SEO PRO ทำ SEO อย่างไรให้ติด Rank
 course  seo content %e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94 rank banner 1. 660x390 1666696408 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Seo onsite pro %e0%b8%97%e0%b8%b3 seo %e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94 rank banner 1. 660x390 %281%29 1675672629 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Seo offsite banner 1. 660x390 1689062913 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d

คอร์สเรียน SEO ออนไลน์ที่มีเนื้อหาการสอน SEO ครบถ้วน โดยคอร์ส SEO Content Pro จะมีการเจาะลึกเนื้อหาการเรียน SEO ในส่วนของการเขียนบทความ และสอนทำ SEO ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวิธีการ

เนื้อหาของคอร์ส SEO
             ภาพรวมคอร์สเรียน SEO ออนไลน์
                     การเรียน SEO อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องการมีเข้าใจพื้นฐานการทำ SEO ที่ถูกต้องและที่สำคัญจำเป็นต้องเข้าใจถึงภาพรวมในการทำ ระบบหรือปัจจัยต่าง ๆ ในการติดอันดับ จึงจะสามารถลงมือทำ SEO อย่างรอบด้านได้ ซึ่งแนวคิดนี้ ได้นำพามาสู่การออกแบบเนื้อหาและการสอน SEO ในคอร์สนี้ เพื่อให้ตอบโจทย์ดังกล่าว

            ประโยชน์จากการเรียน SEO คอร์สออนไลน์
                     - ความเข้าใจในภาพรวมของการเรียนรู้ SEO
                     - มีความรู้และเข้าใจถึงแก่นของการเขียนบทความ SEO
                     - สามารถเริ่มลงมือทำ SEO และเขียน SEO ด้วยตัวเองจากคอร์สนี้
                     - สามารถบริหารจัดการแคมเปญบทความ SEO
                     - รู้จักขั้นตอน วิธีการ และสามารถวางแผนเพื่อลงมือทำจริง
                     - รู้จักและเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับการทำ SEO
                     - ลงมือทำ SEO ด้วยเทคนิคสำคัญที่จะช่วยลดเวลาพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ
                     - เรียนรู้คำศัพท์ SEO พร้อมคำอธิบายภายในคอร์ส
                     - สอนทำ SEO จนถึงเนื้อหาเชิงลึกเพื่อความเข้าใจของผู้เรียน
                     - พร้อมเนื้อหาการสอน SEO พิเศษในช่วงท้ายของคอร์สเรียน

            คอร์สเรียน SEO Content สำคัญอย่างไร
                    สอน SEO ให้เห็นภาพใหญ่
                     การเรียน SEO ตลอดจนการทำงานในโลก SEO จำเป็นต้องมีความเข้าใจและเห็นภาพรวม จึงจะสามารถ Connect The Dot หรือเชื่อมโยงปัจจัยสำคัญต่างๆได้อย่างมาเข้าไว้ด้วยกันเพื่อผลลัพธ์ทางการตลาดได้ โดยเนื้อหาโดยรวมนอกจากจะลงลึกในรายละเอียดแล้ว ยังมีการสอนทำ SEO ให้เข้าใจถึงภาพรวมของการทำเป็นอย่างดี
การเขียน Content SEO
                      Content Pro เป็นคอร์สที่มุ่งเน้นการสอนมาที่ด้านของ การวางแผนและค้นหาคำเป้าหมาย การเขียนบทความ SEO รวมถึงการบริหารจัดการบทความ SEO อย่างมีคุณภาพ โดยหากมีการสร้างบทความ SEO ที่มีดีและถูกต้องตามหลักแล้ว จะเป็นส่วนสำคัญในการติดอับดับของการทำ SEO นั่นเอง

            คอร์ส SEO Content Pro เหมาะกับใคร
                    นักธุรกิจและนักการตลาด
                    ผู้ที่สนใจต่อยอดธุรกิจให้ล้ำนำไปอีกขั้นอย่างยั่งยืนด้วยการทำ SEO เพราะการเรียนรู้ SEO จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจภาพรวมเพื่อไปต่อยอดในการบริหารทีม ตรวจดูงาน และวางแผน SEO ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                     นักเขียนบทความ
                     ผู้เขียนบทความเป็นอาชีพหรือสนใจในการพัฒนาศักยภาพตัวเองในด้านการเขียนบทความ SEO โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานการทำ SEO มาก่อน โดยเนื้อหาในคอร์สจะสอนทำ SEO ให้สามารถเขียนบทความได้หลากหลายประเภท รวมถึงเข้าใจกฏระเบียบ สิ่งที่ควรและไม่ควรในการเขียนบทความ SEO
                     ผู้ที่สนใจหรือทำงานเกี่ยวกับ SEO
- การเรียนรู้ SEO ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นฐานสำคัญเพื่อต่อยอดส่วนอื่นๆในการทำการตลาดออนไลน์ ดังนั้นคอร์สเรียน SEO นี้ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดหรือลงมือทำได้อย่างถูกต้องและเห็นผลลัพธ์ โดยคอร์ส Content Pro เป็นหนึ่งในสามคอร์สหลัก (SEO Content/ SEO On-site/ SEO Off-site)

                    ผู้เรียนคอร์ส SEO ออนไลน์ ควรมีพื้นฐานอย่างไร
                     - ผู้เรียนควรมีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพอใช้ถึงปานกลาง
                     - ผู้เรียนสามารถใช้งาน Google Doc. /Microsoft Word
                     - มีพื้นฐานการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเบราว์เซอร์

            รับใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบคอร์ส
                    - หลังจากผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาจนครบถ้วน ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายคอร์สเพื่อรับใบประกาศนียบัตรได้

            สรุปเนื้อหาคอร์สเรียน SEO Pro เขียน SEO ยังไงให้ติด Rank
                     ปูพื้นฐาน SEO: ผู้สอนจะเริ่มปูเนื้อหาตั้งแต่ SEO คืออะไรทำงานอย่างไร ไปจนถึง เนื้อหาสำคัญที่จำเป็นต้องทำความเข้าใจก่อนเข้าสู่เนื้อหา SEO Content หลักในบทต่อๆไป มากกว่านั้นยังถูกเพิ่มเติมด้วยความรู้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่จะช่วยเสริมพื้นฐานของผู้เรียนให้แข็งแรงมากขึ้น
                     ทำความเข้าใจ SEO Content: เนื้อหาบทเรียนของ Content SEO ซึ่งเป็นหัวใจหลักของคอร์สจะถูกอธิบายในภาพรวม ความเข้าใจในระบบการทำงานของบทความ SEO การแบ่งแยกประเภทบทความ และคำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนในบทต่อๆไป
                     การวางแผน SEO Content: หนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการเขียนบทความ SEO อย่างการทำ Keyword Research หรือขั้นตอนการค้นหาคำเป้าหมายที่ใช่สำหรับการทำแคมเปญ SEO จะถูกเล่าอย่างค่อยเป็นค่อยไป พร้อมทั้งการสอนทำ SEO ผ่านกลยุทธ์การวางแผนที่จะช่วยให้ผู้เรียน สามารถนำไปลงมือทำได้อย่างมีขั้นตอน ต่อจากนั้นผู้เรียนจะได้เรียนรู้โครงสร้างของบทความ SEO ซึ่งเป็นองค์ความรู้สำคัญที่ใช้ในการเขียน                      การเขียน SEO Content: การเขียนบทความ SEO หรือเรียกได้ว่าเปรียบเสมือนส่วนหัวใจของคอร์สเรียนนี้ เนื้อหาจะพูดถึงวิธีการเขียน ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรระวัง และเกล็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์ โดยมีการแบ่งเนื้อหาการสอนออกตามประเภทของบทความ SEO สามประเภท ดังนี้ บทความหน้าเป้าหมาย บทความหน้าข่าวสารหรือความรู้ และบทความเพื่อลงในเว็บไซต์อื่นๆ (Off-Site SEO Content) และส่วนสุดท้ายนั่นคือ การเขียนบทความหน้าคำถามที่พบบ่อย (FAQ Page) ก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญเช่นกัน
                     เนื้อหาพิเศษ Content SEO: สำหรับเนื้อหาท้ายคอร์สนี้ ผู้สอนจะมาพูดถึงใจความสำคัญในประเด็นอื่นๆ ที่ล้วนแล้วเกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำบทความ SEO ตัวอย่างเช่น การอธิบายความเข้าใจและวิธีการทำบทความประชาสัมพันธ์​ การติดตามผล รวมถึงเทคนิคน่าสนใจปิดท้าย ซึ่งที่สำคัญหัวข้อเหล่านี้จะช่วยสรุปสิ่งที่เน้นและสำคัญสำหรับการเรียน SEO ในคอร์สนี้นั่นเอง

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
02-821-5524
(จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

SkillLane
Line icon @SkillLane
info@SkillLane.com
บัญชา เหลืองทวีทรัพย์ (โค้ชโอ๊ค)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์และการสอน SEO
  • ประสบการณ์การดูแล ร่วมงาน และให้ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์และการทำ SEO กว่า 300 ธุรกิจ
  • เจ้าของเพจ ADME เพจสาระดีๆ ที่มอบความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ติดตาม
  • LINE Certified Coach หรือผู้รับเลือกจาก LINE Thailand ในการทำการฝึกอบรม
  • อาจารย์พิเศษด้านการตลาดออนไลน์ให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ADME

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส

  • แหล่งความรู้เคล็ดลับและเทรนด์การตลาดและการทำโฆษณา และเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์