Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 5 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 8 นาที

เข้าใจถึงหลักการปรับกลยุทธ์ (Strategic Agility) พร้อมเทคนิคนำไปใช้

เรียนรู้ถึง Case Study จริงของบริษัทระดับโลก

สอนโดย ดร.ธนัย ชรินทร์สาร นักกลยุทธ์ที่ได้รับการรับรอง Strategy Management Professional จาก International Association for Strategy Professionals

1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 5 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 8 นาที

เข้าใจถึงหลักการปรับกลยุทธ์ (Strategic Agility) พร้อมเทคนิคนำไปใช้

เรียนรู้ถึง Case Study จริงของบริษัทระดับโลก

สอนโดย ดร.ธนัย ชรินทร์สาร นักกลยุทธ์ที่ได้รับการรับรอง Strategy Management Professional จาก International Association for Strategy Professionals

ผู้สอน

ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

7 คอร์ส

 • ปริญญาเอก Doctor of Information Technology (DIT) candidate University of New South Wales, Canberra, Australia
 • ปริญญาโท Master of Science (Civil Engineering) University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA
 • ปริญญาตรี Bachelor of Engineering (Civil Engineering) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตที่ปรึกษาบริษัท The Boston Consulting Group (BCG), IBM Global Services
 • อดีตอาจารย์สาขาวิชากลยุทธ์ คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Business School)
 • Strategic Management Professional (SMP) จาก International Association for Strategy Professionals (IASP)
 • Fellow ของ Strategic Planning Society (SPS)
 • กรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ผู้ก่อตั้ง Strategy Essential (Facebook Private Group) ซึ่งเป็นStrategist Community ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • ผู้ร่วมดำเนินรายการ Strategy Clinic ที่ The Secret Sauce Podcast
Strategy Essential แก่นกลยุทธ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

7 คอร์ส

 • Digital Community เพื่อแบ่งปันข้อคิดและความรู้สำหรับผู้มีความสนใจในศาสตร์แห่ง Strategy

Strategy Essential Journal Volume 4: Strategic Agility

Strategy Essential Journal เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านกลยุทธ์แนวใหม่ที่มีเนื้อหาหลากหลาย โดยกลั่นออกมาจากประสบการณ์กว่า 25 ปี ของอาจารย์ธนัย ชรินทร์สาร ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ที่ได้รับการรับรอง Strategy Management Professional จาก International Association of Strategy Professionals และเป็น Fellow ของ Strategic Planning Society

โดยใน Volume 4 จะเกี่ยวข้องกับการปรับกลยุทธ์ตามสภาพแวดล้อม (Strategic Agility) ซึ่งผู้เรียนจะสามารถรับชมเนื้อหา 4 เรื่อง ดังนี้
1. Strategy Essential Q&A การไขข้อข้องใจเกี่ยวกับประเด็นเชิงกลยุทธ์ เรื่องการปรับกลยุทธ์ตามสภาพแวดล้อม เราจะสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของเราในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้อย่างไร
2. Strategy Essential Case กรณีศึกษาจริงจากบริษัท Walt Disney กลยุทธ์ของบริษัทอายุเกือบร้อยปี ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชกโชน
3. Strategy Essential Book ถอดรหัสแนวคิดและเทคนิค เพื่อการคิดเรื่องกลยุทธ์ จากหนังสือ Cracking Complexity: The Breakthrough Formula for Solving Just About Anything Fast เขียนโดยคุณ David Benjamin และ David Komlos
4. Strategy Essential Talk พูดคุยกับนักการตลาด คุณบังอร สุวรรณมงคล CEO & Founder of Hummingbirds Consulting ในหัวข้อ 5 Trends ที่องค์กรต้องเข้าใจในยุคนี้

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจถึงหลักการปรับกลยุทธ์ (Strategic Agility) พร้อมเทคนิคที่สามารถไปปรับใช้กับองค์กรของท่านจาก ดร.ธนัย ชรินทร์สาร
- ได้เรียนรู้ถึง Case Study จริงของบริษัทระดับโลกอย่าง Walt Disney พร้อมสรุปแนวคิดด้านกลยุทธ์ของบริษัทที่ประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยม
- ได้เรียนรู้แนวคิดและ Framework กลยุทธ์การจัดการโลกที่มีความซับซ้อนสูง จากหนังสือด้านกลยุทธ์ Cracking Complexity คัดสรรโดย ดร.ธนัย ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
- ได้รับชมบทสัมภาษณ์สุด Exclusive ในมุมมองของนักกลยุทธ์และนักการตลาด ดร.ธนัย ชรินทร์สาร และ คุณบังอร สุวรรณมงคล CEO & Founder of Hummingbirds Consulting ในหัวข้อ 5 Trends ที่องค์กรต้องเข้าใจในยุคนี้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ทุกคนที่อยากพัฒนาตนเองและผู้ที่สนใจด้านกลยุทธ์ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านกลยุทธ์มาก่อน

สมัครเรียนคอร์ส Journal Volume อื่น ๆ
1. Strategy Essential Journal Volume 1: Strategy Formulation คลิกที่นี่
2. Strategy Essential Journal Volume 2: Thinking about Strategy คลิกที่นี่
3. Strategy Essential Journal Volume 3: Strategic Skills คลิกที่นี่


อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

7 คอร์ส

 • ปริญญาเอก Doctor of Information Technology (DIT) candidate University of New South Wales, Canberra, Australia
 • ปริญญาโท Master of Science (Civil Engineering) University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA
 • ปริญญาตรี Bachelor of Engineering (Civil Engineering) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตที่ปรึกษาบริษัท The Boston Consulting Group (BCG), IBM Global Services
 • อดีตอาจารย์สาขาวิชากลยุทธ์ คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Business School)
 • Strategic Management Professional (SMP) จาก International Association for Strategy Professionals (IASP)
 • Fellow ของ Strategic Planning Society (SPS)
 • กรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ผู้ก่อตั้ง Strategy Essential (Facebook Private Group) ซึ่งเป็นStrategist Community ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • ผู้ร่วมดำเนินรายการ Strategy Clinic ที่ The Secret Sauce Podcast
Strategy Essential แก่นกลยุทธ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

7 คอร์ส

 • Digital Community เพื่อแบ่งปันข้อคิดและความรู้สำหรับผู้มีความสนใจในศาสตร์แห่ง Strategy
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Withoon Ungkitphaiboon

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที