กฎหมายสำหรับธุรกิจ Startup

กฎหมายสำหรับธุรกิจ Startup
( ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอดชีพ )
สอนโดย
นรินทร์ พสุนธราธรรม
นรินทร์ พสุนธราธรรม
ระพีพัฒน์ พัฒนกุลชัย
ระพีพัฒน์ พัฒนกุลชัย


คอร์ส "กฎหมายสำหรับธุรกิจ Startup" จะเล่าถึงกฎหมายเบื้องต้นที่ผู้ประกอบการธุรกิจ Startup ต้องรู้ โดยจะครอบคลุมเรื่องทรัพสินย์ทางปัญญา และ กฎหมายธุรกิจที่สำคัญ

ในหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญา คุณนรินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์ จะอธิบายถึง ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา, สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และ ลักษณะของผลงานที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง

ในหัวข้อกฎหมายธุรกิจ คุณระพีพัฒน์ ทนายความผู้มากประสบการณ์ในวงการ Startup จะมาเล่าถึง การจดทะเบียนบริษัท และ ประเด็นสำคัญ ใน Term Sheet (สัญญาเงื่อนไขการร่วมทุนเบื้องต้น) เช่น Investor Rights, Liquidity Preference และ Board of Directors

หมายเหตุ: คอร์สนี้ถ่ายทำจากสัมมนาจัดโดย Thailand Tech Startup Association เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
 

อ่านทั้งหมด
ซ่อน
ห้องสนทนา

กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา


นรินทร์ พสุนธราธรรม
นรินทร์ พสุนธราธรรม
  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ระพีพัฒน์ พัฒนกุลชัย
ระพีพัฒน์ พัฒนกุลชัย
  • อดีตที่ปรึกษาด้านภาษีบริษัท PricewaterhouseCoo
  • ผู้ร่วมก่อตั้ง PKM Consulting Group Company Limited
Pc campaign
Tablet campaign