Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 31 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

มอบแนวคิด Kaizen ในการปรับปรุงงานทีละเล็กทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ของญี่ปุ่น พร้อมวิธีค้นหาจุดที่ควรปรับปรุง และสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้

สอนโดย อ.แมน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการพัฒนาคนและพัฒนางาน โดยเฉพาะการพัฒนางานด้วยแนวคิดไคเซ็น Kaizen

1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 31 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

มอบแนวคิด Kaizen ในการปรับปรุงงานทีละเล็กทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ของญี่ปุ่น พร้อมวิธีค้นหาจุดที่ควรปรับปรุง และสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้

สอนโดย อ.แมน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการพัฒนาคนและพัฒนางาน โดยเฉพาะการพัฒนางานด้วยแนวคิดไคเซ็น Kaizen

ผู้สอน

เธียรชัย พันธ์คง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

2 คอร์ส

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการพัฒนาคนและพัฒนางาน โดยเฉพาะการพัฒนางานด้วยแนวคิดไคเซ็น Kaizen
  • นักเขียนผลงานพ็อกเก็ตบุ๊คส์มาแล้วทั้งหมด 4 เล่ม
  • เจ้าของเพจ "ไคเซ็น ทุกคนทำได้ ทำง่าย ทำเลย"
  • จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านการตลาด และเศรษฐศาสตร์ ปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร และ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D. สาขา Management ที่ Universiti Utara Malaysia

แนวคิดไคเซ็น (Kaizen) เป็นแนวคิดในการปรับปรุงงานทีละเล็กทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ของญี่ปุ่น โดยมีความเชื่อที่ว่า "งานทุกงานสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้" ไม่มีสักวันที่เราจะไม่ปรับปรุงงาน และบุคคลที่เหมาะสมที่จะพัฒนางานมากที่สุด คือ เจ้าของงานนั่นเอง ส่วนบุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนางานมากที่สุดคือ ผู้บริหารทุกระดับ หลักสุตรนี้กลั่นมาจากประสบการณ์ของผู้สอนเองที่ผ่านการเดินทางบรรยาย ทำ workshop ให้กับองค์ทั่วประเทศมากกว่า 150 ครั้ง เนื้อหาถูกประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของคนไทย ใช้ภาษาง่ายๆ ใครๆก็เข้าใจได้ ใช้เวลาเรียนเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดในการปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็น
2. ผู้เรียนสามารถค้นหาจุดที่ควรปรับปรุง และสามารถการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาจนนำไปสู่แนวทางการปรับปรุงงานของตนเองได้อย่างประสิทธิภาพ
3. ผู้เรียนจะมีมุมมองใหม่ๆในการปรับปรุงและพัฒนางาน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
พนักงาน และผู้บริหารทุกระดับที่รักในการพัฒนาตนเอง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง วันละนิด ด้วยแนวคิด Kaizen ได้คะเเนนตั้งเเต่ 8 คะเเนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
เธียรชัย พันธ์คง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

2 คอร์ส

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการพัฒนาคนและพัฒนางาน โดยเฉพาะการพัฒนางานด้วยแนวคิดไคเซ็น Kaizen
  • นักเขียนผลงานพ็อกเก็ตบุ๊คส์มาแล้วทั้งหมด 4 เล่ม
  • เจ้าของเพจ "ไคเซ็น ทุกคนทำได้ ทำง่าย ทำเลย"
  • จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านการตลาด และเศรษฐศาสตร์ ปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร และ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D. สาขา Management ที่ Universiti Utara Malaysia
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
10
4 ดาว
3
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Brake 02
เข้าใจง่าย
Default
by นุชจรี ชมยินดี
Default
by ชินวัฒน์ ผดุงพล
Default
by เฉลิมชัย แสนศึก
Default
by พันธวัจน์ พลังสุข
78408298 1239886176372704 3443632832935624704 n
by padungsak tuenil
Default
by ธิติมา หวานเสนาะ
Default
by มนทิยา ภักดีคง
Default
by ธีรณัฏฐ์ ยมหา
Default
by จเร เต็งตระกูลเจริญ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที