Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 41 นาที

กลยุทธ์ในการเรียกลูกค้าออนไลน์ให้เดินมาหาที่หน้าร้าน

เคล็ดลับ และเครื่องมือที่ทำให้หน้าร้านอยู่รอดและเติบโตได้

สอนโดย คุณมิ้น อุกฤษฏ์ ตั้งสืบกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการกลยุทธ์ธุรกิจ และผู้ก่อตั้ง MintedAcademy

1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 41 นาที

กลยุทธ์ในการเรียกลูกค้าออนไลน์ให้เดินมาหาที่หน้าร้าน

เคล็ดลับ และเครื่องมือที่ทำให้หน้าร้านอยู่รอดและเติบโตได้

สอนโดย คุณมิ้น อุกฤษฏ์ ตั้งสืบกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการกลยุทธ์ธุรกิจ และผู้ก่อตั้ง MintedAcademy

ผู้สอน

อุกฤษฏ์ ตั้งสืบกุล

4.3 คะแนนเฉลี่ย

23 รีวิว

2 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท MintedImages, My Digital Partner, and Real Smart Solutions
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้แบรนด์และองค์กรขนาดใหญ่
 • Certified Google Partner
 • Certified Google Adwords Strategist
 • Google Analytics Qualified Individual
 • วิทยากร โครงการ Google Ignite
 • วิทยากร โครงการ Google Partner Academy Trainer

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ธุรกิจที่มีหน้าร้านจะอยู่รอดและเติบโตอย่างไร ในยุคที่ออนไลน์กำลังเบ่งบาน ในยุคที่ใครจะสั่งซื้ออะไรก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้ ผ่านทางมือถือ ยุคที่เจ้าของธุรกิจเริ่มจะบ่นกันว่า แทบไม่มีคนเดินผ่านหน้าร้านเลย ยุคที่ใครๆ ทยอยกันปิดร้าน แล้วหันมาขายของออนไลน์ แต่มันจะใช้ได้กับทุกธุรกิจจริงๆ ?

ถ้าคุณเป็นหนึ่งในเจ้าของธุรกิจที่มีร้านค้า คุณลงทุนกับร้านค้า คุณเซ็นสัญญาเช่าเป็นระยะเวลานาน แต่คุณยังหาทางออกในการดูดคนบนโลกออนไลน์มาหาคุณที่ร้านค้าไม่ได้

คอร์สออนไลน์ “ดูดลูกค้า ให้มาหาที่หน้าร้าน” นี้ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่มีหน้าร้านโดยเฉพาะ ในคอร์สนี้ได้สรุปกลยุทธ์และแก่นที่คุณจำเป็นต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการคิด การทำความเข้าใจผู้บริโภค การวางกลยุทธ์ที่ถูกต้อง และรวมไปถึงการวิเคราะห์และวัดผลในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- รู้พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
- การเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ
- รู้เคล็ดลับการสร้างธุรกิจให้อยู่รอด และเติบโตอย่างยั่งยืน
- เครื่องมือช่วยเปลี่ยนคนเข้าเว็บไซต์หรือออนไลน์ให้มาที่หน้าร้าน
- กลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจที่มีหน้าร้านให้เติบโต 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ เจ้าของธุรกิจที่มีหน้าร้าน พ่อค้า แม่ค้า และรวมถึงผู้ที่สนใจที่จะเปิดธุรกิจที่มีหน้าร้าน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่จำเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์มาก่อนก็สามารถเรียนรู้ได้ 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
อุกฤษฏ์ ตั้งสืบกุล

4.3 คะแนนเฉลี่ย

23 รีวิว

2 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท MintedImages, My Digital Partner, and Real Smart Solutions
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้แบรนด์และองค์กรขนาดใหญ่
 • Certified Google Partner
 • Certified Google Adwords Strategist
 • Google Analytics Qualified Individual
 • วิทยากร โครงการ Google Ignite
 • วิทยากร โครงการ Google Partner Academy Trainer
คะแนนเฉลี่ย
4.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Chatchai Puttiwat
เป็นความรู้แบบคร่าวๆ เพื่อปูทางให้เข้าไปซื้อคอสต่อจากผู้สอน ไม่ได้บอกแบบเจาะลึก หรือลงดีเทลมาก
?1604909104
by janistar boonyanit

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที