Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 29 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 50 นาที

2 บทความ

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนเทคนิคทางด้าน Excel ในระดับ Advance เพื่อสร้าง Dashboard

มีดาวน์โหลด Template Dashboard สำเร็จรูป ใช้งานได้เลยเพียงแค่ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลและ Refresh Dashboard

สอนโดย ผู้มีประสบการณ์ด้านงานขาย การตลาด และ​ Sales Business​ Analyst​ เจ้าของแฟนเพจ Excel Dashboard Intelligence

1,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 29 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 50 นาที

2 บทความ

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนเทคนิคทางด้าน Excel ในระดับ Advance เพื่อสร้าง Dashboard

มีดาวน์โหลด Template Dashboard สำเร็จรูป ใช้งานได้เลยเพียงแค่ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลและ Refresh Dashboard

สอนโดย ผู้มีประสบการณ์ด้านงานขาย การตลาด และ​ Sales Business​ Analyst​ เจ้าของแฟนเพจ Excel Dashboard Intelligence

ผู้สอน

อดิศัย แก้ววิมล

4.4 คะแนนเฉลี่ย

52 รีวิว

4 คอร์ส

  • มีประสบการณ์ด้าน Sales Management, Marketing, Trade Marketing, Demand Planning, Online Channel และ​ Sales Business​ Analyst​ กับ International Companies เป็นเวลามากกว่า 20 ปี
  • มีประสบการณ์ Training ให้กับทีมงานขายในองค์กร เรื่องการประยุกต์ใช้ Program Excel, Power BI สร้าง Dashboard เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Commercial​ Director​ กับบริษัทเอกชน
  • เจ้าของแฟนเพจ Sales Excellence

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้เทคนิคการสร้าง Dashboard สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลด้านยอดขาย​ โดยใช้เทคนิคทางด้าน Excel ในระดับ Advance

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
หลักสูตรนี้เป็นการสอนเทคนิคการสร้าง Dashboard สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลด้านยอดขาย​ โดยใช้เทคนิคทางด้าน Excel ในระดับ Advance เพื่อสร้าง Dashboard ที่สามารถนำมาใช้งานในการวิเคราะห์หรือสรุปผลของข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปรับเปลี่ยนได้ในหลายๆมุมมองตามที่เราต้องการให้อยู่ในหน้าเดียว ซึ่งใน Course นี้จะใช้ Case Study การบริหารลูกค้ารายใหญ่ ที่ต้องบริหารหมวดสินค้าที่หลากหลายและรายการสินค้าที่มีจำนวนมาก เช่น​ การขายสินค้าในช่องทางขาย​ Modern​ Trade​ เป็นต้น การเรียนเป็นลักษณะผู้สอนทำ Demo ให้ผู้เรียนทำตามในแต่ละขั้นตอนตาม Video โดยจะมี File Dashboard ที่ทำสำเร็จแล้วเป็นตัวอย่างให้เห็นโครงสร้างสูตรต่างๆใน File Excel

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. คุณจะได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ๆเกี่ยวกับการสร้าง Dashboard และสามารถนำมาเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหารฝ่ายขายในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. นอกเหนือจากการได้รับความรู้เกี่ยวกับ Excel ในระดับ Advance แล้ว คุณจะได้รับแนวคิดของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการขาย ผ่านประสบการณ์การทำงานด้านนี้โดยตรง
3. เทคนิคต่างๆเหล่านี้ยังทำให้คุณ Create Excel Dashboard เพื่อวิเคราะห์งานด้านอื่นๆใน Field งานของคุณ เพื่อทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย
4. ผู้เรียนจะได้รับ Template Dashboard ที่สมบูรณ์ ซึ่งสามารถใช้งานได้เลยเพียงแค่ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลและ Refresh Dashboard คุณก็จะได้ Dashboard ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้ฐานข้อมูลใหม่ของคุณ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ผู้ที่อยู่ในสายงานขายที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน และต้องการแก้ปัญหางาน Routine ที่ทำซ้ำๆ และต้องการทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
2. ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป ต้องการทราบเทคนิคในการทำ Excel Dashboard และนำไปใช้ต่อยอดในงานด้านอื่นๆของคุณ
3. พนักงานขาย ต้องการจัดการช้อมูลลูกค้ารายใหญ่ จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์หลาย จัดการกับรายการสินค้าจำนวนมาก ให้อยู่ในรูป Excel Dashboard 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
1. 
ผู้ที่มีพื้นฐาน Excel ระดับดี สามารถ ใช้ Function ในระดับ Advance หรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้สิ่งที่ยากขึ้นและต้องการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ
2. หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่เทคนิคการสร้าง Dashboard ด้วย Advance Excel ไม่ได้สอนในพื้นฐานของโปรแกรม นักเรียนควรมีพื้นฐานของ Excel อยู่แล้ว
3. ผู้เรียนสามารถนำ Dashboard ไปประยุกต์ใช้หรือปรับเปลี่ยนตามแนวทางของผู้เรียนได้อย่างกว้างขวางและเป็นอิสระโดยคอร์สนี้เป็นแค่ตัวอย่างเพื่อให้สามารถดัดแปลงได้
4. ผู้เรียนต้องเตรียมคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการเรียนรู้ให้มี Spec และ Version Excel 2016 ตามที่ผู้สอนแนะนำในหลักสูตรซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ต้องสอดคล้องกับ Computer Spec ,Excel Version หรือการใช้นามสกุลFile รองรับการเขียน Macro ให้ตรงกับผู้สอน
5. หลักสูตรนี้ใช้กรณีศึกษาการวิเคราะห์การขาย ในการจัดการลูกค้ารายใหญ่ เช่น ลูกค้าในช่องทาง Modern Trade ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคต่างๆไปประยุกค์ใช้ในมุมมองอื่นๆ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
อดิศัย แก้ววิมล

4.4 คะแนนเฉลี่ย

52 รีวิว

4 คอร์ส

  • มีประสบการณ์ด้าน Sales Management, Marketing, Trade Marketing, Demand Planning, Online Channel และ​ Sales Business​ Analyst​ กับ International Companies เป็นเวลามากกว่า 20 ปี
  • มีประสบการณ์ Training ให้กับทีมงานขายในองค์กร เรื่องการประยุกต์ใช้ Program Excel, Power BI สร้าง Dashboard เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Commercial​ Director​ กับบริษัทเอกชน
  • เจ้าของแฟนเพจ Sales Excellence
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Weerapong Wonsrikeaw
Default
by Phattaraporn Junprasirthsak
Avatar
by Dunlawan Sakuldee

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที