Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 42 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 29 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 6 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 42 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 29 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 6 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

666 รีวิว

5 คอร์ส

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia
 • ปริญญาเอก Ph.D. University of Technology, Sydney, Australia
ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ (หมู)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

479 รีวิว

3 คอร์ส

 • ผู้บุกเบิกวงการสตาร์ทอัพไทย
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Ookbee บริษัทสตาร์ทอัพชั้นนำของไทย
 • ผู้บริหารกองทุน 500 TukTuks ลงทุนมาแล้วกว่า 50 สตาร์ทอัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม Six Network
ดร.ศรัญญา เสนสุภา

4.8 คะแนนเฉลี่ย

310 รีวิว

1 คอร์ส

 • CCO & Co-Founder บริษัท DURIAN CORP.
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้เรื่องการ Pitching
 • ปริญญาเอก Ph.D. Universal Ministries of King's College ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พงศกร ชาญชัยศรีสกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

310 รีวิว

1 คอร์ส

 • Manager – Employer Branding and Talent Acquisition บริษัท SkillSolved
 • ที่ปรึกษาทางด้านบุคลากรที่ผ่านการเจรจาต่อรองกับบุคคลและบริษัทจากหลากหลายชาติมากกว่า 10 ปี
 • ผู้บุกเบิกการทำ Employer Branding ในไทยในชื่อบริษัท SkillSolved เพื่อช่วยให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่สามารถดึงดูด Top Talent
 • ปริญญาโท สาขา International Business Management จาก Bournemouth University ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี สาขา Communication Management จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,500 รีวิว

25 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

การนำเสนอและการต่อรองเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนทำกันทุกวันอย่างไม่รู้ตัว แต่น้อยคนนักที่สามารถใช้ทักษะนี้ได้อย่างช่ำชอง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เสริมโอกาสมากสำหรับหลายคน ข่าวดีคือทักษะนี้สามารถฝึกฝนให้เก่งได้ ด้วยความรู้ความเข้าใจและทฤษฎีที่ถูกต้อง ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ทักษะการนำเสนอและการต่อรองอย่างเป็นระบบ คุณจะรู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร วางแผนกลยุทธ์อย่างไร และปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อสร้างผลงานการนำเสนอและการต่อรองที่ดี

คอร์สนี้มีทั้งภาคทฤษฎีและตัวอย่างการใช้งานจริง และมีวิทยากรที่เป็น Practioner ตัวจริงอย่าง คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ (หมู) ผู้บุกเบิกวงการสตาร์ทอัพไทย ผู้ก่อตั้งบริษัท Ookbee ที่จะมาเล่าให้ฟังถึงวิธีการ Pitching ต่อนักลงทุนอีกด้วย

หากคุณเป็นคนที่ใช้ทักษะนี้อย่างชำนาญ คุณจะมีความสามารถในการโน้วน้าวผู้อื่น และมีความสามารถในการปิดดีลที่ win-win กับทุกฝ่าย สร้างความประทับใจต่อทุกคนที่คุณต้องร่วมงานด้วย ทักษะนี้เป็นทักษะที่ทุกคนต้องมีหากอยากจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจวิธีการนำเสนอ (Pitching) ที่ดี ทั้งการเตรียมตัว การวางแผน การปฏิบัติ
- เข้าใจหลักการของการต่อรอง (Negotiation) ทั้งการเตรียมตัว การวางแผน การปฏิบัติ
- เข้าใจวิธีคิดของนักลงทุนเวลาเลือกลงทุนในธุรกิจ และการวางแผน Pitching ต่อนักลงทุน
- สไลด์ประกอบการ Pitching ที่ทุกคนต้องมี
- ได้เห็นตัวอย่างสไลด์การ Pitching ที่สตาร์ทอัพใช้
- เข้าใจข้อสำคัญใน Term Sheet เอกสารสำคัญที่สุด ที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องรู้

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- พนักงาน หรือผู้บริหาร ที่จำเป็นต้องนำเสนอไอเดีย เพื่อความก้าวหน้าในที่ทำงาน
- ผู้ประกอบการ หรือคนที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ ที่ต้องนำเสนอไอเดียต่อนักลงทุน เวทีประกวด พนักงาน เป็นต้น
- ผู้ประกอบการที่อยากเข้าใจวิธีการต่อรองกับนักลงทุน และเข้าใจถึงเอกสารสำคัญอย่าง Term Sheet
- บุคคลทั่วไปที่สนเรื่องการนำเสนอ การต่อรอง การขอทุนของสตาร์ทอัพ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้
- หากคุณมีธุรกิจของตัวเองหรือมีไอเดียในการทำธุรกิจ จะสามารถต่อยอดความรู้ได้เป็นอย่างดี
- หากคุณมีประสบการณ์ในการนำเสนอไอเดียและการต่อรองมาก่อน ไม่ว่าจะต่อหน้านักลงทุน ผู้บริหาร มาก่อนจะสามารถต่อยอดความรู้ได้เป็นอย่างดี

ประเภทของคอร์ส
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100

A- 85-89.99

B+ 80-84.99

B 75-79.99

B- 70-74.99

C+ 65-69.99

C 60-64.99

D 50-59.99

F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)
อ.สุรพิชย์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน อ.สุรพิชย์จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia และ ปริญญาเอก จาก University of Technology, Sydney, Australia

ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ (หมู)
คุณหมูเป็นบุคคลสำคัญของวงการสตาร์ทอัพไทย เพราะถือเป็นผู้บุกเบิกวงการนี้ จากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Ookbee และขยายธุรกิจของ Ookbee จนเป็นสตาร์ทอัพชั้นทำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ คุณหมูเป็นผู้บริหารกองทุน 500 Startups ซึ่งลงทุนมาแล้วกว่า 50 สตาร์ทอัพในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดร.ศรัญญา เสนสุภา (อ. หวาน)
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ และ CCO & Co-Founder บริษัท DURIAN CORP.  มีประสบการณ์ทำงานทั้งด้านที่ปรึกษาและวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้เรื่องการ Pitching อาทิ วิทยากรงานสัมมนา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง Crowdfunding วิทยากรงานสัมมนาสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเตรียมตัวเพื่อเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ และวิทยากรงานสัมมนา Fund For Success" การเตรียม Pitch Deck ให้กับลูกค้าธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) 

คุณพงศกร ชาญชัยศรีสกุล (กาด)
คุณพงศกรเป็นที่ปรึกษาทางด้านบุคลากรที่ผ่านการเจรจาต่อรองกับบุคคลและบริษัทจากหลากหลายชาติมากกว่า10 ปี เคล็ดลับหลังความสำเร็จของเขาคึอความเชื่อว่าการเจรจาต่อรองคือการสร้าง win-win solutions ปัจจุบันเป็นผู้บุกเบิกการทำ Employer Branding ในไทยในชื่อบริษัท SkillSolved เพื่อช่วยให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่สามารถดึงดูด Top Talent จบการศึกษาปริญญาตรีสาขา Communication Management จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทสาขา International Business Management จาก Bournemouth University ประเทศอังกฤษ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

666 รีวิว

5 คอร์ส

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia
 • ปริญญาเอก Ph.D. University of Technology, Sydney, Australia
ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ (หมู)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

479 รีวิว

3 คอร์ส

 • ผู้บุกเบิกวงการสตาร์ทอัพไทย
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Ookbee บริษัทสตาร์ทอัพชั้นนำของไทย
 • ผู้บริหารกองทุน 500 TukTuks ลงทุนมาแล้วกว่า 50 สตาร์ทอัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม Six Network
ดร.ศรัญญา เสนสุภา

4.8 คะแนนเฉลี่ย

310 รีวิว

1 คอร์ส

 • CCO & Co-Founder บริษัท DURIAN CORP.
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้เรื่องการ Pitching
 • ปริญญาเอก Ph.D. Universal Ministries of King's College ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พงศกร ชาญชัยศรีสกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

310 รีวิว

1 คอร์ส

 • Manager – Employer Branding and Talent Acquisition บริษัท SkillSolved
 • ที่ปรึกษาทางด้านบุคลากรที่ผ่านการเจรจาต่อรองกับบุคคลและบริษัทจากหลากหลายชาติมากกว่า 10 ปี
 • ผู้บุกเบิกการทำ Employer Branding ในไทยในชื่อบริษัท SkillSolved เพื่อช่วยให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่สามารถดึงดูด Top Talent
 • ปริญญาโท สาขา International Business Management จาก Bournemouth University ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี สาขา Communication Management จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,500 รีวิว

25 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
265
4 ดาว
35
3 ดาว
6
2 ดาว
2
1 ดาว
2
รีวิวบทเรียน
Unnamed
by Bhuwadon Saengsukon
เนื้อหาดี กระชับ ยกตัวอย่างได้ชัดเจนดีครับ
09a9c429 c77b 457b a8ed a8d34ef2b473
by Kotchakorn Sittimak
ชอบอาจารย์หมูค่ะ อธิบายเเบบคิดภาพตามได้ รองรับการเอาไปใช้ได้จริงในการทำธุรกิจ
F77f6802 83ea 47fd a6d7 1cb4ae3190cd
by Phornchai Thueadaeng
Default
by ชุติปภา บำรุงศรีธนกุล
Sirithorn's pic
by Sirithorn Hongloi
ชอบอาจารย์ศรัญญาค่ะ ดูมีประสบการณ์ดี ถ่ายทอดดีน่าสนใจ เนื้อหาส่วนอื่นมีประโยชน์ดี และมีตัวอย่างพอสมควร ควิซ/ข้อสอบอาจมีพิมพ์ผิดบ้าง คุณหมูสอนดูจริงใจสบายๆดีค่ะ คุณพงศกรน้ำเสียงดี ฟังแล้วมั่นใจดีค่ะ
Default
by อรสา ตางาม
Default
by Arnuparb Tammavetee
Default
by Sutthipan Patthamakunchai
Default
by คุณฆฤณ ประถมปัทมะ
Open uri20190326 7954 166nhmw?1553593199
by นายสิรภพ ชื่นชีพ