Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท 2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 47 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 6 นาที

เรียนรู้ภาษาเกาหลีทั้งสำนวนและบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐาน

สนทนาอย่างง่ายได้ แม้ไม่มีพื้นฐานในด้านไวยากรณ์ใด ๆ เลย

สอนโดย เจ้าของแฟนเพจ "เกาหลีแบบหมู ๆ Kkoncept"

1,990 บาท 2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 47 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 6 นาที

เรียนรู้ภาษาเกาหลีทั้งสำนวนและบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐาน

สนทนาอย่างง่ายได้ แม้ไม่มีพื้นฐานในด้านไวยากรณ์ใด ๆ เลย

สอนโดย เจ้าของแฟนเพจ "เกาหลีแบบหมู ๆ Kkoncept"

ผู้สอน

 • อดีตนักศึกษาทุนปริญญาตรีจาก HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES กรุงโซล, ประเทศเกาหลีใต้ (4 ปี)
 • จบหลักสูตรอบรมภาษาและวัฒนธรรมจาก HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES กรุงโซล, ประเทศเกาหลีใต้ (1 ปี)
 • ได้รับทุน Global Leader Scholarship (GKS) ประจำปี 2011, 2013, 2015 (3 ปี)
 • TOPIK ระดับ 6
 • ทำงานฝ่ายคอนเทนต์ KR-TH ในบริษัทเกาหลี 5 ปี
 • ประสบการณ์ล่ามและแปลภาษา 8 ปี
 • ประสบการณ์การสอนภาษาเกาหลี 8 ปี
 • เจ้าของเพจ ”เกาหลีแบบหมูๆ” มีผู้ติดตามมากกว่า 41,000 คน

ปูพื้นฐานการเรียนภาษาเกาหลีด้วยสำนวนและบทสนทนาเกาหลีในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐานเพื่อต่อยอดไปในระดับ Level 1 ได้

รายละเอียดคอร์ส
คอร์ส "สนทนาภาษาเกาหลีฉบับง่าย ภายใน 10 วัน" เน้นการเรียนสำนวนและบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐานอย่างง่าย เรียนแล้วสามารถนำมาใช้ได้จริงโดยทันที เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการรีบนำไปใช้ และเรียนแบบไม่เครียดจนเกินไป เช่น เพื่อไปเที่ยว ไปช้อปปิ้ง เป็นต้น ที่สำคัญเหมาะสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นเรียนภาษาเกาหลีอย่างสนุก เมื่อเรียนจบแล้ว ผู้เรียนจะมีพื้นฐานความเข้าใจในประโยคและสำนวนภาษาเกาหลีเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยให้เรียนในระดับ Level 1 ที่เป็นสเต็ปถัดไปได้ง่ายขึ้น
ถือว่าเป็นคอร์สจำเป็นสำหรับคนที่อยากเรียนสนทนา แต่ไม่มีพื้นฐานในด้านไวยากรณ์ใด ๆ เลย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- อ่านออก เขียนได้ (ฮันกึล)
- เข้าใจโครงสร้างประโยคเกาหลี และตัวชี้ต่าง ๆ ในภาษาเกาหลี
- แนะนำตัวได้ เช่น ชื่อ อาชีพ สัญชาติ เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด สถานที่อยู่ อายุ เป็นต้น
- บอกปฏิเสธ สร้างประโยคคำถามได้
- เรียกชื่อคน พนักงานได้อย่างถูกกาลเทศะ
- ใช้สำนวนในการช้อปปิ้งได้ เช่น ถามว่ามีของไหม ถามและฟังราคาสินค้าออก เป็นต้น
- ใช้สำนวนในร้านอาหารได้ เช่น สั่งอาหารบอกจำนวน ขอเพิ่มอาหาร เป็นต้น
- ใช้สำนวนในการนัดหมายโดยแจ้งเวลาและสถานที่อย่างชัดเจนได้
- ใช้สำนวนในการถามสถานที่ตั้ง หรือไปยังที่ต่าง ๆ ได้อย่างง่าย
- ใช้สำนวนในการสร้างสัมพันธไมตรีได้อย่างง่าย
- ทราบมารยาทและวัฒนธรรมพื้นฐานของเกาหลี พร้อมประโยคที่ควรรู้
- ใช้สื่อ K-Content ในการต่อยอดการเรียนได้ในอนาคต
- สามารถผันกริยาในรูปปัจจุบันและสุภาพ (ที่ใช้เป็นหลักในชีวิตประจำวัน สำหรับต่อยอดในอนาคต)

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- อ่านออกเขียนได้แล้ว แต่ไปต่อไม่ถูก
- อยากใช้ประโยคในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายและรวดเร็ว เช่น เพื่อไปเที่ยว หรือสนทนาง่าย ๆ
- อยากเริ่มต้นเรียนภาษาเกาหลีแบบง่าย ๆ
- อยากทดลองเรียนภาษาเกาหลีระยะสั้น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- มีความรู้พื้นฐานในการอ่านเขียนตัวอักษรเกาหลี โดยสามารถเรียนได้ที่คอร์ส Basic Korean ปูพื้นฐานอักษรเกาหลี อ่านปัง ! ฟัง เขียนเป๊ะ !
- ไม่มีพื้นฐานการอ่านเขียนก็สามารถเรียนได้เช่นกัน
- เนื่องจากในคอร์สนี้จะทบทวนการอ่านเขียนตัวอักษรให้ตั้งแต่ต้น แต่จะเป็นเวอร์ชันสรุป 1 ชม. (ครูกลัวนักเรียนจะตามไม่ทัน แนะนำสำหรับนักเรียนที่มีเวลา ควรปูพื้นฐานตัวอักษรมาก่อนนะคะ)

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • อดีตนักศึกษาทุนปริญญาตรีจาก HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES กรุงโซล, ประเทศเกาหลีใต้ (4 ปี)
 • จบหลักสูตรอบรมภาษาและวัฒนธรรมจาก HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES กรุงโซล, ประเทศเกาหลีใต้ (1 ปี)
 • ได้รับทุน Global Leader Scholarship (GKS) ประจำปี 2011, 2013, 2015 (3 ปี)
 • TOPIK ระดับ 6
 • ทำงานฝ่ายคอนเทนต์ KR-TH ในบริษัทเกาหลี 5 ปี
 • ประสบการณ์ล่ามและแปลภาษา 8 ปี
 • ประสบการณ์การสอนภาษาเกาหลี 8 ปี
 • เจ้าของเพจ ”เกาหลีแบบหมูๆ” มีผู้ติดตามมากกว่า 41,000 คน
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที