Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 31 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

มอบแนวคิด Kaizen ในการปรับปรุงงานทีละเล็กทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ของญี่ปุ่น พร้อมวิธีค้นหาจุดที่ควรปรับปรุง และสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้

สอนโดย อ.แมน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการพัฒนาคนและพัฒนางาน โดยเฉพาะการพัฒนางานด้วยแนวคิดไคเซ็น Kaizen

1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 31 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

มอบแนวคิด Kaizen ในการปรับปรุงงานทีละเล็กทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ของญี่ปุ่น พร้อมวิธีค้นหาจุดที่ควรปรับปรุง และสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้

สอนโดย อ.แมน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการพัฒนาคนและพัฒนางาน โดยเฉพาะการพัฒนางานด้วยแนวคิดไคเซ็น Kaizen

ผู้สอน

เธียรชัย พันธ์คง

4.7 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

2 คอร์ส

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการพัฒนาคนและพัฒนางาน โดยเฉพาะการพัฒนางานด้วยแนวคิดไคเซ็น Kaizen
  • นักเขียนผลงานพ็อกเก็ตบุ๊คส์มาแล้วทั้งหมด 4 เล่ม
  • เจ้าของเพจ "ไคเซ็น ทุกคนทำได้ ทำง่าย ทำเลย"
  • จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านการตลาด และเศรษฐศาสตร์ ปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร และ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D. สาขา Management ที่ Universiti Utara Malaysia

แนวคิดไคเซ็น (Kaizen) เป็นแนวคิดในการปรับปรุงงานทีละเล็กทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ของญี่ปุ่น โดยมีความเชื่อที่ว่า "งานทุกงานสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้" ไม่มีสักวันที่เราจะไม่ปรับปรุงงาน และบุคคลที่เหมาะสมที่จะพัฒนางานมากที่สุด คือ เจ้าของงานนั่นเอง ส่วนบุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนางานมากที่สุดคือ ผู้บริหารทุกระดับ หลักสุตรนี้กลั่นมาจากประสบการณ์ของผู้สอนเองที่ผ่านการเดินทางบรรยาย ทำ workshop ให้กับองค์ทั่วประเทศมากกว่า 150 ครั้ง เนื้อหาถูกประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของคนไทย ใช้ภาษาง่ายๆ ใครๆก็เข้าใจได้ ใช้เวลาเรียนเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดในการปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็น
2. ผู้เรียนสามารถค้นหาจุดที่ควรปรับปรุง และสามารถการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาจนนำไปสู่แนวทางการปรับปรุงงานของตนเองได้อย่างประสิทธิภาพ
3. ผู้เรียนจะมีมุมมองใหม่ๆในการปรับปรุงและพัฒนางาน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
พนักงาน และผู้บริหารทุกระดับที่รักในการพัฒนาตนเอง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง วันละนิด ด้วยแนวคิด Kaizen ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
เธียรชัย พันธ์คง

4.7 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

2 คอร์ส

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการพัฒนาคนและพัฒนางาน โดยเฉพาะการพัฒนางานด้วยแนวคิดไคเซ็น Kaizen
  • นักเขียนผลงานพ็อกเก็ตบุ๊คส์มาแล้วทั้งหมด 4 เล่ม
  • เจ้าของเพจ "ไคเซ็น ทุกคนทำได้ ทำง่าย ทำเลย"
  • จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านการตลาด และเศรษฐศาสตร์ ปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร และ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D. สาขา Management ที่ Universiti Utara Malaysia
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
14
4 ดาว
4
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Munkong steel
Avatar
by I'm pun SU
Default
by Chatchanapol Jirathanawat
Default
by Onwipa Insamran
Default
by สุรีรัตน์ ป้อมภู่
Default
by ยุพา เลิศบุญอริยะศักดิ์
Default
by Brake 02
เข้าใจง่าย
Default
by นุชจรี ชมยินดี
Default
by ชินวัฒน์ ผดุงพล
Default
by เฉลิมชัย แสนศึก

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที