Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,700 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 43 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนทำแบบทดสอบเชาว์ปัญญา เน้นการฟังโจทย์คำถามที่มีความซับซ้อน จำนวน 160 ข้อ ในรูปแบบ VDO ภาพการ์ตูนน่ารัก ประกอบเสียงดนตรีเพลิน ๆ มี Animation กระตุ้นให้คิดตามอย่างมีสมาธิเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

มีแบบทดสอบในรูปแบบ PDF ให้ดาวน์โหลดนำไปฝึกเพิ่มเติมจำนวนรวม 160 ข้อ

2,700 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 43 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนทำแบบทดสอบเชาว์ปัญญา เน้นการฟังโจทย์คำถามที่มีความซับซ้อน จำนวน 160 ข้อ ในรูปแบบ VDO ภาพการ์ตูนน่ารัก ประกอบเสียงดนตรีเพลิน ๆ มี Animation กระตุ้นให้คิดตามอย่างมีสมาธิเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

มีแบบทดสอบในรูปแบบ PDF ให้ดาวน์โหลดนำไปฝึกเพิ่มเติมจำนวนรวม 160 ข้อ

ผู้สอน

 • ครูสอนเตรียมความพร้อมและเชาว์ปัญญา ฝึกไหวพริบ การคิดวิเคราะห์ น้อง ๆ ปฐมวัย
 • จบการศึกษาจาก คณะครุศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์สอนเชาว์ปัญญาติวน้องๆ มากกว่า 10 ปี (2553-ปัจจุบัน)
 • ผลงานน้องๆ สอบติด ป.1 มากกว่า 100 คน (เครือสาธิต+เครือคาทอลิก)
 • เจ้าของผลงาน ของเล่น "จับคู่ จิ๊กซอ บ้านคิดดี้"
 • เจ้าของwebsite: www.Baankiddy.com
 • เจ้าของ Facebook Fanpage ติวสาธิตฯ เรียนเชาว์ปัญญาผ่านการเล่น

การฟังเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็ก ๆ ซึ่งจำเป็นต้องฝึกฝน เพื่อให้มีทักษะและสมาธิในการฟัง มีการจดจำที่ดี ส่งผลต่อการรับรู้ และการเรียนรู้การฟังที่ดี เด็กๆ ต้องสามารถคิดวิเคราะห์ได้ สามารถเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้ ซึ่งควรเริ่มฝึกตั้งแต่เล็ก ๆ ในวัยอนุบาล เด็ก ๆ ควรมีทักษะการฟังที่ดีก่อนที่จะเริ่มเรียนในชั้น ป.1 เนื่องจากเป็นทักษะแรกที่จะต่อยอดสู่ทักษะการอ่านและการเขียนต่อไป ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ในทุกวิชา

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
ติวโจทย์เชาว์ปัญญา เรื่องการฟัง (Listening Logic Course) หรือเรียกสั้น ๆ ว่าเชาว์ฟัง เหมาะกับเด็ก ๆ วัยอนุบาล 3-6 ขวบ เพื่อฝึกทักษะการฟัง ฝึกการจดจำ ให้มีสมาธิ คิดตามได้ สามารถคิดวิเคราะห์เลือกคำตอบที่ถูกต้องได้ เพื่อเตรียมสอบเข้า ป.1 เครือสาธิตและเครือคาทอลิก และโรงเรียนต่าง ๆ หรือเพื่อฝึกให้มีทักษะการฟังและการจดจำที่ดีก่อนที่จะเริ่มเรียนในชั้น ป.1 ระดับประถมศึกษาต่อไป

รายละเอียดคอร์สออนไลน์
ติวโจทย์เชาว์ปัญญา เรื่องการฟัง คือการสอนทำแบบทดสอบเชาว์ปัญญาเรื่องการฟัง เน้นฝึกฟังโจทย์คำถามที่มีความซับซ้อน จำนวน 100 ข้อ ใน VDO และมีแบบทดสอบในรูปแบบ PDF ให้ดาวน์โหลดนำไปฝึกเพิ่มเติมจำนวนรวม 160 ข้อ ใน VDO เป็นภาพการ์ตูนน่ารัก ประกอบเสียงดนตรีเพลิน ๆ พร้อมแอนิเมชั่น กระตุ้นให้สนใจดู สนใจฟัง ครูจะกระตุ้นให้จดจำและคิดตามวิเคราะห์หาคำตอบที่ถูกต้อง ครูเน้นสอนเทคนิคให้จดจำเป็นภาพ โจทย์คำถามมีความซับซ้อนแตกต่างกันไป เช่น เน้นให้ฟังและจดจำการจัดเรียงตามลำดับ ฟังและจดจำตำแหน่ง ฟังและคิดวิเคราะห์ความแตกต่างเรื่องสี ขนาด ฟังและจดจำการแทนสัญลักษณ์ เป็นต้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • ครูสอนเตรียมความพร้อมและเชาว์ปัญญา ฝึกไหวพริบ การคิดวิเคราะห์ น้อง ๆ ปฐมวัย
 • จบการศึกษาจาก คณะครุศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์สอนเชาว์ปัญญาติวน้องๆ มากกว่า 10 ปี (2553-ปัจจุบัน)
 • ผลงานน้องๆ สอบติด ป.1 มากกว่า 100 คน (เครือสาธิต+เครือคาทอลิก)
 • เจ้าของผลงาน ของเล่น "จับคู่ จิ๊กซอ บ้านคิดดี้"
 • เจ้าของwebsite: www.Baankiddy.com
 • เจ้าของ Facebook Fanpage ติวสาธิตฯ เรียนเชาว์ปัญญาผ่านการเล่น
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที