Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท 3,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 29 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 28 นาที

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในการทำตลาดต่างประเทศ ประสบการณ์กว่า 16 ปี

อยากจะส่งออกแต่... ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ไม่รู้จะหาลูกค้าจากไหน ไม่รู้จะเริ่มได้เมื่อไร หาคำตอบได้จากคอร์สนี้

1,990 บาท 3,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 29 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 28 นาที

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในการทำตลาดต่างประเทศ ประสบการณ์กว่า 16 ปี

อยากจะส่งออกแต่... ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ไม่รู้จะหาลูกค้าจากไหน ไม่รู้จะเริ่มได้เมื่อไร หาคำตอบได้จากคอร์สนี้

ผู้สอน

  • ผู้เชี่ยวชาญในการการส่งออก การค้า การทำตลาด ระหว่างประเทศ
  • อดีตผู้บริหารธุรกิจส่งออกและการค้าระหว่างประเทศให้บริษัทชั้นนำของประเทศไทย
  • ประสบการณ์ทำงานในสายงาน International Trade กว่า 16 ปี เดินทางเพื่อทำการค้ามาแล้วทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ
  • ปัจจุบันทำธุรกิจนำเข้าส่งออกของตนเอง สอนการตลาดส่งออก และเป็นที่ปรึกษาอิสระ
  • ปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เชื่อว่าหลายท่านคงคิดอยากจะขยายธุรกิจไปต่างประเทศ แต่ก็คงมีคำถามอยู่ในใจว่า "เราจะทำอย่างไร จะเริ่มต้นอย่างไร จะไปหาลูกค้ามาจากไหน"

จากประสบการณ์ที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศมากว่า 16 ปี และมีโอกาสได้พบเจอบริษัทน้อยใหญ่ รวมถึง SME ที่ต้องการกระโดดเข้ามาทำภาคส่งออก จึงพอมองภาพปัญหาออกว่าจริง ๆ แล้ว การเริ่มต้นที่ดีและถูกต้องที่สุดก็คือการเรียนรู้แบบถูกต้องแบบถูกวิธีนั่นเอง 

คอร์สนี้จะเป็นคอร์สปฐมบทของการทำธุรกิจส่งออกเพื่อเป็นการวางรากฐานการทำงานและหลักคิดที่ถูกต้องแบบมืออาชีพ ซึ่งถ่ายทอดออกมาจากการผสมผสานทั้งทางด้านทฤษฏีและภาคปฏิบัติจริงจากประสบการณ์ทำงานของผู้สอนที่ได้คร่ำวอดอยู่ในวงการธุรกิจระหว่างประเทศมานานและได้เดินทางเพื่อทำการค้ามาแล้วทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ความรู้พื้นฐานในการเข้ามาทำงานในสายงานต่างประเทศ
- วิธีการเลือกกลยุทธ์ เครื่องมือที่จะใช้ในการบุกตลาดต่างประเทศ
- เกณฑ์การตัดสินใจ วิธีการเลือกเข้าทำตลาดต่างประเทศ
- แนวทางในการเลือกสินค้า หรือพัฒนาสินค้าไปเสริฟตลาดต่างประเทศ
- หลักคิดที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในการทำส่งออก

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. กลุ่มผู้ที่สนใจ มองหา อยากทำธุรกิจทั่ว ๆ ไป 
2. ผู้ที่สนใจงานด้านการทำส่งออก หรือธุรกิจส่งออก 
3. นักศึกษาด้านธุรกิจระหว่างประเทศ เจ้าของธุรกิจ เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ที่ต้องการขยายตลาดไปต่างประเทศ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้อะไรมาก่อน เพียงมีความสนใจในการทำธุรกิจ การตลาด มองหาช่องทางในการขายสินค้าไปในต่างประเทศ สนใจทำส่งออก

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • ผู้เชี่ยวชาญในการการส่งออก การค้า การทำตลาด ระหว่างประเทศ
  • อดีตผู้บริหารธุรกิจส่งออกและการค้าระหว่างประเทศให้บริษัทชั้นนำของประเทศไทย
  • ประสบการณ์ทำงานในสายงาน International Trade กว่า 16 ปี เดินทางเพื่อทำการค้ามาแล้วทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ
  • ปัจจุบันทำธุรกิจนำเข้าส่งออกของตนเอง สอนการตลาดส่งออก และเป็นที่ปรึกษาอิสระ
  • ปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที