Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 25 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนการวางแผนการเงินอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ได้จริง

สอนตั้งแต่พื้นฐาน ไม่ต้องมีความรู้มาก่อนก็เรียนได้

เรียนได้ทั้งคนทำงาน และองค์กรที่ต้องการให้พนักงานเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ซึ่งทำให้เป็นผลดีต่อองค์กรเอง

สอนโดย วิทยากรการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ที่ปรึกษาแก่บริษัทชั้นนำของไทยและต่างชาติมากกว่า 50 บริษัท เจ้าของหนังสือ "ต้องทำงานอีกนานแค่ไหน" และ “สอนลูกให้ฉลาดทางการเงิน”

1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 25 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนการวางแผนการเงินอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ได้จริง

สอนตั้งแต่พื้นฐาน ไม่ต้องมีความรู้มาก่อนก็เรียนได้

เรียนได้ทั้งคนทำงาน และองค์กรที่ต้องการให้พนักงานเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ซึ่งทำให้เป็นผลดีต่อองค์กรเอง

สอนโดย วิทยากรการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ที่ปรึกษาแก่บริษัทชั้นนำของไทยและต่างชาติมากกว่า 50 บริษัท เจ้าของหนังสือ "ต้องทำงานอีกนานแค่ไหน" และ “สอนลูกให้ฉลาดทางการเงิน”

ผู้สอน

ธชธร สมใจวงษ์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

2 คอร์ส

 • วิทยากรการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การออกแบบค่าจ้างค่าตอบแทน แผนสวัสดิการเพื่อการเกษียณ
 • ที่ปรึกษาแก่บริษัทชั้นนำของไทยและต่างชาติมากกว่า 50 บริษัท
 • เจ้าของหนังสือ "ต้องทำงานอีกนานแค่ไหน" และ “สอนลูกให้ฉลาดทางการเงิน”
 • คุณวุฒินักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 • ปริญญาโท Operations Management & Manufacturing Systems, University of Nottingham, UK
 • ปริญญาตรี Chemical Engineering มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ & University of Nottingham, UK

เงินเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต แต่ไม่มีการสอนหรือแนะนำแนวทางในการวางแผนจัดการเงินที่ถูกต้องอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม ทำให้แต่ละคน มีแนวทางในการจัดสรรเงินที่แตกต่างกันตามวิธีแต่ละคนคุ้นเคย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินส่วนบุคคลที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายที่เกินตัว ปัญหาเรื่องสภาพคล่อง การจัดการหนี้สิน รวมถึงการวางแผนการจัดการเป้าหมายทางการเงินที่จำเป็นในระยะยาว

ปัญหาการเงินส่วนบุคคลส่งผลโดยตรงต่อความเครียดและความกังวลในการใช้ชีวิต และเป็นต้นเหตุสำคัญต่อปัญหาสุขภาพทางกาย ส่งผลกระทบต่อการทำงานและการดำเนินงานของธุรกิจในที่สุด การดูแลให้พนักงานมีสุขภาวะทางการเงินที่ดี มีความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง สามารถบริหารจัดการเงินของตนเองได้อย่างเหมาะสม จึงให้ประโยชน์ต่อทั้งตัวพนักงานเอง และช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน

คอร์สออนไลน์นี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการวางแผน จัดการการเงินส่วนบุคคลที่จำเป็นที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถนำไปวางแผนจัดการเงินของตนเองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของการวางแผนการเงิน การตั้งเป้าหมายทางการเงิน การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันทางการเงินของตนเอง และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองเบื้องต้น การจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล และงบรายรับรายจ่าย

ใครควรเรียนคอร์สนี้
พนักงานที่ยังไม่ได้เริ่มต้นจัดการทางการเงินอย่างจริงจัง ต้องการทราบแนวทางในการวางแผนการเงินเบื้องต้น 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้
- พนักงานเข้าใจและสามารถลงมือวางแผน จัดการการเงินส่วนบุคคลของตนเองได้อย่างถูกต้อง ลดความกังวลที่เกิดจากปัญหาการเงินส่วนบุคคล เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี ช่วยให้สามารถทุ่มทำงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่
- ประโยชน์ต่อองค์กรคือ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้าใจและสามารถจัดการเงินและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่องค์กรจัดเตรียมไว้ได้อย่างมีคุณค่ามากขึ้น ช่วยยกระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร แสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของบริษัทในการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม และช่วยดึงดูดและรักษาผู้บริหารและพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้ร่วมงานกับองค์กร 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ธชธร สมใจวงษ์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

2 คอร์ส

 • วิทยากรการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การออกแบบค่าจ้างค่าตอบแทน แผนสวัสดิการเพื่อการเกษียณ
 • ที่ปรึกษาแก่บริษัทชั้นนำของไทยและต่างชาติมากกว่า 50 บริษัท
 • เจ้าของหนังสือ "ต้องทำงานอีกนานแค่ไหน" และ “สอนลูกให้ฉลาดทางการเงิน”
 • คุณวุฒินักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 • ปริญญาโท Operations Management & Manufacturing Systems, University of Nottingham, UK
 • ปริญญาตรี Chemical Engineering มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ & University of Nottingham, UK
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Open uri20200719 119238 1cb3zqg?1595129080
by ภุมเรศ อินทร์อร่าม

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที