Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 73 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 23 ชั่วโมง 36 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สรุปเนื้อหาสำคัญที่ต้องรู้ก่อนสอบ TU-GET (PBT) เนื้อหาแน่น ครอบคลุม เข้าใจง่าย

ฝึกทำแนวข้อสอบที่ตรงและยาก คล้าย TU-GET ของจริง กว่า 180 ข้อ

สอนโดย ครูคาวา ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 6 ปี และผู้แต่งร่วมหนังสือ “30 วัน FIT พิชิต O-NET ม.6” ของสำนักพิมพ์แม๊ค

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 73 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 23 ชั่วโมง 36 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สรุปเนื้อหาสำคัญที่ต้องรู้ก่อนสอบ TU-GET (PBT) เนื้อหาแน่น ครอบคลุม เข้าใจง่าย

ฝึกทำแนวข้อสอบที่ตรงและยาก คล้าย TU-GET ของจริง กว่า 180 ข้อ

สอนโดย ครูคาวา ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 6 ปี และผู้แต่งร่วมหนังสือ “30 วัน FIT พิชิต O-NET ม.6” ของสำนักพิมพ์แม๊ค

ผู้สอน

ณัฐพงศ์ รุจอมรชัย (ครูคาวา)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

35 รีวิว

2 คอร์ส

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ทั้งในสถาบันกวดวิชาและตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มากว่า 6 ปี
 • ผู้แต่งร่วมหนังสือ “30 วัน FIT พิชิต O-NET ม.6” ของสำนักพิมพ์แม๊ค
 • คะแนน TOEIC 980/990 คะแนน, CU-TEP 110/120 คะแนน และ TU-GET 880/1000 คะแนน

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ทบทวนและจับประเด็นไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคที่พบบ่อยในข้อสอบ TU-GET (PBT) พร้อมกับฝึกทำแนวข้อสอบที่ยากระดับเดียวกับข้อสอบจริง เพื่อเข้าใจโครงสร้างภาษาอย่างถ่องแท้ และนำความรู้ไปใช้ทำข้อสอบและสื่อสารได้

เข้าใจธรรมชาติของข้อสอบ คำศัพท์ และสามารถพัฒนาความรู้ทางคำศัพท์ของตนเอง เพื่อทำข้อสอบ TU-GET (PBT) ส่วนคำศัพท์ มีความรู้ทางคำศัพท์ที่เพียงพอสำหรับการอ่านภาษาอังกฤษให้เข้าใจ และมีพื้นฐานคำศัพท์ที่ดีในการพัฒนาภาษาอังกฤษในระยะยาว

ฝึกทำข้อสอบวัดความเข้าใจในการอ่าน โดยใช้กลยุทธ์การอ่านที่เหมาะสมกับข้อสอบที่วัดทักษะการอ่านรูปแบบต่างๆ เพื่อทำข้อสอบ TU-GET (PBT) ส่วนการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. สามารถทำข้อสอบ TU-GET ได้ตั้งแต่ 550 คะแนนเป็นต้นไป หรือตามเป้าหมายที่ผู้เรียนหวังไว้ เพื่อนำคะแนนไปใช้สมัครเรียนต่อหรือจบการศึกษาที่ ม.ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่รับผลคะแนนนี้ หรือนำไปใช้ในการสมัครงาน
2. เข้าใจไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการอ่านและคำศัพท์ของตนเอง และนำความรู้และทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการเรียน การสอบวัดระดับภาษาชนิดอื่นๆ ในอนาคต และการประยุกต์ในการสื่อสารต่อไป

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. นักเรียน นักศึกษา หรือผู้เรียนวัยทำงาน ที่กำลังเตรียมสอบ TU-GET (PBT) และต้องการทำคะแนนสูงกว่า 550 คะแนนเป็นต้นไป เพื่อใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่อนุญาตให้ใช้ผลสอบนี้ รวมถึงใช้ประกอบการสมัครงานตามหน่วยงานและบริษัทหลากหลายแห่งได้เช่นกัน
2. ผู้ที่เคยสอบได้คะแนนเกือบผ่านเกณฑ์ ต้องการรู้ขอบเขตเนื้อหาและจุดเน้นที่มักออกสอบ และผู้ที่มีพื้นฐานพอสมควร (ได้ 500-600 คะแนน) และอยากพัฒนาคะแนนให้สูงขึ้น
3. ผู้ที่กำลังเตรียมสอบข้อสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาประเภทอื่นๆ ที่คล้ายกับข้อสอบ TU-GET โดยผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะที่ได้จากคอร์สนี้ในการทำข้อสอบชนิดอื่นได้เป็นอย่างดี เช่น ข้อสอบ CU-TEP ข้อสอบ TOEFL-ITP และข้อสอบ GAT

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ณัฐพงศ์ รุจอมรชัย (ครูคาวา)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

35 รีวิว

2 คอร์ส

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ทั้งในสถาบันกวดวิชาและตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มากว่า 6 ปี
 • ผู้แต่งร่วมหนังสือ “30 วัน FIT พิชิต O-NET ม.6” ของสำนักพิมพ์แม๊ค
 • คะแนน TOEIC 980/990 คะแนน, CU-TEP 110/120 คะแนน และ TU-GET 880/1000 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
14
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
?1512938633
by สมพงษ์ แซ่ตัน
ดีมาครับ
Default
by วิรัลยุพา พชรปกรณ์พงศ์
อาจารย์สอนกระชับ สอนดีค่ะ
Avatar
by Greenhousethai โรงเรือนสําเร็จรูป
Avatar
by ธเนศ ปทุมานนท์
Default
by กิ่งกาญจน์ ขันติจิตร์
Default
by Arworn Chaemkiri
สอนดีมากค่ะ เน้นจุดที่ต้องจำให้ด้วย 👍🏻👍🏻
Default
by ศุภชัย ชุ่มชื่น
Default
by อาทิตย์ กอง
Unnamed
by WATCHARAPONG CHOTIRAT
Avatar
by เตเต้ คอมมิวนิเคชั่น

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที