คอร์สแพ็คเกจ การใช้งาน Google Sheets ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง
Gs01 660x390 1632465229 1646052721
Gs02 660x390 1636074673 1646052987
Gs03 660x390 1636076759 1646052991

สำหรับผู้ที่สมัครเรียนคอร์ส Google Sheets คอร์ส GS01, GS02 หรือ GS03 หลังจากสมัครเรียนแล้ว กรุณาแจ้งยืนยันการสมัครเรียนไปยังผู้สอนโดยตรงเพื่อที่ผู้สอนจะแชร์ไฟล์ประกอบการเรียนไปให้กับท่าน โดยแจ้งไปที่ อ.วสันต์ คุณดิลกเศวต ทางอีเมล wasankds@gmail.com

ดูรายละเอียด Course outline (โครงร่างหลักสูตร) อย่างละเอียดได้ที่
https://www.poeclub.org/gs/gs01.html

เริ่มต้นเรียนและก๊อปปี้ไฟล์ประกอบการเรียนได้ที่
https://www.poeclub.org/gs/gs01.html

อยากใช้งาน Google Sheets เก่งๆ คุณจะพลาดคอร์สนี้ไม่ได้

คอร์ส (GS01) Google Sheets : Fundamental หรือ "หลักการใช้งาน Google Sheets"
คอร์สนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการใช้งาน Google Sheets เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน ไล่ไปจนถึงหัวใจสำคัญในการใช้งาน Google Sheets และในบางบทจะมีขั้นสูงผสมอยู่ด้วย

ใครควรเรียนคอร์สนี้
- บริษัทหรือองค์กรที่ต้องการฝึกอบรม Google Sheets ให้กับพนักงาน
- ผู้ที่ใช้งาน Google Sheets อยู่แล้ว แต่ต้องการงานใช้งานให้เก่งขึ้น
- ผู้ที่ใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณอยู่แล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนมาใช้ Google Sheets

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจพื้นฐานที่สำคัญ หลักการใช้งาน และหัวใจสำคัญของ Google Sheets
- เรียนรู้ฟังก์ชันที่ใช้บ่อย เช่น VLOOKUP ฟังก์ชันตระกูล COUNT ฟังก์ชันจัดการเงื่อนไข ฟังก์ชันที่ใช้เรียงและกรองข้อมูล เป็นตัน
- เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้บ่อยทั้งขั้นต้นและขั้นสูง เช่น การกรองข้อมูล การเรียงข้อมูล และการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เป็นต้น
- ปูพื้นฐานไปสู่การใช้งาน Google Sheets ขั้นสูง (มีคอร์สต่อเนื่อง GS02 : Google Sheets Array การคำนวณขั้นสูงด้วยอาเรย์)

ผู้เรียนควรมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนควรสามารถใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณใดๆ มาก่อนก็ได้ (แค่พอใช้งานเป็น)

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 0% ของคอร์ส

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
02-821-5524
(จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

SkillLane
Line icon @SkillLane
info@SkillLane.com
วสันต์ คุณดิลกเศวต

4.9 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

3 คอร์ส

  • ปัจจุบันเป็นนักเขียนที่มีผลงานเขียนหนังสือและ eBook มากมาย เกี่ยวกับคัมภีร์การใช้งาน LibreOffice, Google Apps Script, Google Sheets, Inkscape, Gimp ฯลฯ
  • วิทยากรอบรมด้านซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สและ Google Apps และโปรแกรมเมอร์ Google Apps Script ให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐบาล
  • จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี