Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
990 บาท 1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 15 นาที

เอกสารประกอบ

มีแบบฟอร์มที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการสร้างตัวละคร การวางโครงเรื่อง และการแบ่งตอน

ปรึกษากับผู้สอนได้ตลอดเวลา

990 บาท 1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 15 นาที

เอกสารประกอบ

มีแบบฟอร์มที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการสร้างตัวละคร การวางโครงเรื่อง และการแบ่งตอน

ปรึกษากับผู้สอนได้ตลอดเวลา

ผู้สอน

  • ผู้เขียนหนังสือ "สาบรักอสูร" สำนักพิมพ์ธราธร ในเครืออักษรศาสตร์
  • ผู้เขียนหนังสือ "สิ้นจำไม่สิ้นใจ" (นิยาย Y) สำนักพิมพ์ Hermit
  • ปริญญาโท ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิเศษ !! ผู้เรียนสามารถส่งโครง หรือต้นฉบับเพื่อปรึกษากับผู้สอนได้ตลอดเวลา (วิธีการจะอยู่ในอีเมลที่ SkillLane ส่งให้ หลังจากชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ผู้สอนมีแนวความคิดว่าอยากสร้างคอร์สเขียนนวนิยายง่ายๆ ที่สามารถเรียนแล้วเริ่มต้นเขียนนิยายได้ทันที คอร์สนี้จึงมีเนื้อหา ทฤษฎีที่จำเป็นต่อการเริ่มต้นเขียนนวนิยาย เช่น การสร้างโครงเรื่อง การสร้างตัวละคร โดยแทรกเทคนิคต่างๆ ในการเขียนนวนิยาย เนื้อหาในคอร์สนี้จึงกระชับ ไม่เยิ่นเย้อ ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านละครมาก่อนก็สามารถเริ่มต้นเรียนได้ และสามารถมีงานเขียนของตัวเองได้ทันทีหลังจากที่เรียนจบคอร์สนี้

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ผู้เรียนสามารถเขียนนวนิยายส่งสำนักพิมพ์เพื่อตีพิมพ์แล้วจัดจำหน่าย เผยแพร่งานเขียนผ่านเว็บไซต์ หรือนำไปพัฒนาเพื่อเขียนเป็น VLOG/BLOG เป็นอาชีพเสริมได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจการเขียนนวนิยาย เขียนบทละคร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ด้วยแนวความคิดหลักสูตรนี้ว่าใครๆ ก็สามารถเริ่มต้นเรียนได้ เพราะคอร์สนี้จะปูพื้นฐานของละครให้ตั้งแต่เริ่มต้น ขอแค่ผู้เรียนมีใจรักในละคร เคยอ่านนวนิยาย ชมภาพยนตร์หรือละครมาหลายๆ เรื่อง จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนและการเขียน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • ผู้เขียนหนังสือ "สาบรักอสูร" สำนักพิมพ์ธราธร ในเครืออักษรศาสตร์
  • ผู้เขียนหนังสือ "สิ้นจำไม่สิ้นใจ" (นิยาย Y) สำนักพิมพ์ Hermit
  • ปริญญาโท ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้