FinTech รู้งี้ Fin นานแล้ว

FinTech รู้งี้ Fin นานแล้ว
( ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอดชีพ )
สอนโดย
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
นรธัช สินธวานนท์
นรธัช สินธวานนท์
ธีระชาติ ก่อตระกูล
ธีระชาติ ก่อตระกูล
รังสรรค์ พรมประสิทธ์
รังสรรค์ พรมประสิทธ์
วีระ เจียรนัยพานิชย์
วีระ เจียรนัยพานิชย์
สุวิจักขณ์ ศรีอาริย์
สุวิจักขณ์ ศรีอาริย์

แบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกอบการนวัตกรรมทางการเงิน หรือ FinTech ถึงอนาคตของวงการ ที่จะทำให้วงการการเงินในประเทศเปลี่ยนไป รวมถึงร่วมรับฟังจากมุมมองนักธุรกิจชั้นนำว่า FinTech จะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจของเราสะดวกสบายขึ้นอย่างไร และ สำคัญจริงหรือ

Session 1: แบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกอบการในวงการ FinTech

Speakers:    
1. คุณ ธีระชาติ ก่อตระกูล (แม๊กซ์) – Founder ผู้ก่อตั้ง StockRadar
2. คุณ นรธัช สินธวานนท์ (โม) – Founder ผู้ก่อตั้ง Chococard
3. คุณ รังสรรค์ พรมประสิทธ์  – CEO& Founder ผู้ก่อตั้ง บริษัท YMMY จำกัด

Session 2:  ร่วมรับฟังมุมมองของนักธุรกิจ และ ผู้เชี่ยวชาญ ว่า FinTech นี้สำคัญจริง หรือ? และช่วยให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างไร

Speakers:    
1. คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์ (โอ) - Head of SME Network Marketing Development
2. คุณสุวิจักขณ์ ศรีอาริย์ (เกมส์) - นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ

อ่านทั้งหมด
ซ่อน
ห้องสนทนา

กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา


วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
  • วิทยาลัยการจัดการชั้นนำในเอเชีย ที่สามารถเสนอความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและมีความรับผิดชอบแก่สังคม
นรธัช สินธวานนท์
นรธัช สินธวานนท์
  • Founder ผู้ก่อตั้ง Chococard
ธีระชาติ ก่อตระกูล
ธีระชาติ ก่อตระกูล
  • CEO และผู้ก่อตั้ง StockRadars
  • Best Financial Software Thailand ICT Award 2014
  • Best Financial Software Asia Pacific ICT Award 2014
  • เจ้าของหนังสือ Max's Book แอพสู่ฝันพันล้าน
รังสรรค์ พรมประสิทธ์
รังสรรค์ พรมประสิทธ์
  • CEO& Founder ผู้ก่อตั้ง บริษัท YMMY จำกัด
วีระ เจียรนัยพานิชย์
วีระ เจียรนัยพานิชย์
  • Head of SME Network Marketing Development ธนาคารกสิกรไทย
สุวิจักขณ์ ศรีอาริย์
สุวิจักขณ์ ศรีอาริย์
  • นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ
Pc campaign
Tablet campaign