Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 39 นาที

ภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพได้

สอนการใช้เครื่องมือการบริหารและพัฒนาทีมงานที่สำคัญ มาปรับใช้ในการบริหารทีมงานในหน่วยงานของคุณได้

สอนโดย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอัลทิเมท ลีดเดอร์ จำกัด เป็นวิทยากร/ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร และผู้บริหารด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรชั้นนำกว่า 19 ปี

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 39 นาที

ภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพได้

สอนการใช้เครื่องมือการบริหารและพัฒนาทีมงานที่สำคัญ มาปรับใช้ในการบริหารทีมงานในหน่วยงานของคุณได้

สอนโดย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอัลทิเมท ลีดเดอร์ จำกัด เป็นวิทยากร/ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร และผู้บริหารด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรชั้นนำกว่า 19 ปี

ผู้สอน

  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอัลทิเมท ลีดเดอร์ จำกัด
  • มีประสบการณ์เป็นวิทยากร/ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร และผู้บริหารด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรชั้นนำกว่า 19 ปี
  • เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่, ระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ และระบบบริหารค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

ในบทบาทของผู้นำ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” มีความสำคัญต่อความสำเร็จของหน่วยงานเป็นอย่างมาก เพราะมีหน้าที่ต้องนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ทันการณ์กับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในโลกธุรกิจปัจจุบัน องค์กรจำเป็นจะต้องสร้างและพัฒนาให้ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” เป็นผู้นำที่นอกจากจะต้องมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องงานแล้ว ยังต้องมีทักษะและคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นสำหรับการบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดและสอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร

คอร์ส “พัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน” เป็นคอร์สที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นกระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง รวมถึงเทคนิคการจูงใจทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการ เช่น ภาวะผู้นำของผู้บริหารยุคใหม่ กระบวนการปฏิบัติ และการแสดงภาวะผู้นำที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ รวมทั้งความรู้เชิงจิตวิทยา อาทิ ความเข้าใจทางด้านบุคลิกภาพ การสังเกตพฤติกรรม การสร้างความไว้วางใจ การปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับทีมงานแต่ละสไตล์ การสื่อสารและการจูงใจทีมงาน อันจะเป็นแนวทางให้ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามสถานการณ์ ลักษณะบุคคล และลักษณะขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจในการแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้
- สามารถค้นหาจุดแข็ง จุดเด่นของตนเองและทีมงานเพื่อพัฒนาต่อยอดได้ง่ายขึ้น พร้อมเรียนรู้หลักการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานช่วยเติมเต็ม เสริมจุดแข็ง เพิ่มคนดี คนเก่ง และมีความสุขในองค์กรมากขึ้น
- สามารถบริหารงาน จูงใจ และพัฒนาทีมงานของตนเอง โดยการลดปัญหาความขัดแย้งด้านการบริหารงานระหว่างผู้จัดการ/หัวหน้างานกับทีมงานได้ 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้จัดการ และ หัวหน้างาน
- ผู้ที่อยากพัฒนาตัวเอง เพื่อการเติบโตในหน้าที่การงาน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอัลทิเมท ลีดเดอร์ จำกัด
  • มีประสบการณ์เป็นวิทยากร/ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร และผู้บริหารด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรชั้นนำกว่า 19 ปี
  • เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่, ระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ และระบบบริหารค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
10419052 10203902419542989 2332212300158896258 n
by JoGa BossiTo
Unnamed
by Trissady Paobansao

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที