Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 32 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 24 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนการสร้างเว็บไซต์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงการสร้างหน้าเว็บไซต์จนเสร็จสมบูรณ์และใช้งานได้จริง

เรียนกับ วันเฉลิม นัดดา เจ้าของเพจ Python สอน data science และสร้างเว็บไซต์

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 32 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 24 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนการสร้างเว็บไซต์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงการสร้างหน้าเว็บไซต์จนเสร็จสมบูรณ์และใช้งานได้จริง

เรียนกับ วันเฉลิม นัดดา เจ้าของเพจ Python สอน data science และสร้างเว็บไซต์

ผู้สอน

วันเฉลิม นัดดา

4.3 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

3 คอร์ส

  • ติวเตอร์ฟรีแลนซ์ สอนวิชาทางคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
  • ให้คำแนะนำในการทำวิจัยในด้านวิทยาการข้อมูล
  • มีประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี
  • ฟรีแลนซ์รับเขียนเว็บไซต์ และสร้างบอทในการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ
Python สอน data science และสร้างเว็บไซต์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

3 คอร์ส

  • สอนออนไลน์ พื้นฐาน python, data science และการสร้างเว็บไซต์

เนื่องจากปัจจุบัน การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Python มีการใช้งานในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูล การสร้างบอทต่าง ๆ ดังนั้นการเขียนเว็บไซต์โดยใช้ภาษา Python จึงเป็นวิธีที่ง่าย ที่จะดึงเครื่องมือต่าง ๆ ในภาษา Python มาใช้งาน

จุดเด่นของคอร์สนี้
คอร์สนี้จะสอนการสร้างเว็บไซต์ โดยใช้ Flask ซึ่งเป็น Library ในภาษา Python เริ่มตั้งแต่การสร้างและเรียกใช้ API การสร้างหน้าเว็บไซต์ การสร้างระบบ Login โดยใช้ hash และ JWT และยังสอนการสร้างเว็บไซต์นำเสนอสินค้า โดยที่ให้ร้านค้าแต่ละร้านสมัครสมาชิกและโพสต์สินค้าของตัวเองได้

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้
- พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา Python
- พื้นฐานการเขียนหน้าเว็บไซต์โดยใช้ภาษา HTML, CSS, JavaScript
- เขียน CSS ได้ง่ายขึ้น โดยใช้ Bootstrap
- การเรียกใช้ API
- การสร้าง API โดยใช้ Flask
- การใช้ Blueprint
- พื้นฐานการใช้ SQL Database
- หลักของการสร้างหน้าเว็บโดยใช้ Flask
- การแสดงค่าตัวแปรภาษา Python ในหน้าเว็บ โดยใช้ Jinja
- การสร้างระบบสมัครสมาชิกและระบบ Login โดยใช้ hash และ JWT
- การทำ Workshop สร้างเว็บแสดงรายการสินค้า

ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนจำเป็นต้องมี
- พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python (การใช้ if, else, for, while)

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วันเฉลิม นัดดา

4.3 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

3 คอร์ส

  • ติวเตอร์ฟรีแลนซ์ สอนวิชาทางคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
  • ให้คำแนะนำในการทำวิจัยในด้านวิทยาการข้อมูล
  • มีประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี
  • ฟรีแลนซ์รับเขียนเว็บไซต์ และสร้างบอทในการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ
Python สอน data science และสร้างเว็บไซต์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

3 คอร์ส

  • สอนออนไลน์ พื้นฐาน python, data science และการสร้างเว็บไซต์
คะแนนเฉลี่ย
3.3
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
1
2 ดาว
1
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by วรพงศ์ ไตรทรัพย์
Avatar
by Akhaphan Thanya
เนื้อหาส่วนติดต่อฐานข้อมูล ขาดไป จู่ ๆ ก็ข้ามขั้นไปเขียนโค้ดเชื่อมต่อเลย ไม่บอกว่าใช้ฐานข้อมูลอะไร ติดตั้งยังไง
Img 0214 %281%29
by วันเฉลิม นัดดา

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที