Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 73 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 23 ชั่วโมง 36 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สรุปเนื้อหาสำคัญที่ต้องรู้ก่อนสอบ TU-GET (PBT) เนื้อหาแน่น ครอบคลุม เข้าใจง่าย

ฝึกทำแนวข้อสอบที่ตรงและยาก คล้าย TU-GET ของจริง กว่า 180 ข้อ

สอนโดย ครูคาวา ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 6 ปี และผู้แต่งร่วมหนังสือ “30 วัน FIT พิชิต O-NET ม.6” ของสำนักพิมพ์แม๊ค

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 73 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 23 ชั่วโมง 36 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สรุปเนื้อหาสำคัญที่ต้องรู้ก่อนสอบ TU-GET (PBT) เนื้อหาแน่น ครอบคลุม เข้าใจง่าย

ฝึกทำแนวข้อสอบที่ตรงและยาก คล้าย TU-GET ของจริง กว่า 180 ข้อ

สอนโดย ครูคาวา ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 6 ปี และผู้แต่งร่วมหนังสือ “30 วัน FIT พิชิต O-NET ม.6” ของสำนักพิมพ์แม๊ค

ผู้สอน

ณัฐพงศ์ รุจอมรชัย (ครูคาวา)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

37 รีวิว

2 คอร์ส

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ทั้งในสถาบันกวดวิชาและตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มากว่า 6 ปี
 • ผู้แต่งร่วมหนังสือ “30 วัน FIT พิชิต O-NET ม.6” ของสำนักพิมพ์แม๊ค
 • คะแนน TOEIC 980/990 คะแนน, CU-TEP 110/120 คะแนน และ TU-GET 880/1000 คะแนน

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ทบทวนและจับประเด็นไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคที่พบบ่อยในข้อสอบ TU-GET (PBT) พร้อมกับฝึกทำแนวข้อสอบที่ยากระดับเดียวกับข้อสอบจริง เพื่อเข้าใจโครงสร้างภาษาอย่างถ่องแท้ และนำความรู้ไปใช้ทำข้อสอบและสื่อสารได้

เข้าใจธรรมชาติของข้อสอบ คำศัพท์ และสามารถพัฒนาความรู้ทางคำศัพท์ของตนเอง เพื่อทำข้อสอบ TU-GET (PBT) ส่วนคำศัพท์ มีความรู้ทางคำศัพท์ที่เพียงพอสำหรับการอ่านภาษาอังกฤษให้เข้าใจ และมีพื้นฐานคำศัพท์ที่ดีในการพัฒนาภาษาอังกฤษในระยะยาว

ฝึกทำข้อสอบวัดความเข้าใจในการอ่าน โดยใช้กลยุทธ์การอ่านที่เหมาะสมกับข้อสอบที่วัดทักษะการอ่านรูปแบบต่างๆ เพื่อทำข้อสอบ TU-GET (PBT) ส่วนการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. สามารถทำข้อสอบ TU-GET ได้ตั้งแต่ 550 คะแนนเป็นต้นไป หรือตามเป้าหมายที่ผู้เรียนหวังไว้ เพื่อนำคะแนนไปใช้สมัครเรียนต่อหรือจบการศึกษาที่ ม.ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่รับผลคะแนนนี้ หรือนำไปใช้ในการสมัครงาน
2. เข้าใจไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการอ่านและคำศัพท์ของตนเอง และนำความรู้และทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการเรียน การสอบวัดระดับภาษาชนิดอื่นๆ ในอนาคต และการประยุกต์ในการสื่อสารต่อไป

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. นักเรียน นักศึกษา หรือผู้เรียนวัยทำงาน ที่กำลังเตรียมสอบ TU-GET (PBT) และต้องการทำคะแนนสูงกว่า 550 คะแนนเป็นต้นไป เพื่อใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่อนุญาตให้ใช้ผลสอบนี้ รวมถึงใช้ประกอบการสมัครงานตามหน่วยงานและบริษัทหลากหลายแห่งได้เช่นกัน
2. ผู้ที่เคยสอบได้คะแนนเกือบผ่านเกณฑ์ ต้องการรู้ขอบเขตเนื้อหาและจุดเน้นที่มักออกสอบ และผู้ที่มีพื้นฐานพอสมควร (ได้ 500-600 คะแนน) และอยากพัฒนาคะแนนให้สูงขึ้น
3. ผู้ที่กำลังเตรียมสอบข้อสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาประเภทอื่นๆ ที่คล้ายกับข้อสอบ TU-GET โดยผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะที่ได้จากคอร์สนี้ในการทำข้อสอบชนิดอื่นได้เป็นอย่างดี เช่น ข้อสอบ CU-TEP ข้อสอบ TOEFL-ITP และข้อสอบ GAT

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ณัฐพงศ์ รุจอมรชัย (ครูคาวา)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

37 รีวิว

2 คอร์ส

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ทั้งในสถาบันกวดวิชาและตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มากว่า 6 ปี
 • ผู้แต่งร่วมหนังสือ “30 วัน FIT พิชิต O-NET ม.6” ของสำนักพิมพ์แม๊ค
 • คะแนน TOEIC 980/990 คะแนน, CU-TEP 110/120 คะแนน และ TU-GET 880/1000 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
15
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Bee Srila
?1512938633
by สมพงษ์ แซ่ตัน
ดีมาครับ
Default
by วิรัลยุพา พชรปกรณ์พงศ์
อาจารย์สอนกระชับ สอนดีค่ะ
Avatar
by Greenhousethai โรงเรือนสําเร็จรูป
Avatar
by ธเนศ ปทุมานนท์
Default
by กิ่งกาญจน์ ขันติจิตร์
Default
by Arworn Chaemkiri
สอนดีมากค่ะ เน้นจุดที่ต้องจำให้ด้วย 👍🏻👍🏻
Default
by ศุภชัย ชุ่มชื่น
Default
by อาทิตย์ กอง
Unnamed
by WATCHARAPONG CHOTIRAT

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที