Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 23 นาที

เรียนรู้หน้าที่ บทบาท และ 5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำที่ดี

พัฒนาลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคสอนงาน (On the Job Training)

เรียนกับโค้ช ผู้มีประสบการณ์ให้การบรรยายมากว่า 300 องค์กร

2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 23 นาที

เรียนรู้หน้าที่ บทบาท และ 5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำที่ดี

พัฒนาลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคสอนงาน (On the Job Training)

เรียนกับโค้ช ผู้มีประสบการณ์ให้การบรรยายมากว่า 300 องค์กร

ผู้สอน

พลกฤต โสลาพากุล

4.9 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาคน และองค์กร
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน
 • วิทยากร บรรยายมาแล้วมากกว่า 300 องค์กร และปรึกษาธุรกิจมากกว่า 100 องค์กร
 • อาจารย์พิเศษทั้งภาครัฐ และเอกชน
 • กรรมการบริหารสมาคมสหพันธ์โค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ
 • Certified OKR Professional by The KPI Institute
 • ผลงานเขียน :การบริหารวางแผนการเงินเพื่อธุรกิจ และ OKR เพื่อการบริหารคนและองค์กร (ฉบับหัวหน้างาน)

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ปัญหาของหัวหน้างานหลาย ๆ คนคือ แม้จะเป็นหัวหน้างานมานาน แต่ก็ยังไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง สอนงานลูกน้องไม่เป็น ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องไม่ได้ สุดท้ายเมื่อทำหน้าที่ของตนเองได้ไม่ดี ลูกน้องก็ไม่รัก

หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาช่วยแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพได้ คอร์สนี้ออกแบบมาจากประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานกว่า 10 ปีของผู้สอน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้แน่นอน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และทักษะของผู้นำ
- เรียนรู้ลักษณะผู้นำที่จะสร้างพลังในการทำงานให้กับลูกน้อง
- เรียนรู้ขั้นตอนการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)
- นำเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลในตำแหน่งบริหารหรือหัวหน้างาน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
พลกฤต โสลาพากุล

4.9 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาคน และองค์กร
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน
 • วิทยากร บรรยายมาแล้วมากกว่า 300 องค์กร และปรึกษาธุรกิจมากกว่า 100 องค์กร
 • อาจารย์พิเศษทั้งภาครัฐ และเอกชน
 • กรรมการบริหารสมาคมสหพันธ์โค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ
 • Certified OKR Professional by The KPI Institute
 • ผลงานเขียน :การบริหารวางแผนการเงินเพื่อธุรกิจ และ OKR เพื่อการบริหารคนและองค์กร (ฉบับหัวหน้างาน)
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที