Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,500 บาท 1,800 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 50 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 18 ชั่วโมง 45 นาที

ได้เคล็ดลับ เทคนิค แนวทางเพื่อเตรียมสอบจากประสบการณ์ตรง

เนื้อหาอัพเดทล่าสุด

สอนโดย ครูเต้ ตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฏ์ ผู้เขียนหนังสือปราชญ์ข้าราชการครูติดอันดับ Best Seller และเจ้าของแฟนเพจ "ปราชญ์ข้าราชการครู"

1,500 บาท 1,800 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 50 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 18 ชั่วโมง 45 นาที

ได้เคล็ดลับ เทคนิค แนวทางเพื่อเตรียมสอบจากประสบการณ์ตรง

เนื้อหาอัพเดทล่าสุด

สอนโดย ครูเต้ ตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฏ์ ผู้เขียนหนังสือปราชญ์ข้าราชการครูติดอันดับ Best Seller และเจ้าของแฟนเพจ "ปราชญ์ข้าราชการครู"

ผู้สอน

 • ผู้เขียนหนังสือ Best Seller “ปราชญ์ข้าราชการครู เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข”
 • ผู้เขียนหนังสือ Best Seller “รวมแนวข้อสอบปราชญ์ข้าราชการครู 1,500 ข้อ เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข”
 • ผู้เขียนหนังสือ Best Seller “ปราชญ์วิชาชีพครู เตรียมสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู”
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เจ้าของแฟนเพจ "ปราชญ์ข้าราชการครู"

คอร์สเรียนออนไลน์ “ปราชญ์ข้าราชการครู เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข” (เกณฑ์ใหม่และเกณฑ์เก่า ตามระเบียบ ก.ค.ศ.) เป็นคอร์สที่เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ให้พร้อมก่อนลงสนามสอบ โดยในคอร์สจะให้เคล็ดลับ แนวทาง และเทคนิคต่างๆ จากผู้สอนที่จะสามารถพิชิตข้อสอบได้อย่างง่ายดาย และที่สำคัญเนื้อหาอัพเดทล่าสุด หากได้เรียนคอร์สออนไลน์นี้แล้ว “อันดับที่ 1 คงไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป” 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนคอร์สนี้
- ทบทวนเนื้อหาทุกหมวดวิชา พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ตรง และเคล็ดลับ เทคนิค แนวทาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้ 
- นักศึกษาวิชาชีพครูทุกคนที่ต้องการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
- ผู้เตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน 
- ไม่ต้องมีพื้นฐานความรู้ เพียงแต่มีความฝันในการเป็นข้าราชการครู  

คอร์สนี้สอนโดย "ครูเต้ ตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฏ์ "
- ผู้เขียนหนังสือ Best Seller “ปราชญ์ข้าราชการครู เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข” 
- ผู้เขียนหนังสือ Best Seller “รวมแนวข้อสอบปราชญ์ข้าราชการครู 1,500 ข้อ เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข”
- ผู้เขียนหนังสือ Best Seller “ปราชญ์วิชาชีพครู เตรียมสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู” 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • ผู้เขียนหนังสือ Best Seller “ปราชญ์ข้าราชการครู เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข”
 • ผู้เขียนหนังสือ Best Seller “รวมแนวข้อสอบปราชญ์ข้าราชการครู 1,500 ข้อ เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข”
 • ผู้เขียนหนังสือ Best Seller “ปราชญ์วิชาชีพครู เตรียมสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู”
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เจ้าของแฟนเพจ "ปราชญ์ข้าราชการครู"
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Open uri20200705 26857 tdak6e?1593950578
by Watanyoo Songnuan
Open uri20200629 26 1bzjq9x?1593441443
by จักรพงษ์ สีพาแก้ว
Default
by ธนกฤต ใจสำคัญ