามมาตรา ฐาน Nectec  พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์​ พ.ศ.2560 
  - ทีมผู้สอนประกอบด้วยผู้มีความสามารถทางด้านต่างๆมีCertification ทางด้าน IT, Cyber, Security ทางด้าน GDPR สหภาพยุโรป และ PDPA ประเทศไทยและอื่นๆที่เกี่ยวข้องมากว่า50ใบ 
  - มีประสบการณ์ทางด้าน System Integrate และ พัฒนาโปรแกรมมากกว่า 20 ปี
  - เคยนำผลิตภัณฑ์ไปแสดงสินค้าระดับโลก เช่น Cebit ประเทศเยอรมัน, Communic Aisa ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

4.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส