Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 42 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 29 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 6 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 42 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 29 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 6 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

602 รีวิว

5 คอร์ส

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia
 • ปริญญาเอก Ph.D. University of Technology, Sydney, Australia
ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ (หมู)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

454 รีวิว

3 คอร์ส

 • ผู้บุกเบิกวงการสตาร์ทอัพไทย
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Ookbee บริษัทสตาร์ทอัพชั้นนำของไทย
 • ผู้บริหารกองทุน 500 TukTuks ลงทุนมาแล้วกว่า 50 สตาร์ทอัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม Six Network
ดร.ศรัญญา เสนสุภา

4.8 คะแนนเฉลี่ย

292 รีวิว

1 คอร์ส

 • CCO & Co-Founder บริษัท DURIAN CORP.
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้เรื่องการ Pitching
 • ปริญญาเอก Ph.D. Universal Ministries of King's College ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พงศกร ชาญชัยศรีสกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

292 รีวิว

1 คอร์ส

 • Manager – Employer Branding and Talent Acquisition บริษัท SkillSolved
 • ที่ปรึกษาทางด้านบุคลากรที่ผ่านการเจรจาต่อรองกับบุคคลและบริษัทจากหลากหลายชาติมากกว่า 10 ปี
 • ผู้บุกเบิกการทำ Employer Branding ในไทยในชื่อบริษัท SkillSolved เพื่อช่วยให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่สามารถดึงดูด Top Talent
 • ปริญญาโท สาขา International Business Management จาก Bournemouth University ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี สาขา Communication Management จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,141 รีวิว

20 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

การนำเสนอและการต่อรองเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนทำกันทุกวันอย่างไม่รู้ตัว แต่น้อยคนนักที่สามารถใช้ทักษะนี้ได้อย่างช่ำชอง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เสริมโอกาสมากสำหรับหลายคน ข่าวดีคือทักษะนี้สามารถฝึกฝนให้เก่งได้ ด้วยความรู้ความเข้าใจและทฤษฎีที่ถูกต้อง ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ทักษะการนำเสนอและการต่อรองอย่างเป็นระบบ คุณจะรู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร วางแผนกลยุทธ์อย่างไร และปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อสร้างผลงานการนำเสนอและการต่อรองที่ดี

คอร์สนี้มีทั้งภาคทฤษฎีและตัวอย่างการใช้งานจริง และมีวิทยากรที่เป็น Practioner ตัวจริงอย่าง คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ (หมู) ผู้บุกเบิกวงการสตาร์ทอัพไทย ผู้ก่อตั้งบริษัท Ookbee ที่จะมาเล่าให้ฟังถึงวิธีการ Pitching ต่อนักลงทุนอีกด้วย

หากคุณเป็นคนที่ใช้ทักษะนี้อย่างชำนาญ คุณจะมีความสามารถในการโน้วน้าวผู้อื่น และมีความสามารถในการปิดดีลที่ win-win กับทุกฝ่าย สร้างความประทับใจต่อทุกคนที่คุณต้องร่วมงานด้วย ทักษะนี้เป็นทักษะที่ทุกคนต้องมีหากอยากจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจวิธีการนำเสนอ (Pitching) ที่ดี ทั้งการเตรียมตัว การวางแผน การปฏิบัติ
- เข้าใจหลักการของการต่อรอง (Negotiation) ทั้งการเตรียมตัว การวางแผน การปฏิบัติ
- เข้าใจวิธีคิดของนักลงทุนเวลาเลือกลงทุนในธุรกิจ และการวางแผน Pitching ต่อนักลงทุน
- สไลด์ประกอบการ Pitching ที่ทุกคนต้องมี
- ได้เห็นตัวอย่างสไลด์การ Pitching ที่สตาร์ทอัพใช้
- เข้าใจข้อสำคัญใน Term Sheet เอกสารสำคัญที่สุด ที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องรู้

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- พนักงาน หรือผู้บริหาร ที่จำเป็นต้องนำเสนอไอเดีย เพื่อความก้าวหน้าในที่ทำงาน
- ผู้ประกอบการ หรือคนที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ ที่ต้องนำเสนอไอเดียต่อนักลงทุน เวทีประกวด พนักงาน เป็นต้น
- ผู้ประกอบการที่อยากเข้าใจวิธีการต่อรองกับนักลงทุน และเข้าใจถึงเอกสารสำคัญอย่าง Term Sheet
- บุคคลทั่วไปที่สนเรื่องการนำเสนอ การต่อรอง การขอทุนของสตาร์ทอัพ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้
- หากคุณมีธุรกิจของตัวเองหรือมีไอเดียในการทำธุรกิจ จะสามารถต่อยอดความรู้ได้เป็นอย่างดี
- หากคุณมีประสบการณ์ในการนำเสนอไอเดียและการต่อรองมาก่อน ไม่ว่าจะต่อหน้านักลงทุน ผู้บริหาร มาก่อนจะสามารถต่อยอดความรู้ได้เป็นอย่างดี

ประเภทของคอร์ส
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100

A- 85-89.99

B+ 80-84.99

B 75-79.99

B- 70-74.99

C+ 65-69.99

C 60-64.99

D 50-59.99

F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)
อ.สุรพิชย์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน อ.สุรพิชย์จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia และ ปริญญาเอก จาก University of Technology, Sydney, Australia

ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ (หมู)
คุณหมูเป็นบุคคลสำคัญของวงการสตาร์ทอัพไทย เพราะถือเป็นผู้บุกเบิกวงการนี้ จากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Ookbee และขยายธุรกิจของ Ookbee จนเป็นสตาร์ทอัพชั้นทำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ คุณหมูเป็นผู้บริหารกองทุน 500 Startups ซึ่งลงทุนมาแล้วกว่า 50 สตาร์ทอัพในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดร.ศรัญญา เสนสุภา (อ. หวาน)
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ และ CCO & Co-Founder บริษัท DURIAN CORP.  มีประสบการณ์ทำงานทั้งด้านที่ปรึกษาและวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้เรื่องการ Pitching อาทิ วิทยากรงานสัมมนา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง Crowdfunding วิทยากรงานสัมมนาสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเตรียมตัวเพื่อเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ และวิทยากรงานสัมมนา Fund For Success" การเตรียม Pitch Deck ให้กับลูกค้าธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) 

คุณพงศกร ชาญชัยศรีสกุล (กาด)
คุณพงศกรเป็นที่ปรึกษาทางด้านบุคลากรที่ผ่านการเจรจาต่อรองกับบุคคลและบริษัทจากหลากหลายชาติมากกว่า10 ปี เคล็ดลับหลังความสำเร็จของเขาคึอความเชื่อว่าการเจรจาต่อรองคือการสร้าง win-win solutions ปัจจุบันเป็นผู้บุกเบิกการทำ Employer Branding ในไทยในชื่อบริษัท SkillSolved เพื่อช่วยให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่สามารถดึงดูด Top Talent จบการศึกษาปริญญาตรีสาขา Communication Management จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทสาขา International Business Management จาก Bournemouth University ประเทศอังกฤษ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

602 รีวิว

5 คอร์ส

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia
 • ปริญญาเอก Ph.D. University of Technology, Sydney, Australia
ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ (หมู)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

454 รีวิว

3 คอร์ส

 • ผู้บุกเบิกวงการสตาร์ทอัพไทย
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Ookbee บริษัทสตาร์ทอัพชั้นนำของไทย
 • ผู้บริหารกองทุน 500 TukTuks ลงทุนมาแล้วกว่า 50 สตาร์ทอัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม Six Network
ดร.ศรัญญา เสนสุภา

4.8 คะแนนเฉลี่ย

292 รีวิว

1 คอร์ส

 • CCO & Co-Founder บริษัท DURIAN CORP.
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้เรื่องการ Pitching
 • ปริญญาเอก Ph.D. Universal Ministries of King's College ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พงศกร ชาญชัยศรีสกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

292 รีวิว

1 คอร์ส

 • Manager – Employer Branding and Talent Acquisition บริษัท SkillSolved
 • ที่ปรึกษาทางด้านบุคลากรที่ผ่านการเจรจาต่อรองกับบุคคลและบริษัทจากหลากหลายชาติมากกว่า 10 ปี
 • ผู้บุกเบิกการทำ Employer Branding ในไทยในชื่อบริษัท SkillSolved เพื่อช่วยให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่สามารถดึงดูด Top Talent
 • ปริญญาโท สาขา International Business Management จาก Bournemouth University ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี สาขา Communication Management จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,141 รีวิว

20 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
250
4 ดาว
33
3 ดาว
5
2 ดาว
2
1 ดาว
2
รีวิวบทเรียน
?1589221016
by Jaruwan Ngaenthum
F60ca11b 489a 4485 8071 d99cbcb56989
by Sutthida Atireklapsakul
Default
by วรายุทธ ญาณทัศนกิจ
19216
by นายอนุรักษ์ เบ้าลี
Open uri20191104 57248 1zrefo?1572862875
by Temduang Phonnongluang
Default
by Pawarish Kittidhamawongs
Unnamed
by Phakin N.
Default
by Chanootporn Srichai
Dsc 2557 1
by NAPHON KOMOLMIS
Unnamed
by Dhornratana Olanhankij
Default
by กษิรา จารึกฐิติ
Default
by อาจรีย์ ราชประดิษฐ์
Default
by Pinyada Kijvanichkul
Default
by classnovanew .
Default
by wat Net
ดี
Default
by Anyarat Kanjanawiwin
106066191 2677079855863153 4088156226647293184 n
by รวิสรา ยิ้มภักดี
Default
by ณวัฒน์ พะนิโคดม
1534256917363
by วิษณุ สุนา
Default
by Wanwisa Pora
Default
by ณัฐวดี รักบำรุง
?1567437637
by kanpitcha inauim
Default
by thanayut jiratpong
awesome
Default
by พรรษรัตน์ นัยจิตร
ได้เคล็ดลับดีๆ และสอนสนุกมากค่ะ
Default
by SONTAYA SRITORN
Default
by บุษยมาส ทองทรัพย์เจริญ
Default
by Nuttakul Archatewan
Default
by วิชัย ตรีฐิตพัฒน์
สอนดีครับ Quiz เรียงงงๆ และน่าจะมีความผิดพลาดอยู่ครับ
Open uri20200427 26 15hdx8q?1587978404
by Pradya Komanee
219648
by ศิริประภา ประภากรเกียรติ
Default
by Krittin Sangmuang
Default
by รัฐพล นพวงศ์ ณ อยุธยา
Default
by ดุลยวัต ชุณหขจร
GOOD
Default
by กรณัฐ การุณย์
Default
by พิมพ์นารา เพิ่มพิบูลย์
Unnamed
by Nutthaphon Tantiwongchaichan
Default
by คมกฤช บุดดีเลิศ
?1585692277
by renu malimart
Default
by ภัคภร กาญจนสกุล
Nuttaporn
by nuttaporn bunwongwiwat
Default
by Vilaiporn Tanawuttipong
Default
by อิทธิพล อุปโน
Default
by จิรากร แสงโปร่ง
Default
by นัฐพงศ์ สัสดีเดช
?1589441179
by เตชินท์ อู่ทอง
Default
by ธนิศา ธเนศวร
Default
by วรรณนิภา วงค์อามาตย์
Default
by ทศวรรษ นฤนาทวัฒนา
Default
by กอบกฤต ชูนวพันธ์
Aa87847e 398d 4552 871f 627c72b81b53
by bhakhaphoom thamnimit
Default
by รพิมพิตฌา ศรวัตร์
Default
by ธัญกรณ์ ชวลิตพิเชฐ
Default
by Manchulee Matchika
Default
by ณัฐวัตร นวลวัฒนะ
Default
by ปฐมภูมิ ผลนาค
Default
by นันทวัฒน์ ภู่ตระกูล
Default
by ประจักษ์ วงษ์ศักดา
10931102 678337022285587 1883709071655748179 n
by Wuttinan Satkuson
Default
by สิรินทร ไตรยวงค์
Default
by โสภิดา พันธุ์ทรัพย์ทวี
Default
by สอนสมัย ใจบ้านเอื้อม
Default
by มยุรี เสาะด้น
ชอบค่ะ
Default
by saniti janpardub
.
Default
by กิตติพศ หวังรัตนภักดี
Default
by กันตภณ มั่นคงกิจ
Unnamed
by Sarocha Petra
Default
by Pitcha Maneejakr
Default
by เนาวรัตน์ โพธิ์กระเจน
Default
by อัญรินทร์ จิระพิชญาศักดิ์
สามารถเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน รู้หลักการในการเอาไปต่อรองที่ได้ผลแน่ๆ
?1567059740
by Nutthanun Thangnate
Unnamed
by Boommss_ Dhamrongmhametakul
เป็น​ประโยชน์​มากคะ คิดว่า​เป็น​คลอสที่มีคุณภาพ​มาก และสามารถ​นำไปใช้ได้จริงในโลกธุรกิจ​
Open uri20190824 9952 n6vaar?1566626294
by Mint Nopparat
?1570522660
by Beau Sawate-tadul
?1559086458
by Chuleeporn prachakitbamrung
20191003
by เปรมปรัชญา เปรมวิจิตร
Default
by แพรวพิชญา เอกบวรวงศ์
Default
by ณัฐวดี ด่านบุญญานุภาพ
Default
by ปฐมพงศ์ สุขะวัชรานนท์
Default
by จักรพงศ์ คลังธารชูทรัพย์
P1020092
by สุรีรัตน์ ศรีพรหมมุนี
ดีมากค่ะ เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ดีเลยค่ะ
Default
by Natthaphon Sueb-Am
?1587555146
by Waranyu Teerakomen
Default
by ภัทร ปั้นบำรุงกิจ
?1587656877
by Achita Tira
ดีมาก
Default
by Daris Senkong
ดีมากครับ นำมาใช้ในการทำงานได้ดี
Default
by ณหทัย นิลนคร
Default
by อิทธิพล ชาญณรงค์
Default
by ชญาณ์นันท์ พีรวัฒน์ภาณุกร
Default
by เอกราช รามณีย์
Photo
by เจษฎา ทิพย์วาทีอมร
69360029 10216081550980551 3981808654784397312 n
by Atiporn Suwanvajokkasikij
Default
by สุดารัตน์ ชดช้อย
Pim wuerth1
by Pimphan Mugnopparat
322072b3 0d95 4bb7 94e5 a78b61744655
by Jirapong Raipon
42803109 2125457674133306 8233129410790686720 o
by ชินภัทร เจริญรัตน์
Unnamed
by Kanyalak saekor
Open uri20200325 12488 145xxdn?1585075694
by Suchai Wiriyayanyongsuk
45603
by ภูมิคณา วิชัยภูมิ
Default
by Mint Naravich
Default
by Punyaporn Pijitt
Default
by มารุต ศูนย์ตรง
Default
by Isaraporn Bunnag
Default
by อุษาพร ศรีสุวัจฉรีย์
Default
by Potsawee Nuttawarawarod
Default
by Kantadech Ranron
Default
by พีรวัส สีบู่
Default
by จีรัฐถา ดวงสีดา
อยากให้มีเอกสารประกอบการเรียนให้ Download ด้วยค่ะ
Default
by เพชร สมบูรณ์กุลวุฒิ
?1574346400
by Paveena Sopon
Default
by Wannee Sitthanon
Default
by Ayuthai Kongtreekaew
Open uri20190904 76316 m82iox?1567547313
by Suma Kongsub
?1567351985
by Sirapop Veerachatidham
?1570675268
by Punyanuch Khunleng
Open uri20190519 15350 1dmehfb?1558230071
by Worawit Nunthajun
Img 20200627 142004
by Chutharat Kangwankong
Default
by Chonthicha Sangpan
ชอบน้ำเสียง และ เนื้อหา ของครูที่สอนมากค่ะ เข้าใจง่าย น่าสนใจ แต่ช่วง role play ยาวไปนิดนึง และมีความน่าหลับมาก มีเสียงแทรกเข้ามาดังด้วย เลยดูส่วนนั้นได้ไม่จบค่ะ
?1567086757
by Theethat Rangkasiri
Tbyahoo
by ทวีศักดิ์ บุญยอง
Open uri20190921 7071 1jezsf9?1569070753
by WITCHANART HORJAROEN
อาจารย์คนเก่าอธิบายได้ดีกว่า คนใหม่พยายามอธิบายให้เข้าใจง่าย แต่ความง่ายนั้นไม่ครอบคลุมเนื้อหา และข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนกันในหลายๆประเด็น
Default
by Panadda Rattanathammanon
เรียนแล้วสนุกดีมากค่ะ ได้รับความรู้ เข้าใจง่าย
?1581235543
by Bussakorn Anu-un
?1567046492
by พฤษชาวดี รัตโนภาส
Default
by สุฑามาศ เวชยกุลชัย
Default
by Sirikul Yim
ชอบค่ะ เห็นภาพการต่อรองมากขึ้น ถ้าเป็นไปได้อยากได้ตัวอย่างมากกว่านี้เผื่ออาจจะเกิดไอเดียมากขึ้น เข้่าใจเนื้อหาที่อาจารย์สอนมากขึ้นค่ะ
Open uri20190829 28 3iry85?1567020211
by Tip-arpha Pragobsuk
Default
by กรณ์กาญจน์ อิงประสาร
Open uri20200203 111680 1j3kfjr?1580733332
by Thitapa Eed
มีประโยชน์มากค่ะเพราะได้รุ้จุดผิดพลาดในการทำงานในอดีตที่ผ่านมา ทำให้รู้ว่าการทำธุรกิจต้องมีความรู้ ไม่ใช่ทำธุรกิจแบบโบราณตามบรรพบุรุษ
Default
by Kodchakon Meytawee
15ad4ed5 d3f1 4326 a215 39d6cc7a396f
by Jittipat Wongcharoenpipat
1922458 721290851248956 1159119038 n
by Rattanachol Intraprasert
very good
Default
by Potjanat Wittayasing
ควรมีเอกสารให้ download
Default
by แคนคำ มาลาเพชร
Open uri20190728 56793 kg7jc0?1564306913
by Vikavee Kavo
Default
by ภูริณัฐ จันทรกานต์
1572178363791
by Matsaya Sirilert
อาจารย์สอนและยกตัวอย่างได้ดี สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง เพิ่มเติม อยากให้เพิ่มเฉลย quiz พร้อมอธิบายค่ะ
48417145 1937338559653227 828037104456957952 n
by นฤดล คุณปัญญา
Default
by สกุณา พืชพันธุ์งาม
Default
by samart guythong
Open uri20190809 18779 x4x1bm?1565349350
by สิทธิเดช เปรุณาวิน
Open uri20190903 67138 hcp81b?1567500602
by Siriprapa Charysakul
Default
by ภาณุพันธ์ แสงทอง
Open uri20190629 27381 1rw9ilh?1561746347
by Wikanya Mongkhonchit
อาจารย์ผู้สอนอธิบายเข้าใจง่าย มีตัวอย่างมาให้ได้นึกภาพตามเสมอ ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
Default
by ศุจีมนัส ปิ่นทอง
เรียนในส่วนการเจรจาต่อรอง รู้สึกว่าจะเป็ฯการยกตัวอย่างมากกว่าเนื้อหาค่ะ อยากจะจดเนื้อหาเพื่อนำมาใช้สอบ ก็ไม่รู้จะจดอย่างไรดี การออกข้อสอบก็ลงรายละเอียดเยอะเกิดไป ทำข้อสอบบ่อยเกินไป แต่สุดท้ายคะแนนไปเททีี่การสอบfinal
Default
by Ladda Niramolpisarn
10482470 1085310101484318 7928601656125128559 n
by ณัฐวุฒิ บุญยศสวัสดิ์
Default
by sopon sayan
Unnamed
by จิรโชค ยวนเจริญ
Default
by Chinanan Chaivachreevet
Open uri20191122 57368 1jw7k4m?1574359577
by Kasidit EiamOpas
?1570947334
by Kittiphon Pattanapoontong
Unnamed
by Chakkrit Chaochartchai
?1570949038
by Alongkot Urairak
Default
by ชุตินันท์ วรรณชาติ
โดยรวม ชอบที่อาจารย์ยกตัวอย่างที่ทำให้เข้าใจมากขึ้นค่ะ เพิ่มเติมคือ อยากให้มีคำเฉลย quiz พร้อมอธิบาย เหตุผลด้วยค่ะ
Default
by วรารัตน์ นุตาลัย
Default
by jeerapat aimsurnpang
Default
by พักตร์สุดา วิเศษจินดา
Unnamed
by สุภัค ชูจิตร
?1567221600
by Pae Sri
สามารถนำไปใช้ได้จริง
Default
by ชยาทิต วรุณธัญญะ
เป็นแนวทางที่ดี ที่สามารถนำมาปฏิบัติจริง หรือ นำไปประยุกต์ได้ในหลายๆเรื่องในการเสนอขาย
Default
by ณัฐจักร์ จันทแจ่ม
Default
by พณัฐพงษ์ อัมพรจรัส
Default
by pte พาต้าเอ็น
Open uri20181117 19222 dysfpv?1542455037
by Watchara Sirinaovakul
Default
by ขรินทร์ทิพย์ กลิ่นดอกไม้
อธิบายเข้าใจง่าย
?1567224764
by Atimon Rakyuth
Default
by วิชชุณี ศิริบาล
27336511 1751597971529055 2956376628793373743 n
by Witwisit Kesornsit
Default
by Pawarit Paethanom
Default
by Pinsuwan Suratemeekul
Default
by จิตตาพันธ์ โถวสกุล
Default
by จิรศักดิ์ บุตรศรี
Unnamed
by Thanasetra Chaanetiyodhin
Default
by พีรพัชร รัตนสุนทร
02 04 2018 %e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%90%e0%b9%95 0633 0
by กฤษณา แสนกล้า
?1567958517
by smith M
My photo for application 02
by ABDULROMAN HAGEJEHLOH
Default
by เฉลิมพร พลชำนิ
?1559097614
by Amphol Tablet
?1564483020
by i-aer slamdunk
Open uri20191007 38671 g5owey?1570438794
by Sirichai Poomjaisakul
Download
by Norrapat Taratonrattanakul
Open uri20190830 7504 ui1qra?1567128457
by Jack Kong
?1570444834
by กีรติ สินธวาชีวะ
Open uri20191009 255608 7gr3lu?1570558783
by Chananya Asava
Default
by อมรรัตน์ ฟูตระกูล
?1479013802
by Pakawat Kraisintu
Default
by wiboon oransirikul
Img 0051
by พศวัต จรเกตุ
Default
by อุปถัมภ์ เพชรรักษ์
 %282%29
by Thanakorn Rattanakosol
- อาจารย์ทั้งสองท่านสอนดีมากๆๆครับ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาก - ข้อสอบ กำกวมมากครับ และเหมือนมีพิมพ์ตกไปบางข้อความ
Default
by วรรณวิสุธ บุญเจิม
Default
by พงศธร อ่อนแก้ว
ได้ความรู้เกี่ยวกับ การต่อรองเยอะมาก. แต่ข้อสอบ บางอันผมว่ากำกวม มีแอบเขียนผิดบ้าง
Default
by เอกราช จักษุกรรฐ
Default
by กุลยา กันเกตุ
Unnamed
by สุรไกร นันทบุรมย์
Data?1567002535
by ภาณุธัช รัศมิทัต
Open uri20190916 6797 so56qx?1568625219
by มธุรดา โพธิ์ทอง
Open uri20190915 77174 858c3f?1568488280
by GoTz Bawontat
ดีมาก
Default
by kriatirat Yutthanaphon
73091773 10157352896866233 5651613835488919552 n
by Preeyaporn Menthaka
993a1219
by สิรินดา สิงหาภักดี
000063
by สุชาครีย์ เปลี่ยนพานิช
Open uri20190725 8796 gi7fbv?1563987818
by Mindary Thrd
Unnamed
by Wanniwat Boonlapho
0120 022277
by สิทธิศักดิ์ อิทธาถิรุธ
Open uri20190330 29405 1hvcv8f?1553919279
by Aphiwat B.
?1565222150
by Vichaya Ausavaditalert
11
by kaew charikapakorn
อาจารย์สอนดี เข้าใจง่ายค่ะ โดยเฉพาะการยกตัวอย่างทำให้เข้าใจมากขึ้น
Open uri20190819 79634 gkx1v2?1566196133
by สุรสิทธิ์ สกุลคงเดช
Default
by ภัทรพร กุลมาโนชวงศ์
Default
by ธีมาพร วัชราทิน
?1567554638
by วรเชษฐ์ ทรัพย์สมบูรณ์
Default
by ภัทรา ดีศรีแก้ว
Default
by Nipakorn Ongadepon
Open uri20190802 28 vfhps6?1564760033
by Jirattikarn Parkchan
?1560315527
by Chanaphop Authion
Tassana ca060
by อโรชา ปลุกใจ
ฟังเหมือนง่ายแต่แบบทดสอบยากจริงๆ
?1512823884
by Warin Sopharak
Dscf3683
by Kannarat Sano
Narutrat
by Narutrat Boonyasittisopon
Default
by Tanin Titipungul
สอนดีมากเลยครับ
Default
by พงศ์เทพ วงศ์แหลมทอง
?1552366854
by ญาณวุติ สังโนชัง
16114677 10212207942782888 2198195436282971961 n
by อรุณพร พรพูนสวัสดิ์
Open uri20181118 19220 b0r5s4?1542535635
by Kittithorn Kasemsap
ชอบอาจารย์สอนเขาใจง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริงทุกสถานะการ
Default
by ดารารัตน์ คนล้ำ
Unnamed
by peerapong peak
10676171 796710243705067 3621173589533551665 n
by Supanida Kwangsukstid
Default
by Oranoot Puangprom
1044445 10201634279921629 421650846 n
by Ganyapat Intara
1545968 789872234376195 424378432 n
by เอกรินทร์ นาคสุข
?1561642161
by Wachira phinyosuk
Default
by Sjeemas Chanthitivech
Open uri20190825 26302 1crkrqh?1566737419
by Leo Ideo
Default
by ณัฐเมศร์ จิรัฐธนพงษ์
Default
by chaiwat norasantithum
Default
by วิชยุตม์ ผลประสิทธิโต
Default
by chanit wanikanukul
Default
by Kirana Limwanichsakul
ผู้สอน ยกตัวอย่างชัดเจน สอนเข้าใจง่าย
Default
by สิทธิศักดิ์ แสงศร
Default
by วิภาดา ศุภกุลวณิชย์
Default
by pongpat kussalerdjariya
Default
by เนติบัณฑิต สุนทรานุสร
Default
by ํYANEE PLEAMKASORN
1.กระตุ้นให้อยากรู้เรื่องราวใหม่ๆ 2.เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงอยู่แล้วแต่เราไม่เคยรู้ 3.เหมือนรวมหนังสือหลายๆเล่ม โดยไม่ต้องไปรวบรวมเอง 4.ชอบน้ำเสียงและวิธิการของผู้บรรยายมาก 5.เรียนยังไม่จบ ทำไมให้แสดงความคิดเห็นเร็วจังเลย
Default
by Somboon Klomkliang
Default
by อเนชา เผ่าพานิชย์
เข้าใจและเห็นภาพจากตัวอย่าง​ได้ดี
Default
by ณัชชารีย์ ศรีโรจนพงศ์
?1567527971
by Supamas J.
Img 3434
by กรกมล คัมภิรานนท์
?1503706903
by Suangsuda Saengarammanojit
1341909
by Anurak Chanchainanthawong
อาจารย์สอนเข้าใจง่าย โดยเฉพาะอาจารย์หมู สอนสนุกดีครับ
Unnamed
by AmSunizzy S
Img 0082
by Sopana Raungroojee
Default
by ปิฏิภพ ชักโยง
0ab968bc 7a0c 4896 8b64 7d174d7d6f90
by Thanikarn Kaewchot
จัดทำดีมากค่ะ ขยายสไลด์ให้ให้ญ่ มองเห็นชัดอ่านง่ายดีค่ะ ครูสอนเข้าใจดีค่ะ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ ไม่ซับซ้อน
Default
by ALICE SUPAWARAPONG
Mtxx 20190903082048
by วีระศักดิ์ ศรีสุข
ไม่น่าเบื่อ ไม่ยากไม่ง่ายเกินไป เรียนจบได้ใน1วีค สบายๆ
Open uri20190726 34904 nmrcgr?1564137415
by Tin Artavatkun
?1566223834
by Earth Ps
Default
by มณฑล มีกัมปนาท
Open uri20190830 29 uzwxnw?1567168626
by Nopchanok Wannawijit
อยากให้มีไฟล์ power point หรือ โหลดชีท ด้วยค่ะ
Open uri20190831 15711 8jreri?1567232779
by Touchpon Limpavitayakun
Default
by Kwanprapha Bunsuan
Unnamed
by Apichaya Damrongkiattivej
Open uri20190901 30336 5x08of?1567356138
by Thanutcha Jaroontham
?1567152344
by built thanadirak
มี quiz ข้อที่มีคำตอบถูก 2 choices ครับ รบกวนเช็คและแก้ไขครับ
Screenshot 25620913 213417
by pisithpong mingchua
18 photograph
by สุรงควัชร์ ระวะใจ
Open uri20190830 26 2m33n8?1567174803
by Supachai Rittikulsittichai
อยากให้​print slides กะ​ presentation ออกมาได้ครับ
Default
by Ekasak Chitcharoen
Default
by Thipongthon Pongkittila
341ca030 8172 4b57 b150 044a6ceb45c3
by จีรศักดิ์ สถาวร
Open uri20190827 6346 81fvz9?1566888594
by Phattanaphong G.
Default
by จิรัฏฐ์ ถิรวิลาวัลย์
Default
by ปภังกร โพธิ์พันธ์
Default
by Manop Sinsuphan
Unnamed
by Junsuda Sirigriwat
คอสนี้ตอบโจทย์ตัวเองมากๆ เพราะกำลังต้องการนำเสนอโปรเจคเพื่อนำไปสู่การระดมทุนค่ะ แต่เนื่องจากขาดพื้นฐาน จนทำให้ไม่รู้ว่าต้องเริ่มอย่างไร คอสนี้แนะแนวได้ดีมากค่ะ
Default
by อัศวิน เอี่ยมสะอาด
?1566033511
by Songpon Sripitak
Default
by Thanand Sirawut
?1497423097
by autthachai sawaskua
Default
by Supakorn Thammasiri
Default
by รัฐศาสตร์ เดโชวิบูลย์
Default
by ศศิธร ทรงเตชะเลิศ
Jukkrit1
by JUKKRIT PATTABOOT
?1526448590
by Monos ICO
28813 123115454382551 1286204 n
by เฐียรศิษฐ์ สุทธินันท์
?1515062593
by Subhintra Arale
Default
by ศรายุทธ หลงขาว
Fb img 1550921991600
by อชิต ชัยวัชรอมร
Screen shot 2019 07 29 at 08.20.38
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล