Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 5 นาที

เทคนิคการบริหารอัตรากำลังคน Workforce Planning ในภาวะต่าง ๆ

นำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 5 นาที

เทคนิคการบริหารอัตรากำลังคน Workforce Planning ในภาวะต่าง ๆ

นำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

ผู้สอน

วิศรุต รักษ์นภาพงศ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

1 คอร์ส

 • กรรมการผู้จัดการ Human Intellectual Management Co., Ltd. (HIM)
 • กรรมการผู้จัดการ Human Achievement Service Co., Ltd. (HAS)
 • อดีต Head of Corporate HR Strategy และมีประสบการณ์กว่า 20 ปีกับเครือซิเมนต์ไทย (SCG)
 • คณะกรรมการบริหารสมาคมจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ให้แก่องค์กรของภาครัฐและบริษัทเอกชนจำนวนมาก
HAS To Learn

4.7 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

1 คอร์ส

 • Human Achievement Service Co. Ltd
 • บริษัทรับจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในองค์กร

คอร์สนี้จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การบริหารจัดการกำลังคนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุกิจขององค์กร

ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย เกิดการแข่งขันทางธุรกิจสูง หากองค์กรยังขาดการวางแผนด้านกำลังคน (Workforce Planning) องค์กรอาจประสบกับปัญหาการบริหารจัดการต้นทุน ขาดโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ และอาจส่งผลกระทบต่อกำไรในอนาคตขององค์กรได้

Workforce Planning หรือการบริหารอัตรากำลังคน เป็นการบริหารจัดการกำลังคนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร และช่วยเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันทางธุรกิจให้มากขึ้น เพราะต้นทุนหลักที่องค์กรจะต้องแบกรับเป็นอย่างหนัก คือต้นทุนด้านคน (People Cost) การบริหารจัดการอัตรากำลังคนอย่างไรจะช่วยลดต้นทุน บริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าต่อการจ่าย และสร้างผลกำไรให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

หลักสูตรการวางแผนด้านกำลังคนเพื่อการเติบโตและยั่งยื่นของธุรกิจ (Workforce Planning for Business Sustainability Growth) จะช่วยตอบปัญหาเหล่านี้ได้ ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐานทั้งหมดของการวางแผนด้านอัตรากำลังคน จนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

เพราะต้นทุนหลักที่องค์กรต้องจ่าย คือ "ต้นทุนด้านกำลังคน" แล้วเราจะบริหารต้นทุนด้านกำลังคนอย่างไรให้คุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่าย "การบริหารอัตรากำลังคน Workforce Planning" คือคำตอบ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจและเทคนิคเชิงปฏิบัติในการวางแผนกำลังคน (Workforce Planning)
2. เสริมสร้างมุมมองในการดำเนินงานวิเคราะห์และวางแผนกำลังคน (Workforce Planning)
3. เรียนรู้เทคนิค ขั้นตอน และเครื่องมือที่นำไปใช้วิเคราะห์อัตรากำลังคน รวมทั้งแนวทางการบริหารกำลังคนในภาวะต่าง ๆ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารองค์กร
- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR)

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิศรุต รักษ์นภาพงศ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

1 คอร์ส

 • กรรมการผู้จัดการ Human Intellectual Management Co., Ltd. (HIM)
 • กรรมการผู้จัดการ Human Achievement Service Co., Ltd. (HAS)
 • อดีต Head of Corporate HR Strategy และมีประสบการณ์กว่า 20 ปีกับเครือซิเมนต์ไทย (SCG)
 • คณะกรรมการบริหารสมาคมจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ให้แก่องค์กรของภาครัฐและบริษัทเอกชนจำนวนมาก
HAS To Learn

4.7 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

1 คอร์ส

 • Human Achievement Service Co. Ltd
 • บริษัทรับจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในองค์กร
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
13
4 ดาว
1
3 ดาว
2
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ชุติญา กิรสมุทรานนท์
A1506f71 a7cd 4a4a 9d2e dd2661087098
by Chutchawal Romtrairat
ได้เรียนรู้หลักการและแนวคิดในการวางแผนกำลังพลเชิงกลยุทธ์แบบองค์รวมเพื่อนำไปปรับปรุงต่อยอดในการปฏิบัติงานได้
Default
by รุจิรัตน์ จิระสมบูรณ์
Unnamed
by Champaign za
Default
by Nuttatida Auppla
Default
by นิติโชติ พิทยาภิรักษ์
Default
by suweeredh wongthongdee
Default
by อาทิตย์ จันทรเสนา
Default
by จารุเดช โตจำศิลป์
Unnamed
by Thapagorn Hanrak

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที