Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 26 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 7 นาที

เอกสารประกอบ

สร้างทักษะการสร้างระบบ IoT ตั้งแต่ Controller ส่งขึนฐานข้อมูล จนถึงการแสดงผลบน Dashboard โดยใช้ (Arduino และ ESP8266)

มีแบบฝึกหัดให้ลงมือทำ พร้อมอธิบายอย่างละเอียด

1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 26 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 7 นาที

เอกสารประกอบ

สร้างทักษะการสร้างระบบ IoT ตั้งแต่ Controller ส่งขึนฐานข้อมูล จนถึงการแสดงผลบน Dashboard โดยใช้ (Arduino และ ESP8266)

มีแบบฝึกหัดให้ลงมือทำ พร้อมอธิบายอย่างละเอียด

ผู้สอน

วันฉัตร ปราบสุธา

4.9 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส

  • วิศกรไฟฟ้าและระบบไอโอที ตั้งแต่ Controller จนถึงระบบ AI และ Machine Learning
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เนื่องจากปัจจุบัน ด้วยระบบออโตเมชั่นจะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม และเพิ่มความเป็นอยู่ที่สบายขึ้นของมนุษย์ ซึ่งมาในรูปแบบ หุ่นยนต์ (Robot), แมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine Learning) หรือพวก Block Chain ทั้งนี้เทคโนโลยีทั้งหมดทั้งมวลจะมีความแม่นยำและตอบโจทย์ธุรกิจได้นั้นจำเป็นจะต้องเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดนั่นก็คือข้อมูลนั่นเอง ซึ่งด้วยฮาร์ดแวร์ที่ถูกลงและเข้าถึงได้ บวกกับโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น อินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Thing) คือการที่เราสามารถดึงข้อมูลจากสิ่งของ หรือควบคุมระยะไกลการทำงานผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้แหละที่จะเป็นต้นกำลังให้เทคโนโลยีใหม่ๆสามารถเกิดขึ้นได้จริง

ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพหรือเพิ่มทักษะใหม่ๆเกี่ยวกับด้านนี้ คอร์สนี้จะสอนภาพรวมการสร้างระบบ IoT และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็น Open-Source และฟรี หรือเป็นค่อนข้างถูก ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เช่น บอร์ดคอนโทรลเลอร์ ESP8266 (Node MCU)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ผู้เรียนจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของการสร้างระบบ (Implement) ระบบไอโอที (IoT) หรือ อินเตอร์เน็ตออฟติง (Internet of Thing) พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดให้ลงมือทำพร้อมอธิบายอย่างละเอียด ร่วมกับผู้เรียนจะเห็นว่าควรจะไปศึกษาทักษะด้านไหนเพิ่มเติม เนื่องจากกับทำระบบพวกนี้ค่อนข้างจะใช้ความรู้หลานด้านมาก เช่น การเขียนคอนโทรลเลอร์, เครือข่ายคอมพิวเตอร์, การพัฒนาเว็บไซต์, ฐานข้อมูล และอื่น ๆ อีกมากมาย

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:
- ผู้ที่อยากเปลี่ยนอาชีพมาสาย IoT (Internet of Thing) แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี 
- ผู้ที่อยากเบนสายงาน (Re-Skill) และเพิ่มทักษะ (Up Skill) ด้าน IoT 
- นักเรียน นักศึกษา ที่อยากได้แรงบันดาลใจสำหรับอาชีพใหม่ สายงานใหม่ในอนาคตเกี่ยวกับ IoT

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Network (Optional - ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็จะเข้าใจมากขึ้น) 
- การเขียนคอนโทรลเลอร์ โดยใช้อาร์ดูโน คอนโทรลเลอร์ Arduino Programing (Optional - ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็จะเข้าใจมากขึ้น)

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วันฉัตร ปราบสุธา

4.9 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส

  • วิศกรไฟฟ้าและระบบไอโอที ตั้งแต่ Controller จนถึงระบบ AI และ Machine Learning
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
6
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ธัษสนัย สถาพรมงคลเลิศ
Default
by go ta
Default
by นรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน
Open uri20200510 26 dor8k5?1589124292
by Phakpong Charoonrat
Default
by วสุ พันไพศาล
65918 538556616203742 387640416 n
by นิวัตน์ เถียรจันทึก
Open uri20191015 39143 avig5w?1571113747
by Thitapakorn Wut