Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,190 บาท 2,190 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 7 นาที

เอกสารประกอบ

ทักษะการ Coaching & Feedback จะทำให้ผู้นำสามารถนำทีมให้ประสบความสำเร็จได้

มีเอกสารประกอบการเรียน

สอนโดย ผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงาน มามากกว่า 10 ปี

1,190 บาท 2,190 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 7 นาที

เอกสารประกอบ

ทักษะการ Coaching & Feedback จะทำให้ผู้นำสามารถนำทีมให้ประสบความสำเร็จได้

มีเอกสารประกอบการเรียน

สอนโดย ผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงาน มามากกว่า 10 ปี

ผู้สอน

ประสิทธิ์ องอาจตระกูล (ฮิม)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส

 • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เกียรตินิยมอันดับ 1
 • ผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงาน มามากกว่า 10 ปี
 • โค้ชมืออาชีพมากประสบการณ์ ที่ได้รับการรับรองระดับ ACC ของ The International Coach Federation (ICF)
 • วิทยากรหลักสูตรทั้งด้านการทำงาน และหลักสูตรด้านการใช้ชีวิตอย่างมีพลัง
 • ที่ปรึกษางานทรัพยากรบุคคล ขององค์กรขนาดใหญ่
 • ผู้แต่งหนังสือ "สิ่งที่ต้องการคือความสำเร็จ" และ "88 วิธีมหัศจรรย์ ปลุกพลังความคิดบวก"

ทำไมจึงควรเรียนคอร์สนี้
หน้าที่หลักในการเป็นผู้นำ คือ การนำทีมให้สามารถสร้างผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย และการพัฒนาทีมงานให้เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งทักษะการ Coaching & Feedback จะทำให้ผู้นำสามารถนำทีมให้ประสบความสำเร็จได้ ทั้งในด้านผลงานและการพัฒนาทีมงาน

เรื่องการ Coaching & Feedback จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต ดังจะเห็นได้จากองค์กรระดับโลกอย่าง Google ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้นำทุกคนของ Google ว่าต้อง Be a Good Coach คือ ผู้นำที่ดี ต้องเป็นโค้ชที่ดีด้วย

ดังนั้น หากท่านต้องการเป็นผู้นำที่ดี และต้องการเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีก ท่านต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะเรื่องการ Coaching & Feedback ให้ดีที่สุด

คอร์สนี้มีดีอะไร
คอร์สนี้ ผ่านการออกแบบมาอย่างดี โดยได้เรียบเรียงเนื้อหาที่สำคัญให้เข้าใจง่าย และนำไปปฏิบัติได้จริง โดยจุดเด่นของคอร์สนี้มีดังนี้
1. บอกถึงขั้นตอนการ Coaching & Feedback อย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็นการเรียนในเชิงทฤษฎี
2. มี Tips & Techniques ต่างๆ มากมาย ซึ่งสามารถเลือกนำไปใช้ เพื่อให้การ Coaching & Feedback มีประสิทธิผลที่สุด
3. มีตัวอย่างคำพูดดี ๆ ในการให้ Feedback และตัวอย่างคำถามดี ๆ ในการ Coach เพื่อให้สามารถนำไปเป็นคู่มือการ Coaching & Feedback ในสถานการณ์จริงได้ 

ใครบ้างที่ควรเรียนคอร์สนี้
ไม่ว่าท่านจะเป็น “ผู้นำหรือหัวหน้างาน” ที่อยากจะพัฒนาทักษะเรื่องการ Coaching & Feedback ให้ดียิ่งขึ้น หรือท่านจะเป็น “โค้ช” ที่อยากได้เทคนิคดี ๆ เพิ่มเติม เช่น เทคนิคการตั้งคำถามที่ทรงพลัง และเทคนิคการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ หรือท่านจะเป็น “ผู้ที่สนใจจะศึกษาเรื่อง Coaching & Feedback” ท่านก็เหมาะที่จะเรียนหลักสูตรนี้เป็นอย่างมาก

ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนอะไรมาก่อนหรือไม่
ไม่จำเป็นต้องเรียนอะไรมาก่อนเลย เพราะหลักสูตรนี้ สอนตั้งแต่ที่มาและความหมายของ Coaching & Feedback สอนขั้นตอนการ Coaching & Feedback อย่างละเอียด รวมทั้งมีตัวอย่างที่ชัดเจน ที่แม้ยังไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องนี้มาก่อน ก็สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ได้จริง 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ประสิทธิ์ องอาจตระกูล (ฮิม)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส

 • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เกียรตินิยมอันดับ 1
 • ผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงาน มามากกว่า 10 ปี
 • โค้ชมืออาชีพมากประสบการณ์ ที่ได้รับการรับรองระดับ ACC ของ The International Coach Federation (ICF)
 • วิทยากรหลักสูตรทั้งด้านการทำงาน และหลักสูตรด้านการใช้ชีวิตอย่างมีพลัง
 • ที่ปรึกษางานทรัพยากรบุคคล ขององค์กรขนาดใหญ่
 • ผู้แต่งหนังสือ "สิ่งที่ต้องการคือความสำเร็จ" และ "88 วิธีมหัศจรรย์ ปลุกพลังความคิดบวก"
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
4
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ธนภูมิ เชื้อวณิชย์
นำไปใช้งานได้จริงครับ
Auh
by วีรยา เกิดปรางค์
Default
by ณิชกานต์ วิศิษฐ์ผจญชัย
Screen shot 2019 08 26 at 09.06.13
by ประสิทธิ์ องอาจตระกูล (ฮิม)