Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,200 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 28 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 31 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

รู้จักวิธีเลือกซื้อปืนกระบอกแรกอย่างถูกวิธี ให้ได้ดั่งใจ และถูกต้องตามกฎหมาย

ร่วมสอนโดยนักกีฬายิงปืนตัวจริง

2,200 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 28 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 31 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

รู้จักวิธีเลือกซื้อปืนกระบอกแรกอย่างถูกวิธี ให้ได้ดั่งใจ และถูกต้องตามกฎหมาย

ร่วมสอนโดยนักกีฬายิงปืนตัวจริง

ผู้สอน

สุวิทย์ โภคาสัมฤทธิ์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

160 รีวิว

5 คอร์ส

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
 • เจ้าของเต้นท์รถยนต์มือสอง "อู๋ออโต้"
 • Facebook Page และ Youtube ชื่อ "เฮียอู๋"
 • นักธุรกิจ พิธีกร และ วิทยากร
 • นักกีฬายิงปืนชมรม TOT
 • นักกีฬายิงปืน IDPA สมาคมการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยปืนพกสากล
 • นักกีฬายิงปืน IPSC Thailand สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย
 • ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีโทรคมนาคม)

ชีวิตคุณ คนที่คุณรัก และทรัพย์สินของคุณ
คุณมีอะไรไว้ปกป้องหรือยัง!!!
ในบางประเทศ ประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ครอบครองอาวุธปืน
สำหรับในประเทศไทย คุณสามารถมีไว้ครอบครองได้
"มีแล้วไม่ได้ใช้ ยังดีกว่าเวลาจะใช้ แล้วคุณไม่มี"

อยากมีปืนสักกระบอกเหมือนกันนะ...แต่
...ปืนมีตั้งหลายชนิดจะเลือกอย่างไร
...ไม่เคยยิงปืนมาก่อน
...จะหาคนแนะนำได้ที่ไหน
...ซื้อกันได้ง่ายๆซะที่ไหน
...ราคาไม่ใช่ถูกๆ ซื้อผิดจะทำยังไงล่ะ

สิ่งที่กังวลในจิตใจ มีคำตอบในคอร์สนี้

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
...ได้รู้จักปืนแต่ละชนิด
...สามารถเลือกปืนได้เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด
...ลดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องลองผิดลองถูก
...รู้ขั้นตอนการขออนุญาตมีอาวุธปืนอย่างละเอียด
...รู้เรื่องเอกสารเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างละเอียด
...สามารถมีอาวุธปืนได้ แบบเงียบๆ ไม่ต้องปรึกษาใคร
...รู้วิธีการขออาวุธปืนชนิดพิเศษได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
...ผู้ที่มีทรัพย์สินที่ต้องปกป้อง
...ผู้ที่ยังไม่เคยมีปืนมาก่อน
...ผู้ที่ยังลังเลในการจะซื้อปืนกระบอกแรก

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
...ไม่จำเป็นต้องมีความรู้อะไรมาก่อนเลย

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สุวิทย์ โภคาสัมฤทธิ์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

160 รีวิว

5 คอร์ส

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
 • เจ้าของเต้นท์รถยนต์มือสอง "อู๋ออโต้"
 • Facebook Page และ Youtube ชื่อ "เฮียอู๋"
 • นักธุรกิจ พิธีกร และ วิทยากร
 • นักกีฬายิงปืนชมรม TOT
 • นักกีฬายิงปืน IDPA สมาคมการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยปืนพกสากล
 • นักกีฬายิงปืน IPSC Thailand สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย
 • ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีโทรคมนาคม)
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที