Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 35 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

แบ่งปันจากประสบการณ์จริง เหมาะสำหรับผู้นำทีมที่ต้องการประสบความสำเร็จและมีความสุข

เริ่มต้นนำตนเองด้วย Growth Mindset และ People Skills เพื่อเป็นผู้นำทีมที่เก่งตน เก่งคน เก่งคิด เก่งงาน

มีคำถามให้ทบทวนตนเอง และ Reflect การเรียนรู้ไปด้วยกัน

สอนโดย ทัศนีย์ จารุสมบัติ (โค้ชอ้อม), PCC, ACTC ประสบการณ์ปีที่ 15 ในงาน Facilitative & Team Coaching

2,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 35 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

แบ่งปันจากประสบการณ์จริง เหมาะสำหรับผู้นำทีมที่ต้องการประสบความสำเร็จและมีความสุข

เริ่มต้นนำตนเองด้วย Growth Mindset และ People Skills เพื่อเป็นผู้นำทีมที่เก่งตน เก่งคน เก่งคิด เก่งงาน

มีคำถามให้ทบทวนตนเอง และ Reflect การเรียนรู้ไปด้วยกัน

สอนโดย ทัศนีย์ จารุสมบัติ (โค้ชอ้อม), PCC, ACTC ประสบการณ์ปีที่ 15 ในงาน Facilitative & Team Coaching

ผู้สอน

 • โค้ชผู้บริหาร (Executive Coach) ปีที่ 15
 • โค้ชผู้นำทีม ด้วย Facilitative Coaching ปีที่ 15
 • Advanced Certification in Team Coaching (ACTC) จาก ICF
 • Professional Certified Coach (PCC) จาก ICF
 • กรรมการผู้จัดการ Courage to Coach
 • Co-Founder, Team Coaching Thailand Institute
 • ประสบการณ์ตรงในการทำงาน ปีที่ 40
 • Facilitative Coaching
 • Team Coaching
 • Team Facilitation
 • สร้างทีม ปั้นผู้นำให้องค์กร

Growth Mindset + People Skills + ผู้นำทีมนำไปใช้ทุกวันใน 5 บทบาท นี่คือใจความสำคัญของคอร์สออนไลน์ “Facilitative Coaching for Team Leader พัฒนาตน ขยายศักยภาพคน เพิ่มศักยภาพทีม ส่งมอบประสิทธิผลในงาน”

เชื่อว่าผู้นำทีมเป็นคนเก่ง แต่ละคนล้วนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เก่งงานและเก่งคิดเพื่อความสำเร็จในการทำงาน แต่ก็ยังมีผู้นำทีมอีกหลายคนที่รู้สึกว่าอยากเข้าใจตนเอง เช้าใจชีวิต เช้าใจคน เพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสุขในระหว่างเดินทางไปสู่ความสำเร็จทุกวัน

ในคอร์สนี้ เราชวนท่านเรียนรู้ พัฒนา เปลี่ยนแปลงตนเองไปด้วยกัน ดังนี้
1. จุดเริ่มต้นของผู้นำทีม คือ ดึงศักยภาพที่มีอยู่แล้วในตัวเองขึ้นมานำชีวิตให้สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างมีความสุข คุณจะได้เรียนรู้ว่าคุณมีศักยภาพเพียงพอที่จะใช้ชีวิตแบบที่ตนเองต้องการได้ และภาวะผู้นำในตนเอง หรือ Self-Leadership คืออะไรกันแน่
2. ทำความรู้จักตนเอง ที่คุณเองอาจจะยังไม่รู้ว่า แท้ที่จริงแล้ว คุณเป็นคนแบบไหน ถูกบ่มเพาะหล่อหลอมมาอย่างไร คุณจึงมีผลลัพธ์ในชีวิต พฤติกรรม และมีพื้นฐานความเชื่อในแบบที่เป็น
3. เรียนรู้กรอบคิดแบบเติบโตของผู้นำทีม หรือ Growth Mindset
4. เรียนรู้ทักษะ Soft Skills หรือ People Skills ที่สำคัญ นำไปใช้ได้ทั้งเรื่องงาน และชีวิตส่วนตัว คือ สานสัมพันธ์ ฟังด้วยใจ สังเกต ยกย่อง ชื่นชม ถามจากใจ
5. เรียนรู้สุดยอดเทคนิค การให้ฟีดแบ็กอย่างมีส่วนร่วม (Collaborative Feedback) เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้และเติบโตร่วมกัน
6. เรียนรู้หมวกกล้านำ ใช้เพื่อพูดคุยวางแผนร่วมกัน ช่วยให้สมาชิกทีมแต่ละคนเชื่อมโยงเป้าหมายส่วนตนเข้ากับเป้าหมายของทีม มอบหมายงาน ติดตาม สนับสนุนให้ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ
7. เรียนรู้หมวกกล้าสอน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรง สอนความรู้ แนะนำเทคนิค เสริมศักยภาพคนอื่น ปั้นผู้นำรุ่นหลัง
8. เรียนรู้หมวกกล้าช่วย เป็นเพื่อนรับฟัง เป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจให้คนได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจและจริงกับตัวเอง
9. เรียนรู้หมวกกล้าโค้ช ใช้เพื่อชวนคิดชวนคุย ถามคำถาม ให้คนดึงศักยภาพขึ้นมาค้นหาคำตอบที่ต้องการ และลงมือทำด้วยตนเอง
10. เรียนรู้หมวกกล้าฟา เพื่อใช้สร้างพื้นที่สนทนาที่มีความหมาย นำการประชุมอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
1. Team Leader ผู้นำทีมทุกระดับ ทุกชั้น ทุกตำแหน่งที่ปรารถนาให้ตนเองเรียนรู้ พัฒนา เติบโต บนวิถีเก่งตน เก่งคน เก่งคิด เก่งงาน
2. ผู้นำทีมในองค์กรเอกชนทุกคน ซึ่งอาจมีชื่อเรียกต่างกันไป เช่น Supervisor หัวหน้างาน ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารโครงการ ผู้นำทีมโครงการ
3. ผู้นำทีมที่มุ่งสร้างระบบ สร้างองค์กรของตนเอง เช่น หัวหน้าทีมในระบบเครือข่ายต่างๆ ทีมงานประกันชีวิต ทีมงาน Network Marketing หรือ ทีมขายของ Online
4. ผู้นำทีมในวงการศึกษา อาจเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าทีม หัวหน้าเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ศึกษานิเทศก์

จุดเด่นของคอร์สนี้ 
โค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ กลั่นประสบการณ์ตรง 40 ปี มานำเสนอเป็นตัวเลข 3-6-5 กลายเป็น 3 หลักคิด 6 ทักษะที่สำคัญ และ 5 บทบาทของผู้นำทีมเพื่อใช้ในการทำงานประจำวัน
ดังนั้น ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นบวก เป็นกลาง หรือเป็นความท้าทาย ผู้นำทีมย่อมได้เรียนรู้ พัฒนาตนเอง และเติบโตไปพร้อมๆ กับการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม ดึงศักยภาพของแต่ละคนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ สร้างทีมที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ สร้าง One Team One Goal ที่ร่วมมือ ร่วมใจ เต็มใจส่งมอบประสิทธิผลในงานร่วมกันอย่างมีความสุข

คอร์สนี้ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน หากคุณต้องการเป็นผู้นำ เรียนรู้จากการนำตนเอง นำคนอื่น นำทีม นำงาน นำองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า เติบโตไปด้วยกัน คอร์สนี้เหมาะกับคุณ

สอนโดย โค้ชอ้อม ท้ศนีย์ จารุสมบัติ เคยทำงานประจำมา 25 ปี จากนั้นมาทำงานเป็นโค้ชและนักจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นปีที่ 15 ตลอด 40 ปีในการทำงาน เคยเป็นหัวหน้างาน หัวหน้าทีม หัวหน้าโครงการ และ ทำงานฝึกอบรมผู้นำ หัวหน้าทีม ทำงานโค้ชผู้บริหาร Executive Coach โค้ชผู้นำทีม Facilitative Coach และโค้ชทีมด้วย Team Coaching

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • โค้ชผู้บริหาร (Executive Coach) ปีที่ 15
 • โค้ชผู้นำทีม ด้วย Facilitative Coaching ปีที่ 15
 • Advanced Certification in Team Coaching (ACTC) จาก ICF
 • Professional Certified Coach (PCC) จาก ICF
 • กรรมการผู้จัดการ Courage to Coach
 • Co-Founder, Team Coaching Thailand Institute
 • ประสบการณ์ตรงในการทำงาน ปีที่ 40
 • Facilitative Coaching
 • Team Coaching
 • Team Facilitation
 • สร้างทีม ปั้นผู้นำให้องค์กร
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ชุติญา กิรสมุทรานนท์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที