Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 50 นาที

มีเนื้อหาที่สั้น และเข้าใจง่าย

สอนเทคนิคและเครื่องมือในการนำเสนอที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

สอนโดย อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและงานบริการ Communication and Service Professionals

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 50 นาที

มีเนื้อหาที่สั้น และเข้าใจง่าย

สอนเทคนิคและเครื่องมือในการนำเสนอที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

สอนโดย อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและงานบริการ Communication and Service Professionals

ผู้สอน

สุทัศน์ ใหญ่อินทร์

4.4 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

  • ประสบการณ์กว่า 12 ปี ด้านการพัฒนาองค์กรและวิทยากรด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรชั้นนำ
  • กำลังศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HROD) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ทักษะการนำเสนอที่ดีมีความสำคัญและเป็นหัวใจหลักที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของพนักงาน ความสำเร็จขององค์กร ยอดขาย ภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งหลายท่านมักจะละเลยทักษะนี้ เพราะคิดว่าตนเองพูดเป็น พูดเก่ง พูดได้คล่องแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา แต่ในโลกของการทำงานจริง เรื่องง่ายๆ มักจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ เพราะการนำเสนอคือการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่มีองค์ประกอบมาก ไม่ใช่เพียงพูดเก่งเพียงอย่างเดียว แต่ยังประกอบไปด้วยหลายปัจจัย เช่น จังหวะการพูด เทคนิคการใช้น้ำเสียง การใช้ภาษาท่าทาง การออกแบบและวางแผนการนำเสนอ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อความน่าสนใจและความสำเร็จในการนำเสนองาน การขาย การประชุม รวมไปถึงการสื่อสารเรื่องต่างๆ หากเราสามารถออกแบบการนำเสนอให้เข้าใจได้ง่าย สั้น กระชับ ได้ใจความ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้

คอร์สนี้จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการนำเสนอให้เกิดผลสำเร็จด้วยเทคนิคการนำเสนอขั้นสูง โดยผ่านการเรียนรู้ ผ่านหลักการแบบง่ายๆ แต่ใช้ได้จริง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้รู้จุดแข็งของตนเองและจุดที่สามารถพัฒนาได้อีก เพื่อให้เกิดการยกระดับทักษะการนำเสนอ (Attitude Skills)
- ได้พัฒนาทักษะและสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของตนเอง แบบ Before & After (Skills)
- ได้เครื่องมือและเทคนิคการนำเสนอที่ง่ายและใช้ได้จริงด้วยรูปแบบสไตล์ของท่านเอง (Knowledge) 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- พนักงานองค์กร และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการนำเสนอของตนเองทุกคน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน ก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สุทัศน์ ใหญ่อินทร์

4.4 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

  • ประสบการณ์กว่า 12 ปี ด้านการพัฒนาองค์กรและวิทยากรด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรชั้นนำ
  • กำลังศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HROD) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คะแนนเฉลี่ย
4.4
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
1
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by สวรส. สวรส.
?1598515554
by roundtwo05 roundtwo05
Screen shot 2021 12 14 at 15.14.53
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล
Untitled 2
by SkillLane Team
Default
by กาญจน์ โพธิวิรัตนานนท์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที