Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
15
15
Auto 1080p 720p 480p
0.75x 1x 1.25x 1.5x 2x
Flash player efdbe177bef2b9598556c7381bece976e34e096087b76ad652a13f174d531798

Adobe Flash Player

เนื่องจากเบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับการรับชมวิดีโอ เพื่อให้สามารถรับชมวิดีโอได้ โปรดทำตามขั้นตอนตามลิงก์นี้>> Enable Flash Player
3,500 บาท
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอดชีพ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 5 นาที

สอนโดย สุเชษฐ์ สุขแท้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์

ทำให้คุณรู้ว่าคุณเหมาะกับการลงทุนในสินค้าประเภทใด อธิบายถึงวิธีการเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงแต่ละประเภท

เข้าใจการวิเคราะห์ 2 ด้าน ทั้งปัจจัยพื้นฐานและด้านเทคนิค รวมถึงวิธีใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราส่วนทางการเงิน

วิธีการวิเคราะห์ราคาหุ้นที่เหมาะสม และ checklist ที่คุณต้องรู้คิดก่อนซื้อหุ้น

บทไฮไลท์ คนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุน เพราะเหตุผลอะไร

3,500 บาท
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอดชีพ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 5 นาที

สอนโดย สุเชษฐ์ สุขแท้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์

ทำให้คุณรู้ว่าคุณเหมาะกับการลงทุนในสินค้าประเภทใด อธิบายถึงวิธีการเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงแต่ละประเภท

เข้าใจการวิเคราะห์ 2 ด้าน ทั้งปัจจัยพื้นฐานและด้านเทคนิค รวมถึงวิธีใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราส่วนทางการเงิน

วิธีการวิเคราะห์ราคาหุ้นที่เหมาะสม และ checklist ที่คุณต้องรู้คิดก่อนซื้อหุ้น

บทไฮไลท์ คนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุน เพราะเหตุผลอะไร

ผู้สอน

  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์
  • เจ้าของหนังสือ “แมงเม่าติดปีก”
  • เจ้าของแฟนเพจ "Ssuperstock ติดปีกแมงเม่า"
Empowered by SCBS

4.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

  • The Most Admired Broker บริษัทหลักทรัพย์ในใจลูกค้า

เนื้อหาคอร์สเรียน
- ประเภทต่างๆ ของนักลงทุน เพื่อให้คุณรู้ว่าคุณเหมาะกับการลงทุนในสินค้าประเภทใด
- วิธีการเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงแต่ละประเภท
- การวิเคราะห์ 2 ด้านปัจจัยพื้นฐานและด้านเทคนิค
- วิธีใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และเครื่องมือที่ใช้ชี้นำทางเศรษฐกิจ
- ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม วงจรธุรกิจ โครงสร้างการแข่งขันในอุตสาหกรรม
- ประเภทหลักทรัพย์และเครื่องมือการวิเคราะห์หลักทรัพย์
- อัตราส่วนทางการเงิน
- วิธีการวิเคราะห์ว่าราคาหุ้นควรเป็นเท่าไหร่
- ข้อแตกต่างการใช้พื้นฐานและเทคนิค
- checklist ที่คุณต้องรู้คิดก่อนซื้อหุ้น

เหมาะสำหรับ
ผู้เริ่มต้นเทรดหุ้น

สอนโดย

สุเชษฐ์ สุขแท้

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์
- เจ้าของหนังสือ “แมงเม่าติดปีก”
- เจ้าของแฟนเพจ "Ssuperstock ติดปีกแมงเม่า"

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์
  • เจ้าของหนังสือ “แมงเม่าติดปีก”
  • เจ้าของแฟนเพจ "Ssuperstock ติดปีกแมงเม่า"
Empowered by SCBS

4.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

  • The Most Admired Broker บริษัทหลักทรัพย์ในใจลูกค้า
คะแนนเฉลี่ย
2.5
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
1
รีวิวบทเรียน
Default
by Prayad Thamwongsa
Default
by อดิศร ชุมสายญาติ