Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
9,950 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 50 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 8 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เข้าใจแก่นแท้ของฮวงจุ้ยว่าเราจัดฮวงจุ้ยไปทำไม จัดฮวงจุ้ยด้วยตัวเอง ไม่ต้องทุบรื้อ

การจัดฮวงจุ้ยพลังทิศทาง ทั้ง 8 ทิศ ลดทอนพลังร้าย กระตุ้นพลังดี ปรับแล้วรวย เปลี่ยนแล้วเฮง

สอนโดย อาจารย์โอ๋ ปรชาติ ธนพรหมศิริกุล จาก "ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีเฮง" (UDMEHENG) ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ฮวงจุ้ย ผสานภูมิปัญญาล้ำค่ากับการออกแบบปัจจุบัน

9,950 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 50 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 8 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เข้าใจแก่นแท้ของฮวงจุ้ยว่าเราจัดฮวงจุ้ยไปทำไม จัดฮวงจุ้ยด้วยตัวเอง ไม่ต้องทุบรื้อ

การจัดฮวงจุ้ยพลังทิศทาง ทั้ง 8 ทิศ ลดทอนพลังร้าย กระตุ้นพลังดี ปรับแล้วรวย เปลี่ยนแล้วเฮง

สอนโดย อาจารย์โอ๋ ปรชาติ ธนพรหมศิริกุล จาก "ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีเฮง" (UDMEHENG) ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ฮวงจุ้ย ผสานภูมิปัญญาล้ำค่ากับการออกแบบปัจจุบัน

ผู้สอน

  • ให้คำปรึกษาด้านฮวงจุ้ย ให้สอดคล้องกับหลักสถาปัตยกรรมของอาคารต่าง ๆ ผู้คน และกาลเวลา หลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมทั้งที่พักอาศัยใหม่และการปรับปรุงที่พักอาศัยเดิม บ้าน คอนโด ร้านค้า โรงงาน ที่ดิน เพื่อความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและธุรกิจ อย่างมั่งคั่งและมั่นคง
  • เจ้าของ Facebook Page "ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีเฮง" (UDMEHENG) แบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับฮวงจุ้ย
  • Youtube Channel "ร้อยเรื่องอยู่" (LIVING OF THINGS) แบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยต่าง ๆ
  • ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ผสานภูมิปัญญาล้ำค่ากับการออกแบบปัจจุบัน

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้ศาสตร์ของฮวงจุ้ยว่ามีความสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไร การค้นหาทิศดีที่จะช่วยเสริมความโชคดี จัดบ้านให้อยู่สบาย นั่งทำงานแบบมีความสุขโดยไม่งมงาย เปลี่ยนคุณให้เข้าใจศาสตร์ฮวงจุ้ยได้ง่ายและเป็นระบบ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ชาวจีนเชื่อว่าความสำเร็จของมนุษย์ประกอบด้วย 3 ประการ
อย่างแรก คือ ชะตาคน สิ่งที่เราต้องลงมือทำเอง สร้างเองจากความรู้ความสามารถ ความอดทนของแต่ละคน
อย่างที่สอง คือ ชะตาฟ้า กาลเวลา จังหวะและโอกาสที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจักร
อย่างที่สาม คือ ชะตาดิน หรือ ฮวงจุ้ย สภาพแวดล้อม ชัยภูมิที่ส่งผลกระทบกับตัวเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยน ออกแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับชีวิตของเราได้จึงเป็นที่มาของการจัดฮวงจุ้ยแล้วชีวิตดีขึ้น ทั้งเรื่อง สุขภาพ การงาน การเงิน ความรัก นั่นเอง

ถ้าเราเข้าใจหลักการของฮวงจุ้ยพลังทิศทางที่มีผลกับตัวเรา และรู้วิธีการดึงพลังงานที่ดีจากสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาต่าง ๆ นำมาส่งเสริมตัวเราได้อย่างสมดุล ก็ย่อมเป็นตัวเร่งให้เรามีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น นั่นเอง

คอร์สนี้ผมจะเผยเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ซินแสมืออาชีพใช้ในการจัดฮวงจุ้ยพลังทิศทาง หรือ ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค และสอนทีละขั้นตอนแบบเข้าใจง่าย ให้คุณสามารถแก้ไขพลังร้ายได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการกระตุ้นโชค เสริมสุขภาพ เพิ่มบารมี เพื่อสร้างโอกาสนำโชคดี เข้ามาในชีวิตของเรา เป็นที่มาของคำว่าการจัดฮวงจุ้ย พลัง 8 ทิศ ปรับแล้วรวย เปลี่ยนแล้วเฮง นั่นเอง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1. เข้าใจแก่นแท้ของฮวงจุ้ยว่าเราจัดฮวงจุ้ยไปทำไม
2. เข้าใจวิธีการการจัดฮวงจุ้ยขั้นสูงระบบดาว 9 ยุค
3. เข้าใจทิศดีและทิศร้ายประจำปีมีผลต่อชะตาชีวิตของเราอย่างไร
4. การจัดฮวงจุ้ยเสริมบ้าน ในทิศที่ช่วยส่งเสริม โชคลาภ บารมี ตำแหน่ง ยศศักดิ์ ความรัก
5. การจัดฮวงจุ้ยเสริมคนด้วยดวงจีน การหาทิศนั่งทำงาน ทิศหัวนอน เสริมดวงชะตา

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ถ้าคุณสนใจทางศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย ต้องการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อทำความเข้าใจแก่นแท้ของฮวงจุ้ยว่าเราจัดฮวงจุ้ยไปทำไม สามารถจัดฮวงจุ้ยด้วยตัวเอง ไม่ต้องพึ่งซินแส ไม่ต้องทุบรื้อ
- ถ้าคุณต้องการเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตแบบก้าวกระโดด ด้วยการจัดฮวงจุ้ยพลังทิศทาง หรือ ฮวงจุ้ยดาว 9 ดึงพลังงานที่ดีจากสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาต่าง ๆ นำมาส่งเสริมตัวเราได้อย่างสมดุล เป็นตัวเร่งให้เรามีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น นั่นเอง
- ถ้าคุณต้องการหลีกเลี่ยงโชคร้าย และความซวย ปัญหา อุปสรรค ความวุ่นวายต่าง ๆ จากทิศร้ายประจำปี
- ถ้าคุณต้องการเรียนรู้เคล็ดลับในการจัดฮวงจุ้ยเสริมบ้าน ในทิศที่ช่วยส่งเสริม โชคลาภ บารมี ตำแหน่ง ยศศักดิ์ ความรัก
- ถ้าคุณต้องการเรียนรู้เคล็ดลับในการจัดฮวงจุ้ยเสริมคน ด้วยดวงจีน การหาทิศนั่งทำงาน ทิศหัวนอน เสริมดวงชะตา

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
เริ่มต้นศึกษาเรียนรู้ ฮวงจุ้ยอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล ไม่งมงาย สอนอย่างเป็นระบบทีละขั้นตอนให้คุณสามารถตรวจเช็ค และแก้ไขฮวงจุ้ยด้วยตนเอง ไม่ต้องทุบรื้อ เปลี่ยนคุณเป็นซินแสประจำบ้าน ภายใน 1 วัน คนที่ไม่มีพื้นฐาน ก็สามารถเรียนรู้ได้ ลงทุนหลักพันวันนี้ เพื่อดึงดูดความโชคดี ไม่พลาดโอกาส และจังหวะดี ๆ ของชีวิต อยู่ดีมีเฮง ตลอดปี

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • ให้คำปรึกษาด้านฮวงจุ้ย ให้สอดคล้องกับหลักสถาปัตยกรรมของอาคารต่าง ๆ ผู้คน และกาลเวลา หลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมทั้งที่พักอาศัยใหม่และการปรับปรุงที่พักอาศัยเดิม บ้าน คอนโด ร้านค้า โรงงาน ที่ดิน เพื่อความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและธุรกิจ อย่างมั่งคั่งและมั่นคง
  • เจ้าของ Facebook Page "ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีเฮง" (UDMEHENG) แบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับฮวงจุ้ย
  • Youtube Channel "ร้อยเรื่องอยู่" (LIVING OF THINGS) แบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยต่าง ๆ
  • ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ผสานภูมิปัญญาล้ำค่ากับการออกแบบปัจจุบัน
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที