Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 44 นาที

มีประกาศนียบัตร

สอนทำ SEO โดยมีการปูพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำ SEO โดยมีการเน้นเนื้อหาไปในส่วนของ Onsite SEO หรือการวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อปรับปรุงในเชิง SEO

เข้าใจวิธีการทำ SEO พร้อมแจกเครื่องมือตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยให้การทำ SEO ของคุณสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตอบโจทย์ ผู้ที่สนใจการทำ SEO, นักการตลาด, ผู้จัดทำหรือดูแลเว็บไซต์ หรือนักธุรกิจที่ต้องการเข้าใจวิธีการทำ SEO

สอนโดย โค้ชโอ็ค, บัญชา เหลืองทวีทรัพย์ ผู้ก่อตั้งบริษัทและเพจ ADME นักการตลาดและผู้ดูแลการทำ SEO ให้แก่บริษัทชั้นนำ

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 44 นาที

มีประกาศนียบัตร

สอนทำ SEO โดยมีการปูพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำ SEO โดยมีการเน้นเนื้อหาไปในส่วนของ Onsite SEO หรือการวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อปรับปรุงในเชิง SEO

เข้าใจวิธีการทำ SEO พร้อมแจกเครื่องมือตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยให้การทำ SEO ของคุณสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตอบโจทย์ ผู้ที่สนใจการทำ SEO, นักการตลาด, ผู้จัดทำหรือดูแลเว็บไซต์ หรือนักธุรกิจที่ต้องการเข้าใจวิธีการทำ SEO

สอนโดย โค้ชโอ็ค, บัญชา เหลืองทวีทรัพย์ ผู้ก่อตั้งบริษัทและเพจ ADME นักการตลาดและผู้ดูแลการทำ SEO ให้แก่บริษัทชั้นนำ

ผู้สอน

บัญชา เหลืองทวีทรัพย์ (โค้ชโอ๊ค)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์และการสอน SEO
 • ประสบการณ์การดูแล ร่วมงาน และให้ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์และการทำ SEO กว่า 300 ธุรกิจ
 • เจ้าของเพจ ADME เพจสาระดีๆ ที่มอบความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ติดตาม
 • LINE Certified Coach หรือผู้รับเลือกจาก LINE Thailand ในการทำการฝึกอบรม
 • อาจารย์พิเศษด้านการตลาดออนไลน์ให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ADME

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส

 • แหล่งความรู้เคล็ดลับและเทรนด์การตลาดและการทำโฆษณา และเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์

คอร์สนี้จะสอนการทำ SEO ออนไลน์ เรียนรู้วิธีการทำเว็บให้ติดอันดับ โดยมีการสอนวิธีการวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อการทำ SEO อย่างมีประสิทธิภาพและมีลำดับขั้นตอน

สอนทำ SEO ออนไลน์ เรียนรู้วิธีการทำเว็บให้ติดอันดับ โดยการเรียนออนไลน์ SEO Onsite Pro จะมีการสอนวิธีการวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อการทำ SEO อย่างมีประสิทธิภาพและมีลำดับขั้นตอน โดยมีเนื้อหา SEO แน่นตอบโจทย์ผู้สนใจเรียนรู้

เนื้อหาของคอร์ส SEO
            ภาพรวมคอร์สเรียน SEO
                    การทำ SEO ประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญหลากหลายส่วน และ การทำ SEO Onsite หรือการปรับปรุงคุณภาพของเว็บไซต์ในเชิง SEO ถือได้ว่าเป็นส่วนหลักที่จะส่งผลต่อการติดอันดับอย่างมีคุณภาพในระยะยาว SEO ONSITE PRO ทำ SEO ให้เว็บไซต์ติด Rank จึงเป็นคอร์สเรียน SEO ที่รวบรวมเนื้อหาจำเป็นเหล่านั้นมาไว้ในที่เดียว

            SEO Onsite คืออะไร ? ทำไมการทำ SEO บนเว็บไซต์จึงสำคัญ ?
                    คือการทำ SEO บนเว็บไซต์เป้าหมายหรือเว็บไซต์ของเรานั่นเอง โดยมีเป้าหมายการทำเพื่อตอบโจทย์ต่อหลักการวิเคราะห์เว็บไซต์ของ Google และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บให้มีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้นในหลากหลายด้าน เช่น การพัฒนาความเร็วของเว็บไซต์ การแก้ไขส่วนที่มีปัญหาเพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเป็นต้น
                    โดยการทำ SEO โดยดำเนินการปรับปรุงแก้ไข Onsite จึงถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของการทำอันดับ SEO หรือการติดหน้าแรกของ Google นั่นเอง

            ประโยชน์จากการเรียนวิธีการทำ SEO
                    - ความเข้าใจในภาพรวมของการทำ SEO ตั้งแต่พื้นฐานถึงเชิงลึก
                    - มีความรู้และเข้าใจถึงขั้นการทำ SEO บนเว็บไซต์
                    - สามารถบริหารวางแผนการทำ SEO Onsite
                    - สามารถวิเคราะห์เว็บไซต์ในเชิง SEO เพื่อลงมือทำ
                    - รู้จักขั้นตอน วิธีการ และสามารถวางแผนเพื่อลงมือทำจริง
                    - เรียนรู้การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับการทำ SEO
                    - เข้าใจวิธีการทำ SEO ด้วยเคล็ดลับสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ
                    - เรียนรู้คำศัพท์ SEO พร้อมการยกตัวอย่าง
                    - พิเศษ สอนทำ SEO ด้วยเคล็ดวิธีน่าสนใจในช่วงท้ายของคอร์สเรียน

            คอร์สเรียน SEO Onsite สำคัญอย่างไร
                    สอนทำ SEO ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงเชิงลึก
                    สอนการทำ SEO บนเว็บไซต์ตั้งแต่ภาพรวมพื้นฐาน คำศัพท์ที่จำเป็น เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในหลากหลายด้าน เพื่อเป็นการเข้าใจถึงวิธีการทำ SEO Onsite ที่สำคัญไปจนถึงการวิเคราะห์ SEO เชิงลึกเพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์ต่อ Google

                    การทำ SEO บนเว็บไซต์
                    SEO Onsite Pro เป็นสอนให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของการทำ SEO บนเว็บไซต์ โดยประกอบไปด้วยการใช้เครื่องมือ Martech สอนถึงวิธีการใช้เครื่องมือ SEO เพื่อวิเคราะห์และติดตามผลการทำ โดยเน้นไปที่ความถูกต้องตามหลักที่ Google ใช้ในการประเมินเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเป็นปัจจัยในการติดอับดับ SEO

            คอร์ส SEO Onsite Pro เหมาะกับใคร
                    ผู้ที่สนใจหรือทำงานเกี่ยวกับ SEO
                    เพราะการทำ SEO ไม่ได้มีแต่การทำบทความหรือการทำ Backlinks เท่านั้น การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ถูกต้องตามหลักของ Google ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญทั้งกับการติดอันดับอย่างยั่งยืนและประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งาน มากกว่านั้นการทำ SEO ยังสามารถนำไปสู่การเพิ่มยอดขายผ่านเว็บไซต์ได้อีกด้วย โดยคอร์สเรียน SEO Onsite Pro เป็นหนึ่งในสามคอร์สหลัก (SEO Content/ SEO On-site/ SEO Off-site)
                    ผู้จัดทำ ดูแล หรือเรียนรู้ด้านเว็บไซต์
                    ความรู้ความเข้าใจในวิธีการทำ SEO จะช่วยเสริมศักยภาพในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ทั้งกับผู้ใช้งานและสำหรับ Google มากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในคอร์สเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการทำ SEO เพื่อนำไปเพิ่มพูนวิชาความรู้ต่อยอดการทำงาน
                    นักธุรกิจและนักการตลาด
                    เพราะความเข้าใจและมีความรู้ด้านการทำ SEO จะช่วยต่อยอดการวางแผนทางการตลาด รวมไปถึงการควบคุมดูแลทีมงาน และต่อยอดธุรกิจในด้านการตลาดออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น มากกว่านั้นยังสามารถนำไปพัฒนาเว็บไซต์ปัจจุบันให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

            ผู้เรียนคอร์ส SEO ออนไลน์ ควรมีพื้นฐานอย่างไร
                    - ผู้เรียนควรมีระดับการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับปานกลาง
                    - ผู้เรียนพื้นฐานการใช้งาน Google Sheet หรือ Excel
                    - มีพื้นฐานการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเบราว์เซอร์

            ใบประกาศนียบัตรหลังทดสอบตอนจบคอร์สเรียน
                    - หลังจากผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาจนครบถ้วน ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายคอร์สเพื่อรับใบประกาศนียบัตรได้

            สรุปเนื้อหาคอร์สเรียน SEO Onsite Pro ทำ SEO ให้เว็บไซต์ติด Rank
                    ปูพื้นฐาน SEO: ผู้สอนจะมีการเริ่มสอน SEO ตั้งแต่ เริ่มต้น เช่น SEO คืออะไรมีหลักการทำงานอย่างไร ไปจนถึง เกร็ดความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็นผู้เรียนควรทราบก่อนเข้าสู่เนื้อหา SEO Onsite ในบทต่อ ๆ ไป โดยในบทแรก ๆ นี้จะเน้นการเสริมพื้นฐานของผู้เรียนให้แข็งแรงมากขึ้น
                    เข้าสู่ SEO Onsite: เนื้อหาบทเรียนการทำ SEO Onsite จะเริ่มต้นในส่วนนี้ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของคอร์ส โดยจะมีการสอนคำศัพท์พื้นฐานและคำศัพท์เฉพาะในด้าน SEO Onsite ที่สำคัญต่อการเรียนในบทต่อ ๆ ไป
                    การวิเคราะห์เว็บไซต์แบบ SEO: การทำการวิเคราะห์หรือประเมินเว็บไซต์ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดสำหรับการทำ SEO Onsite เพราะขั้นตอนดังกล่าวจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจถึงปัญหาและจุดที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยในคอร์สเรียน SEO นี้จะมีการแบ่งวิธีการและขั้นตอนดังกล่าวอย่างเป็นระบบ กล่าวคือมีการแบ่งประเด็นสำคัญต่าง ๆ กว่า 45 จุดออกเป็นสามส่วน สีแดง สีส้มและสีเหลืองตามความจำเป็นหรือความสำคัญ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงหลักการ วิธีการ และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างประกอบ

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
บัญชา เหลืองทวีทรัพย์ (โค้ชโอ๊ค)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์และการสอน SEO
 • ประสบการณ์การดูแล ร่วมงาน และให้ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์และการทำ SEO กว่า 300 ธุรกิจ
 • เจ้าของเพจ ADME เพจสาระดีๆ ที่มอบความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ติดตาม
 • LINE Certified Coach หรือผู้รับเลือกจาก LINE Thailand ในการทำการฝึกอบรม
 • อาจารย์พิเศษด้านการตลาดออนไลน์ให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ADME

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส

 • แหล่งความรู้เคล็ดลับและเทรนด์การตลาดและการทำโฆษณา และเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Phonglert Kerdtem

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที