Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 5 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 9 นาที

เข้าใจถึงหลักการปรับกลยุทธ์ (Strategic Agility) พร้อมเทคนิคนำไปใช้

เรียนรู้ถึง Case Study จริงของบริษัทระดับโลก

สอนโดย ดร.ธนัย ชรินทร์สาร นักกลยุทธ์ที่ได้รับการรับรอง Strategy Management Professional จาก International Association for Strategy Professionals

1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 5 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 9 นาที

เข้าใจถึงหลักการปรับกลยุทธ์ (Strategic Agility) พร้อมเทคนิคนำไปใช้

เรียนรู้ถึง Case Study จริงของบริษัทระดับโลก

สอนโดย ดร.ธนัย ชรินทร์สาร นักกลยุทธ์ที่ได้รับการรับรอง Strategy Management Professional จาก International Association for Strategy Professionals

ผู้สอน

ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

4.6 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

10 คอร์ส

 • ปริญญาเอก Doctor of Information Technology (DIT) candidate University of New South Wales, Canberra, Australia
 • ปริญญาโท Master of Science (Civil Engineering) University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA
 • ปริญญาตรี Bachelor of Engineering (Civil Engineering) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตที่ปรึกษาบริษัท The Boston Consulting Group (BCG), IBM Global Services
 • อดีตอาจารย์สาขาวิชากลยุทธ์ คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Business School)
 • Strategic Management Professional (SMP) จาก International Association for Strategy Professionals (IASP)
 • Fellow ของ Strategic Planning Society (SPS)
 • กรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ผู้ก่อตั้ง Strategy Essential (Facebook Private Group) ซึ่งเป็นStrategist Community ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • ผู้ร่วมดำเนินรายการ Strategy Clinic ที่ The Secret Sauce Podcast
Strategy Essential แก่นกลยุทธ์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

10 คอร์ส

 • Digital Community เพื่อแบ่งปันข้อคิดและความรู้สำหรับผู้มีความสนใจในศาสตร์แห่ง Strategy

เข้าใจถึงแก่นกลยุทธ์ในประเด็นต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองด้านกลยุทธ์ให้เก่งยิ่งขึ้นอย่างไม่มีข้อจำกัด

Strategy Essential Journal Volume 4: Strategic Agility

Strategy Essential Journal เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านกลยุทธ์แนวใหม่ที่มีเนื้อหาหลากหลาย โดยกลั่นออกมาจากประสบการณ์กว่า 25 ปี ของอาจารย์ธนัย ชรินทร์สาร ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ที่ได้รับการรับรอง Strategy Management Professional จาก International Association of Strategy Professionals และเป็น Fellow ของ Strategic Planning Society

โดยใน Volume 4 จะเกี่ยวข้องกับการปรับกลยุทธ์ตามสภาพแวดล้อม (Strategic Agility) ซึ่งผู้เรียนจะสามารถรับชมเนื้อหา 4 เรื่อง ดังนี้
1. Strategy Essential Q&A การไขข้อข้องใจเกี่ยวกับประเด็นเชิงกลยุทธ์ เรื่องการปรับกลยุทธ์ตามสภาพแวดล้อม เราจะสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของเราในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้อย่างไร
2. Strategy Essential Case กรณีศึกษาจริงจากบริษัท Walt Disney กลยุทธ์ของบริษัทอายุเกือบร้อยปี ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชกโชน
3. Strategy Essential Book ถอดรหัสแนวคิดและเทคนิค เพื่อการคิดเรื่องกลยุทธ์ จากหนังสือ Cracking Complexity: The Breakthrough Formula for Solving Just About Anything Fast เขียนโดยคุณ David Benjamin และ David Komlos
4. Strategy Essential Talk พูดคุยกับนักการตลาด คุณบังอร สุวรรณมงคล CEO & Founder of Hummingbirds Consulting ในหัวข้อ 5 Trends ที่องค์กรต้องเข้าใจในยุคนี้

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจถึงหลักการปรับกลยุทธ์ (Strategic Agility) พร้อมเทคนิคที่สามารถไปปรับใช้กับองค์กรของท่านจาก ดร.ธนัย ชรินทร์สาร
- ได้เรียนรู้ถึง Case Study จริงของบริษัทระดับโลกอย่าง Walt Disney พร้อมสรุปแนวคิดด้านกลยุทธ์ของบริษัทที่ประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยม
- ได้เรียนรู้แนวคิดและ Framework กลยุทธ์การจัดการโลกที่มีความซับซ้อนสูง จากหนังสือด้านกลยุทธ์ Cracking Complexity คัดสรรโดย ดร.ธนัย ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
- ได้รับชมบทสัมภาษณ์สุด Exclusive ในมุมมองของนักกลยุทธ์และนักการตลาด ดร.ธนัย ชรินทร์สาร และ คุณบังอร สุวรรณมงคล CEO & Founder of Hummingbirds Consulting ในหัวข้อ 5 Trends ที่องค์กรต้องเข้าใจในยุคนี้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ทุกคนที่อยากพัฒนาตนเองและผู้ที่สนใจด้านกลยุทธ์ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านกลยุทธ์มาก่อน

สมัครเรียนคอร์ส Journal Volume อื่น ๆ
1. Strategy Essential Journal Volume 1: Strategy Formulation คลิกที่นี่
2. Strategy Essential Journal Volume 2: Thinking about Strategy คลิกที่นี่
3. Strategy Essential Journal Volume 3: Strategic Skills คลิกที่นี่


อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

4.6 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

10 คอร์ส

 • ปริญญาเอก Doctor of Information Technology (DIT) candidate University of New South Wales, Canberra, Australia
 • ปริญญาโท Master of Science (Civil Engineering) University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA
 • ปริญญาตรี Bachelor of Engineering (Civil Engineering) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตที่ปรึกษาบริษัท The Boston Consulting Group (BCG), IBM Global Services
 • อดีตอาจารย์สาขาวิชากลยุทธ์ คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Business School)
 • Strategic Management Professional (SMP) จาก International Association for Strategy Professionals (IASP)
 • Fellow ของ Strategic Planning Society (SPS)
 • กรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ผู้ก่อตั้ง Strategy Essential (Facebook Private Group) ซึ่งเป็นStrategist Community ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • ผู้ร่วมดำเนินรายการ Strategy Clinic ที่ The Secret Sauce Podcast
Strategy Essential แก่นกลยุทธ์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

10 คอร์ส

 • Digital Community เพื่อแบ่งปันข้อคิดและความรู้สำหรับผู้มีความสนใจในศาสตร์แห่ง Strategy
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Withoon Ungkitphaiboon

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที