Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
4,490 บาท 4,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 14 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีการในการขายตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้น Advance เพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริง

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะการขายแม้ว่าจะมีหรือไม่มีประสบการณ์ในการขายมาก่อน

กลั่นกรองจากประสบการณ์ตรงกว่า 10 ปีของวิทยากรในการดูแลด้านการขายและการตลาดทั้งในประเทศไทย, พม่าและเวียดนาม และประสบการณ์บรรยายด้านการขายให้กับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

สอนโดย ภญ. สุดารัตน์ โชคกิจชัย วิทยากรและผู้ก่อตั้งสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร "Development Academy"

4,490 บาท 4,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 14 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีการในการขายตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้น Advance เพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริง

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะการขายแม้ว่าจะมีหรือไม่มีประสบการณ์ในการขายมาก่อน

กลั่นกรองจากประสบการณ์ตรงกว่า 10 ปีของวิทยากรในการดูแลด้านการขายและการตลาดทั้งในประเทศไทย, พม่าและเวียดนาม และประสบการณ์บรรยายด้านการขายให้กับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

สอนโดย ภญ. สุดารัตน์ โชคกิจชัย วิทยากรและผู้ก่อตั้งสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร "Development Academy"

ผู้สอน

ภญ.สุดารัตน์ โชคกิจชัย

4.7 คะแนนเฉลี่ย

23 รีวิว

3 คอร์ส

 • ประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด และการพัฒนาธุรกิจในบริษัทยาข้ามชาติมากว่า 10 ปี
 • ดูแลด้านการขายและการตลาดทั้งในประเทศไทย พม่า และเวียดนาม 
 • ปริญญาโท ธุรกิจระหว่างประเทศ, Macquarie University, ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากรและผู้ก่อตั้งสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร "Development Academy"
 • วิทยากรฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เช่น ทักษะการขาย, การเจรจาต่อรอง, Train the Trainer, ทักษะการนำเสนอ, ภาวะผู้นำ, Teamwork, การบริหารเวลาฯลฯ ให้กับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ธนาคาร CIMB, Mizuho, กรุงศรี ออโต้, ศุภาลัย, ทิพยประกันภัย, Mitsubishi Logistic, Kaidee, Delta Electronics, องค์การเภสัชกรรม, B.Braun, รพ.ธนบุรี เป็นต้น
 • เจ้าของเว็บไซต์: http://www.da-academy.com/
 • เจ้าของ Facebook Fanpage: Development Academy
 • เจ้าของช่อง Youtube Channel: da-academy

ตราบใดที่โลกนี้ยังมีการขาย คุณจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะการขาย ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม เพราะครั้งหนึ่งในชีวิต คุณต้องมีโอกาสได้ขาย!! ดังนั้นวันนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักขายที่มีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ หัวหน้างานขาย หรือแม้กระทั่งเจ้าของกิจการ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีการในการขายตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้น Advance เพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริง กลั่นกรองจากประสบการณ์ตรงกว่า 10 ปีของวิทยากรในการดูแลด้านการขายและการตลาดทั้งในประเทศไทย, พม่า และเวียดนาม และประสบการณ์บรรยายด้านการขายให้กับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับงานขายและนักขาย
- เข้าใจความแตกต่างของงานขายในอดีตจนถึงปัจจุบัน
- ทัศนคติและสูตรสำเร็จเคล็ดลับของนักขายที่ประสบความสำเร็จ
- 4 คติประจำใจนักขายมืออาชีพ
- การเตรียมตัวและการวางแผนการขาย
- การค้นหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและการแบ่งประเภทลูกค้า
- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าและกระบวนการในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
- บุคลิกภาพกับความสำเร็จในงานขาย
- การเปิดบทสนทนาและสร้างบรรยากาศที่ดีในการขายและวิธีการเข้าหาลูกค้าแต่ละประเภท
- การหาความต้องการของลูกค้า
- วิธีการนำเสนอสินค้าให้แตกต่างและโดนใจลูกค้า ด้วยเทคติคต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง (Story telling), อุปมาอุปไมย เป็นต้น
- วิธีการรับมือและจัดการกับข้อโต้แย้งที่พบได้บ่อย
- เทคนิคการปิดการขาย แบบต่างๆ
- เทคนิคการพัฒนาตนเองให้ขายดีขึ้นในทุกวัน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- บุคคลทั่วไปที่ไม่มีประสบการณ์งานขาย
- พนักงานขาย
- หัวหน้าทีมขาย
- ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการขายมาก่อน


อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ภญ.สุดารัตน์ โชคกิจชัย

4.7 คะแนนเฉลี่ย

23 รีวิว

3 คอร์ส

 • ประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด และการพัฒนาธุรกิจในบริษัทยาข้ามชาติมากว่า 10 ปี
 • ดูแลด้านการขายและการตลาดทั้งในประเทศไทย พม่า และเวียดนาม 
 • ปริญญาโท ธุรกิจระหว่างประเทศ, Macquarie University, ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากรและผู้ก่อตั้งสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร "Development Academy"
 • วิทยากรฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เช่น ทักษะการขาย, การเจรจาต่อรอง, Train the Trainer, ทักษะการนำเสนอ, ภาวะผู้นำ, Teamwork, การบริหารเวลาฯลฯ ให้กับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ธนาคาร CIMB, Mizuho, กรุงศรี ออโต้, ศุภาลัย, ทิพยประกันภัย, Mitsubishi Logistic, Kaidee, Delta Electronics, องค์การเภสัชกรรม, B.Braun, รพ.ธนบุรี เป็นต้น
 • เจ้าของเว็บไซต์: http://www.da-academy.com/
 • เจ้าของ Facebook Fanpage: Development Academy
 • เจ้าของช่อง Youtube Channel: da-academy
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที