Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 19 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 56 นาที

คอร์สนี้ไม่เน้นวิชาการ เน้นการปฏิบัติจริง

สอนโดย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีซี เซอร์วิส จำกัด มีประสบการณ์ทางด้าน System Integrate และ พัฒนาโปรแกรมมากกว่า 20 ปี

1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 19 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 56 นาที

คอร์สนี้ไม่เน้นวิชาการ เน้นการปฏิบัติจริง

สอนโดย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีซี เซอร์วิส จำกัด มีประสบการณ์ทางด้าน System Integrate และ พัฒนาโปรแกรมมากกว่า 20 ปี

ผู้สอน

ทรงกลด ตันทรบันฑิตย์

4.1 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

2 คอร์ส

 • เราเป็นทีมพัฒนาโปรแกรมตามข้อบังคับหรือกฏหมายกำหนดหรือทำให้โปรแกรมสอดคล้องกับมาตราฐานที่กฏหมายกำหนด (Lawtech) ประสบการณ์กว่า 20ปี เช่น โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์​ พ.ศ.2550,2560 และตามประกาศกระทรวงฯ เรื่องมาตราการรักษาความปลอดภัยข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564 โปรแกรมจัดการให้องค์กรปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) 
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีซี เซอร์วิส จำกัด ผู้พัฒนาโปรแกรม Sniff Log ตามมาตราฐาน ISO 29110 /ผู้พัฒนาโปรแกรม PDPA +จัดเก็บ Log ตามมาตรา ฐาน Nectec  พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์​ พ.ศ.2560 
 • ทีมผู้สอนประกอบด้วยผู้มีความสามารถทางด้านต่างๆมีCertification ทางด้าน IT, Cyber, Security ทางด้าน GDPR สหภาพยุโรป และ PDPA ประเทศไทยและอื่นๆที่เกี่ยวข้องมากว่า50ใบ 
 • มีประสบการณ์ทางด้าน System Integrate และ พัฒนาโปรแกรมมากกว่า 20 ปี
 • เคยนำผลิตภัณฑ์ไปแสดงสินค้าระดับโลก เช่น Cebit ประเทศเยอรมัน, Communic Aisa ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น
 • หลักสูตรและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทเอสจีซี เซอร์วิส จำกัด ชื่อหลักสูตรคอร์สการปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

พิเศษ!! เฉพาะผู้เรียนคอร์สนี้จะได้ส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท ในการสั่งซื้อโปรแกรม Sniff Log (Full Version) 

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้วิธีการจัดเก็บ Log file ในหน่วยงานให้ถูกต้องตามที่พรบ.กำหนดให้จัดเก็บข้อมูล

หลักสูตรนี้จะช่วยผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log file) ตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ แบบปฏิบัติจริง ทำจริง กระชับฉับไว เรียนเพื่อนำไปปฏิบัติทำได้จริง รองรับเพิ่มขึ้นของข้อมูลและเทคโนโลยี และกฏหมายที่เพิ่มเติมในอนาคต เช่น พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

โดยเนื้อสอนครบทุกขั้นตอน
เริ่มต้น
- เข้าใจรูปแบบ Network เพื่อเลือก Solution ที่จะจัดเก็บ Log file ว่า เป็นแบบ Active, Passive หรือ Centralize 
การติดตั้ง
- เลือก Hardware ที่ใช้ในการเป็นเครื่องจัดเก็บ Log file ให้พอเพียง เลือกโปรแกรมสำหรับจัดเก็บ Log โดย Sniff Log ให้ถูกต้อง
- การ Download Sniff Log โปรแกรมเพื่อทดสอบการจัดเก็บ Log file อธิบายติดตั้งอย่างละเอียด การตั้งค่าต่างๆ เพื่อความถูกต้องของ Log file และข้อกำหนดตามมาตราฐาน 
การใช้งาน 
- การนำ Log เข้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บ Log
- การนำ Log ออก การทดสอบ MD5 เพื่อทดสอบความถูกต้องของ Log file ที่นำออก 

โปรแกรม Sniff Log ที่พัฒนาโดยคนไทย ตามมาตรฐาน ISO 29110 ใช้งานและพัฒนาต่อเนื่องมากว่า 10 ปี สามารถรองรับวิธีจากการจัดเก็บ Log file ได้ 3 รูปแบบ คือ Active , Passive และ Centralize รองรับรูปแบบการจัดเก็บ Log file ได้ทุกรูปแบบ

โปรแกรม Sniff Log ผ่านการทดสอบมาตรฐานการจัดเก็บรักษาข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามข้อกำหนด มศอ.4003.1-2552 จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาซอฟแวร์โอเพนซอร์ส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  

โปรแกรม Sniff Log ได้ทุนการวิจัยพัฒนาการจัดเก็บ Log file ในโครงการ 84 โครงการ 84 พรรษา มหาราชัน จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เรียนรู้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log file) เพื่อนำไปใช้ในหน่วยงาน, องค์กร, บริษัท หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่พรบ.กำหนดให้จัดเก็บข้อมูล โดยคอร์สนี้เริ่มจากขั้นแรก จนถึง ขั้นสุดท้ายเป็นแนวปฏิบัติจริง
- เพิ่มรายได้จากการรับติดตั้งระบบเพื่อจัดเก็บ Log file ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพราะตามพรบ.กำหนดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ นั้นหมายถึง ทุกหน่วยงาน, บริษัท, โรงเรียน, โรงแรม หรือ สถานที่ต่างๆ ที่มีอินเทอร์เน็ตเปิดให้ใช้งานกับคนภายในและภายนอกต้องจัดเก็บ Log file ซึ่งมีจำนวนมากเป็นหลักล้านแห่ง ทั่วประเทศไทย
- นำไปปฏิบัติเก็บ Log file ให้หน่วยงานให้ถูกต้องตามกฏหมายกำหนดได้ทันที เป็นการลดค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานในการจะพัฒนาระบบจัดเก็บ Log file ได้อย่างมาก 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT, เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกฏหมายของหน่วยงาน หรือ เจ้าของธุรกิจ, องค์กร, บริษัท, ร้านค้า หรือธุรกิจที่มีอินเทอร์เน็ตใช้ในองค์กร
- ร้านค้าคอมพิวเตอร์ / บริษัทคอมพิวเตอร์ หรือผู้ที่สนใจทำธุรกิจนำ Solution Log file ไปเสนอ/ขายกับหน่วยงานต่างๆ
- ผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้ 

พื้นฐานของผู้เรียนควรรู้
ควรมีความรู้การทำงานของอินเทอร์เน็ตว่าทำงานอย่างไร มีอุปกรณ์อะไรบ้าง
- ควรทราบการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมอินเทอร์เน็ตอย่างไร 


อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ทรงกลด ตันทรบันฑิตย์

4.1 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

2 คอร์ส

 • เราเป็นทีมพัฒนาโปรแกรมตามข้อบังคับหรือกฏหมายกำหนดหรือทำให้โปรแกรมสอดคล้องกับมาตราฐานที่กฏหมายกำหนด (Lawtech) ประสบการณ์กว่า 20ปี เช่น โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์​ พ.ศ.2550,2560 และตามประกาศกระทรวงฯ เรื่องมาตราการรักษาความปลอดภัยข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564 โปรแกรมจัดการให้องค์กรปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) 
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีซี เซอร์วิส จำกัด ผู้พัฒนาโปรแกรม Sniff Log ตามมาตราฐาน ISO 29110 /ผู้พัฒนาโปรแกรม PDPA +จัดเก็บ Log ตามมาตรา ฐาน Nectec  พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์​ พ.ศ.2560 
 • ทีมผู้สอนประกอบด้วยผู้มีความสามารถทางด้านต่างๆมีCertification ทางด้าน IT, Cyber, Security ทางด้าน GDPR สหภาพยุโรป และ PDPA ประเทศไทยและอื่นๆที่เกี่ยวข้องมากว่า50ใบ 
 • มีประสบการณ์ทางด้าน System Integrate และ พัฒนาโปรแกรมมากกว่า 20 ปี
 • เคยนำผลิตภัณฑ์ไปแสดงสินค้าระดับโลก เช่น Cebit ประเทศเยอรมัน, Communic Aisa ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น
 • หลักสูตรและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทเอสจีซี เซอร์วิส จำกัด ชื่อหลักสูตรคอร์สการปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที