Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,190 บาท 2,190 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 7 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ทักษะการ Coaching & Feedback จะทำให้ผู้นำสามารถนำทีมให้ประสบความสำเร็จได้

มีเอกสารประกอบการเรียน

สอนโดย ผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงาน มามากกว่า 10 ปี

1,190 บาท 2,190 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 7 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ทักษะการ Coaching & Feedback จะทำให้ผู้นำสามารถนำทีมให้ประสบความสำเร็จได้

มีเอกสารประกอบการเรียน

สอนโดย ผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงาน มามากกว่า 10 ปี

ผู้สอน

ประสิทธิ์ องอาจตระกูล (ฮิม)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

2 คอร์ส

 • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เกียรตินิยมอันดับ 1
 • ผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงาน มามากกว่า 10 ปี
 • โค้ชมืออาชีพมากประสบการณ์ ที่ได้รับการรับรองระดับ ACC ของ The International Coach Federation (ICF)
 • วิทยากรหลักสูตรทั้งด้านการทำงาน และหลักสูตรด้านการใช้ชีวิตอย่างมีพลัง
 • ที่ปรึกษางานทรัพยากรบุคคล ขององค์กรขนาดใหญ่
 • ผู้แต่งหนังสือ "สิ่งที่ต้องการคือความสำเร็จ" และ "88 วิธีมหัศจรรย์ ปลุกพลังความคิดบวก"

ทำไมจึงควรเรียนคอร์สนี้
หน้าที่หลักในการเป็นผู้นำ คือ การนำทีมให้สามารถสร้างผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย และการพัฒนาทีมงานให้เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งทักษะการ Coaching & Feedback จะทำให้ผู้นำสามารถนำทีมให้ประสบความสำเร็จได้ ทั้งในด้านผลงานและการพัฒนาทีมงาน

เรื่องการ Coaching & Feedback จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต ดังจะเห็นได้จากองค์กรระดับโลกอย่าง Google ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้นำทุกคนของ Google ว่าต้อง Be a Good Coach คือ ผู้นำที่ดี ต้องเป็นโค้ชที่ดีด้วย

ดังนั้น หากท่านต้องการเป็นผู้นำที่ดี และต้องการเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีก ท่านต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะเรื่องการ Coaching & Feedback ให้ดีที่สุด

คอร์สนี้มีดีอะไร
คอร์สนี้ ผ่านการออกแบบมาอย่างดี โดยได้เรียบเรียงเนื้อหาที่สำคัญให้เข้าใจง่าย และนำไปปฏิบัติได้จริง โดยจุดเด่นของคอร์สนี้มีดังนี้
1. บอกถึงขั้นตอนการ Coaching & Feedback อย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็นการเรียนในเชิงทฤษฎี
2. มี Tips & Techniques ต่างๆ มากมาย ซึ่งสามารถเลือกนำไปใช้ เพื่อให้การ Coaching & Feedback มีประสิทธิผลที่สุด
3. มีตัวอย่างคำพูดดี ๆ ในการให้ Feedback และตัวอย่างคำถามดี ๆ ในการ Coach เพื่อให้สามารถนำไปเป็นคู่มือการ Coaching & Feedback ในสถานการณ์จริงได้ 

ใครบ้างที่ควรเรียนคอร์สนี้
ไม่ว่าท่านจะเป็น “ผู้นำหรือหัวหน้างาน” ที่อยากจะพัฒนาทักษะเรื่องการ Coaching & Feedback ให้ดียิ่งขึ้น หรือท่านจะเป็น “โค้ช” ที่อยากได้เทคนิคดี ๆ เพิ่มเติม เช่น เทคนิคการตั้งคำถามที่ทรงพลัง และเทคนิคการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ หรือท่านจะเป็น “ผู้ที่สนใจจะศึกษาเรื่อง Coaching & Feedback” ท่านก็เหมาะที่จะเรียนหลักสูตรนี้เป็นอย่างมาก

ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนอะไรมาก่อนหรือไม่
ไม่จำเป็นต้องเรียนอะไรมาก่อนเลย เพราะหลักสูตรนี้ สอนตั้งแต่ที่มาและความหมายของ Coaching & Feedback สอนขั้นตอนการ Coaching & Feedback อย่างละเอียด รวมทั้งมีตัวอย่างที่ชัดเจน ที่แม้ยังไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องนี้มาก่อน ก็สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ได้จริง 

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะเเนนตั้งเเต่ 16 คะเเนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ประสิทธิ์ องอาจตระกูล (ฮิม)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

2 คอร์ส

 • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เกียรตินิยมอันดับ 1
 • ผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงาน มามากกว่า 10 ปี
 • โค้ชมืออาชีพมากประสบการณ์ ที่ได้รับการรับรองระดับ ACC ของ The International Coach Federation (ICF)
 • วิทยากรหลักสูตรทั้งด้านการทำงาน และหลักสูตรด้านการใช้ชีวิตอย่างมีพลัง
 • ที่ปรึกษางานทรัพยากรบุคคล ขององค์กรขนาดใหญ่
 • ผู้แต่งหนังสือ "สิ่งที่ต้องการคือความสำเร็จ" และ "88 วิธีมหัศจรรย์ ปลุกพลังความคิดบวก"
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
6
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by วีระชัย เปรื่องวิทยากุล
Open uri20210429 26 1esfxzv?1619684629
by ศุภมิตร ตรีเพชรเสมอคุณ
Default
by ธนภูมิ เชื้อวณิชย์
นำไปใช้งานได้จริงครับ
Auh
by วีรยา เกิดปรางค์
Default
by ณิชกานต์ วิศิษฐ์ผจญชัย
Screen shot 2019 08 26 at 09.06.13
by ประสิทธิ์ องอาจตระกูล (ฮิม)

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที