Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
Pitching and Negotiation การนำเสนอและการต่อรอง

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 40 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 56 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 6 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 40 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 56 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 6 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ (หมู)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

142 รีวิว

2 คอร์ส

 • ผู้บุกเบิกวงการสตาร์ทอัพไทย
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Ookbee บริษัทสตาร์ทอัพชั้นนำของไทย
 • ผู้บริหารกองทุน 500 TukTuks ลงทุนมาแล้วกว่า 50 สตาร์ทอัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม Six Network
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

380 รีวิว

5 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

เร็วๆ นี้

การนำเสนอและการต่อรองเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนทำกันทุกวันอย่างไม่รู้ตัว แต่น้อยคนนักที่สามารถใช้ทักษะนี้ได้อย่างช่ำชอง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เสริมโอกาสมากสำหรับหลายคน ข่าวดีคือทักษะนี้สามารถฝึกฝนให้เก่งได้ ด้วยความรู้ความเข้าใจและทฤษฎีที่ถูกต้อง ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ทักษะการนำเสนอและการต่อรองอย่างเป็นระบบ คุณจะรู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร วางแผนกลยุทธ์อย่างไร และปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อสร้างผลงานการนำเสนอและการต่อรองที่ดี

คอร์สนี้มีทั้งภาคทฤษฎีและตัวอย่างการใช้งานจริง และมีวิทยกรที่เป็น Practioner ตัวจริงอย่าง คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ (หมู) ผู้บุกเบิกวงการสตาร์ทอัพไทย ผู้ก่อตั้งบริษัท Ookbee ที่จะมาเล่าให้ฟังถึงวิธีการ Pitching ต่อนักลงทุนอีกด้วย

หากคุณเป็นคนที่ใช้ทักษะนี้อย่างชำนาญ คุณจะมีความสามารถในการโน้วน้าวผู้อื่น และมีความสามารถในการปิดดีลที่ win-win กับทุกฝ่าย สร้างความประทับใจต่อทุกคนที่คุณต้องร่วมงานด้วย ทักษะนี้เป็นทักษะที่ทุกคนต้องมีหากอยากจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจวิธีการนำเสนอ (Pitching) ที่ดี ทั้งการเตรียมตัว การวางแผน การปฏิบัติ
- เข้าใจหลักการของการต่อรอง (Negotiation) ทั้งการเตรียมตัว การวางแผน การปฏิบัติ
- เข้าใจวิธีคิดของนักลงทุนเวลาเลือกลงทุนในธุรกิจ และการวางแผน Pitching ต่อนักลงทุน
- สไลด์ประกอบการ Pitching ที่ทุกคนต้องมี
- ได้เห็นตัวอย่างสไลด์การ Pitching ที่สตาร์ทอัพใช้
- เข้าใจข้อสำคัญใน Term Sheet เอกสารสำคัญที่สุด ที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องรู้

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- พนักงาน หรือผู้บริหาร ที่จำเป็นต้องนำเสนอไอเดีย เพื่อความก้าวหน้าในที่ทำงาน
- ผู้ประกอบการ หรือคนที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ ที่ต้องนำเสนอไอเดียต่อนักลงทุน เวทีประกวด พนักงาน เป็นต้น
- ผู้ประกอบการที่อยากเข้าใจวิธีการต่อรองกับนักลงทุน และเข้าใจถึงเอกสารสำคัญอย่าง Term Sheet
- บุคคลทั่วไปที่สนเรื่องการนำเสนอ การต่อรอง การขอทุนของสตาร์ทอัพ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้
- หากคุณมีธุรกิจของตัวเองหรือมีไอเดียในการทำธุรกิจ จะสามารถต่อยอดความรู้ได้เป็นอย่างดี
- หากคุณมีประสบการณ์ในการนำเสนอไอเดียและการต่อรองมาก่อน ไม่ว่าจะต่อหน้านักลงทุน ผู้บริหาร มาก่อนจะสามารถต่อยอดความรู้ได้เป็นอย่างดี

ประเภทของคอร์ส
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้
A 90-100
A- 85-89
B+ 80-84
B 75-79
B- 70-74
C+ 65-69
C 60-64
D 50-59
F 0-49

ประวัติวิทยากร
ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว (อ.กร)
ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว เป็นนักวิชาการด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ และเป็นผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขามีเป้าหมายในการที่จะเป็นฟันเฝืองหนึ่งในระบบการศึกษาไทยในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทย

ดร.สุทธิกรจบการศึกษาปริญญาตรีสาขา Biotechnology จาก University of Sydney ปริญญาโทสาขา Technology Policy จาก University of Cambridge Judge Business School และปริญญาเอกสาขา Management จาก University of Cambridge Judge Business School

ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ (หมู)
คุณหมูเป็นบุคคลสำคัญของวงการสตาร์ทอัพไทย เพราะถือเป็นผู้บุกเบิกวงการนี้ จากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Ookbee และขยายธุรกิจของ Ookbee จนเป็นสตาร์ทอัพชั้นทำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ คุณหมูเป็นผู้บริหารกองทุน 500 Startups ซึ่งลงทุนมาแล้วกว่า 50 สตาร์ทอัพในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ (หมู)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

142 รีวิว

2 คอร์ส

 • ผู้บุกเบิกวงการสตาร์ทอัพไทย
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Ookbee บริษัทสตาร์ทอัพชั้นนำของไทย
 • ผู้บริหารกองทุน 500 TukTuks ลงทุนมาแล้วกว่า 50 สตาร์ทอัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม Six Network
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

380 รีวิว

5 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
140
4 ดาว
10
3 ดาว
0
2 ดาว
1
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ภาณุพันธ์ แสงทอง
Open uri20190629 27381 1rw9ilh?1561746347
by Wikanya Mongkhonchit
อาจารย์ผู้สอนอธิบายเข้าใจง่าย มีตัวอย่างมาให้ได้นึกภาพตามเสมอ ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
Default
by ศุจีมนัส ปิ่นทอง
เรียนในส่วนการเจรจาต่อรอง รู้สึกว่าจะเป็ฯการยกตัวอย่างมากกว่าเนื้อหาค่ะ อยากจะจดเนื้อหาเพื่อนำมาใช้สอบ ก็ไม่รู้จะจดอย่างไรดี การออกข้อสอบก็ลงรายละเอียดเยอะเกิดไป ทำข้อสอบบ่อยเกินไป แต่สุดท้ายคะแนนไปเททีี่การสอบfinal
Default
by Ladda Niramolpisarn
10482470 1085310101484318 7928601656125128559 n
by ณัฐวุฒิ บุญยศสวัสดิ์
Default
by sopon sayan
Unnamed
by จิรโชค ยวนเจริญ
Default
by Chinanan Chaivachreevet
Open uri20191122 57368 1jw7k4m?1574359577
by Kasidit EiamOpas
?1570947334
by Kittiphon Pattanapoontong
Unnamed
by Chakkrit Chaochartchai
?1570949038
by Alongkot Urairak
Default
by ชุตินันท์ วรรณชาติ
โดยรวม ชอบที่อาจารย์ยกตัวอย่างที่ทำให้เข้าใจมากขึ้นค่ะ เพิ่มเติมคือ อยากให้มีคำเฉลย quiz พร้อมอธิบาย เหตุผลด้วยค่ะ
Default
by วรารัตน์ นุตาลัย
Default
by jeerapat aimsurnpang
Default
by พักตร์สุดา วิเศษจินดา
Unnamed
by สุภัค ชูจิตร
?1567221600
by Pae Sri
สามารถนำไปใช้ได้จริง
Default
by ชยาทิต วรุณธัญญะ
เป็นแนวทางที่ดี ที่สามารถนำมาปฏิบัติจริง หรือ นำไปประยุกต์ได้ในหลายๆเรื่องในการเสนอขาย
Default
by ณัฐจักร์ จันทแจ่ม
Default
by พณัฐพงษ์ อัมพรจรัส
Default
by pte พาต้าเอ็น
Open uri20181117 19222 dysfpv?1542455037
by Watchara Sirinaovakul
Default
by ขรินทร์ทิพย์ กลิ่นดอกไม้
อธิบายเข้าใจง่าย
?1567224764
by Atimon Rakyuth
Default
by วิชชุณี ศิริบาล
27336511 1751597971529055 2956376628793373743 n
by Witwisit Kesornsit
Default
by Pawarit Paethanom
Default
by Pinsuwan Suratemeekul
Default
by จิตตาพันธ์ โถวสกุล
Default
by จิรศักดิ์ บุตรศรี
Unnamed
by Thanasetra Chaanetiyodhin
Default
by พีรพัชร รัตนสุนทร
02 04 2018 %e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%90%e0%b9%95 0633 0
by กฤษณา แสนกล้า
?1567958517
by smith M
My photo for application 02
by ABDULROMAN HAGEJEHLOH
Default
by เฉลิมพร พลชำนิ
?1559097614
by Amphol Tablet
?1564483020
by i-aer slamdunk
Open uri20191007 38671 g5owey?1570438794
by Sirichai Poomjaisakul
Download
by Norrapat Taratonrattanakul
Open uri20190830 7504 ui1qra?1567128457
by Jack Kong
?1570444834
by กีรติ สินธวาชีวะ
Open uri20191009 255608 7gr3lu?1570558783
by Chananya Asava
Default
by อมรรัตน์ ฟูตระกูล
?1479013802
by Pakawat Kraisintu
Default
by wiboon oransirikul
Img 0051
by พศวัต จรเกตุ
Default
by อุปถัมภ์ เพชรรักษ์
31659909 10154738516092185 7672307424685981696 n
by Thanakorn Rattanakosol
- อาจารย์ทั้งสองท่านสอนดีมากๆๆครับ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาก - ข้อสอบ กำกวมมากครับ และเหมือนมีพิมพ์ตกไปบางข้อความ
Default
by วรรณวิสุธ บุญเจิม
Default
by พงศธร อ่อนแก้ว
ได้ความรู้เกี่ยวกับ การต่อรองเยอะมาก. แต่ข้อสอบ บางอันผมว่ากำกวม มีแอบเขียนผิดบ้าง
Default
by เอกราช จักษุกรรฐ
Default
by กุลยา กันเกตุ
Unnamed
by สุรไกร นันทบุรมย์
Data?1567002535
by ภาณุธัช รัศมิทัต
Open uri20190916 6797 so56qx?1568625219
by มธุรดา โพธิ์ทอง
Open uri20190915 77174 858c3f?1568488280
by GoTz Bawontat
ดีมาก
Default
by kriatirat Yutthanaphon
73091773 10157352896866233 5651613835488919552 n
by Preeyaporn Menthaka
993a1219
by สิรินดา สิงหาภักดี
000063
by สุชาครีย์ เปลี่ยนพานิช
Open uri20190725 8796 gi7fbv?1563987818
by Mindary Thrd
Unnamed
by Wanniwat Boonlapho
0120 022277
by สิทธิศักดิ์ อิทธาถิรุธ
Open uri20190330 29405 1hvcv8f?1553919279
by Aphiwat B.
?1565222150
by Vichaya Ausavaditalert
11
by kaew charikapakorn
อาจารย์สอนดี เข้าใจง่ายค่ะ โดยเฉพาะการยกตัวอย่างทำให้เข้าใจมากขึ้น
Open uri20190819 79634 gkx1v2?1566196133
by สุรสิทธิ์ สกุลคงเดช
Default
by ภัทรพร กุลมาโนชวงศ์
Default
by ธีมาพร วัชราทิน
?1567554638
by Worachet Subsomboon
Default
by ภัทรา ดีศรีแก้ว
Default
by Nipakorn Ongadepon
Open uri20190802 28 vfhps6?1564760033
by Jirattikarn Parkchan
?1560315527
by Chanaphop Authion
Tassana ca060
by อโรชา ปลุกใจ
ฟังเหมือนง่ายแต่แบบทดสอบยากจริงๆ
?1512823884
by Warin Sopharak
Dscf3683
by กัญณรัช ซาโนะ
Narutrat
by Narutrat Boonyasittisopon
Default
by Tanin Titipungul
สอนดีมากเลยครับ
Default
by พงศ์เทพ วงศ์แหลมทอง
?1552366854
by ญาณวุติ สังโนชัง
16114677 10212207942782888 2198195436282971961 n
by อรุณพร พรพูนสวัสดิ์
Open uri20181118 19220 b0r5s4?1542535635
by Kittithorn Kasemsap
ชอบอาจารย์สอนเขาใจง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริงทุกสถานะการ
Default
by ดารารัตน์ คนล้ำ
Unnamed
by peerapong peak
10676171 796710243705067 3621173589533551665 n
by Supanida Kwangsukstid
Default
by Oranoot Puangprom
1044445 10201634279921629 421650846 n
by Ganyapat Intara
1545968 789872234376195 424378432 n
by เอกรินทร์ นาคสุข
?1561642161
by Wachira phinyosuk
Default
by Sjeemas Chanthitivech
Open uri20190825 26302 1crkrqh?1566737419
by Leo Ideo
Default
by ณัฐเมศร์ จิรัฐธนพงษ์
Default
by chaiwat norasantithum
Default
by วิชยุตม์ ผลประสิทธิโต
Default
by chanit wanikanukul
Default
by Kirana Limwanichsakul
ผู้สอน ยกตัวอย่างชัดเจน สอนเข้าใจง่าย
Default
by สิทธิศักดิ์ แสงศร
Default
by วิภาดา ศุภกุลวณิชย์
Default
by pongpat kussalerdjariya
Default
by เนติบัณฑิต สุนทรานุสร
Default
by ํYANEE PLEAMKASORN
1.กระตุ้นให้อยากรู้เรื่องราวใหม่ๆ 2.เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงอยู่แล้วแต่เราไม่เคยรู้ 3.เหมือนรวมหนังสือหลายๆเล่ม โดยไม่ต้องไปรวบรวมเอง 4.ชอบน้ำเสียงและวิธิการของผู้บรรยายมาก 5.เรียนยังไม่จบ ทำไมให้แสดงความคิดเห็นเร็วจังเลย
Default
by Somboon Klomkliang
Default
by อเนชา เผ่าพานิชย์
เข้าใจและเห็นภาพจากตัวอย่าง​ได้ดี
Default
by ณัชชารีย์ ศรีโรจนพงศ์
?1567527971
by Supamas J.
Img 3434
by กรกมล คัมภิรานนท์
?1503706903
by Suangsuda Saengarammanojit
1341909
by Anurak Chanchainanthawong
อาจารย์สอนเข้าใจง่าย โดยเฉพาะอาจารย์หมู สอนสนุกดีครับ
Unnamed
by AmSunizzy S
Img 0082
by Sopana Raungroojee
Default
by ปิฏิภพ ชักโยง
0ab968bc 7a0c 4896 8b64 7d174d7d6f90
by Thanikarn Kaewchot
จัดทำดีมากค่ะ ขยายสไลด์ให้ให้ญ่ มองเห็นชัดอ่านง่ายดีค่ะ ครูสอนเข้าใจดีค่ะ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ ไม่ซับซ้อน
Default
by ALICE SUPAWARAPONG
Mtxx 20190903082048
by วีระศักดิ์ ศรีสุข
ไม่น่าเบื่อ ไม่ยากไม่ง่ายเกินไป เรียนจบได้ใน1วีค สบายๆ
Open uri20190726 34904 nmrcgr?1564137415
by Tin Artavatkun
?1566223834
by Earth Ps
Default
by มณฑล มีกัมปนาท
Open uri20190830 29 uzwxnw?1567168626
by Nopchanok Wannawijit
อยากให้มีไฟล์ power point หรือ โหลดชีท ด้วยค่ะ
Open uri20190831 15711 8jreri?1567232779
by Touchpon Limpavitayakun
Default
by Kwanprapha Bunsuan
Unnamed
by Apichaya Damrongkiattivej
Open uri20190901 30336 5x08of?1567356138
by Thanutcha Jaroontham
?1567152344
by built thanadirak
มี quiz ข้อที่มีคำตอบถูก 2 choices ครับ รบกวนเช็คและแก้ไขครับ
Screenshot 25620913 213417
by pisithpong mingchua
18 photograph
by สุรงควัชร์ ระวะใจ
Open uri20190830 26 2m33n8?1567174803
by Supachai Rittikulsittichai
อยากให้​print slides กะ​ presentation ออกมาได้ครับ
Default
by Ekasak Chitcharoen
Default
by Thipongthon Pongkittila
341ca030 8172 4b57 b150 044a6ceb45c3
by จีรศักดิ์ สถาวร
Open uri20190827 6346 81fvz9?1566888594
by Phattanaphong G.
Default
by จิรัฏฐ์ ถิรวิลาวัลย์
Default
by ปภังกร โพธิ์พันธ์
Default
by Manop Sinsuphan
Unnamed
by Junsuda Sirigriwat
คอสนี้ตอบโจทย์ตัวเองมากๆ เพราะกำลังต้องการนำเสนอโปรเจคเพื่อนำไปสู่การระดมทุนค่ะ แต่เนื่องจากขาดพื้นฐาน จนทำให้ไม่รู้ว่าต้องเริ่มอย่างไร คอสนี้แนะแนวได้ดีมากค่ะ
Default
by อัศวิน เอี่ยมสะอาด
?1566033511
by Songpon Sripitak
Default
by Thanand Sirawut
?1497423097
by autthachai sawaskua
Default
by Supakorn Thammasiri
Default
by รัฐศาสตร์ เดโชวิบูลย์
Default
by ศศิธร ทรงเตชะเลิศ
Img 9046
by JUKKRIT PATTABOOT
?1526448590
by Monos ICO
28813 123115454382551 1286204 n
by Thiansith New
?1515062593
by Subhintra Arale
Default
by ศรายุทธ หลงขาว
Fb img 1550921991600
by อชิต ยั่งยืน
Screen shot 2019 07 22 at 19.33.32
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล