Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
389 บาท 899 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 5 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทบทวนความรู้เกี่ยวกับ Organic Chemistry เป็นภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจได้ง่าย เรียนสนุก ไม่เครียด

นำเทคนิคที่ได้ไปสอบ Organic Chemistry A-Level และการสอบอื่น ๆ ได้อย่างมั่นใจ

มี Subtitles ภาษาอังกฤษ

389 บาท 899 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 5 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทบทวนความรู้เกี่ยวกับ Organic Chemistry เป็นภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจได้ง่าย เรียนสนุก ไม่เครียด

นำเทคนิคที่ได้ไปสอบ Organic Chemistry A-Level และการสอบอื่น ๆ ได้อย่างมั่นใจ

มี Subtitles ภาษาอังกฤษ

ผู้สอน

ดร.ภญ.พลอยลาภ เลิศวิภาภัทร

4.8 คะแนนเฉลี่ย

28 รีวิว

3 คอร์ส

 • จบการศึกษาปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาเภสัชวิทยา (International Program)
 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Chemistry และ Biology รวมทั้งมีประสบการณ์การสอน Chemistry, Biology และ Science มากกว่า 13 ปี
 • เจ้าของ Facebook, youtube และ Tiktok ช่อง “Billion SciEng” ให้ความรู้ทางด้าน Science และ English
 • มีประสบการณ์สอนนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ และน้อง ๆ ที่ต้องการเตรียมสอบ IGCSE เพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนในคณะหรือภาควิชาที่เป็น International course

ทบทวนความรู้ด้วยภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Organic Chemistry เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ A-Level ได้อย่างมั่นใจ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
การสอบ Chemistry A-level มีความสำคัญ เนื่องจากจะใช้สอบในสาขาต่าง ๆ เช่น Medicine, Dentistry, Pharmacy, Scientist, Engineering ในสาขาที่เกี่ยวกับทางการแพทย์หรือ Psychology นอกจากนั้น ยังใช้ในการสอบเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และใช้ในสอบเทียบได้ด้วย

เรื่องเคมีอินทรีย์ (Organic chemistry) เป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากเป็นหัวข้อหลักที่พบในการสอบ Chemistry ซึ่งหลายคนคิดว่ามีรายละเอียดที่ค่อนข้างมากและเข้าใจยาก แต่คอร์ส "Organic Chemistry A-Level" นั้นจะช่วยคุณได้ เพราะจะให้ความรู้ เนื้อหา และการตะลุยโจทย์ข้อสอบ

คอร์สนี้เป็นการเรียนและการสอนด้วยภาษาอังกฤษทั้งคอร์ส (ด้วยการใช้ศัพท์และภาษาที่เข้าใจค่อนข้างง่าย) เพื่อปูพื้นฐานทางด้านภาษาในการสอบ A-level โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ Chemistry เข้าใจได้ง่าย เรียนสนุกไม่เครียด ได้เทคนิคการทำข้อสอบเพื่อนำไปสอบ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้รับความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบ A-level และประยุกต์ใช้กับการสอบอื่น ๆ เช่น การสอบเข้ามหาวิทยาลัย, IGCSE, SAT, GED and BMAT
- ได้เทคนิคการอ่านชื่อสารประกอบและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบเคมีอินทรีย์ ซึ่งมีความหลากหลายและทำให้ผู้เรียนสับสน
- ได้รับความรู้พื้นฐานของเคมีอินทรีย์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่เรียนในหลักสูตรไทยและนานาชาติ (International Program)
- ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ A-Level หรือการสอบชนิดอื่น ๆ
- ผู้ที่ต้องการเรียนต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Science หรือ Chemistry และมีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.ภญ.พลอยลาภ เลิศวิภาภัทร

4.8 คะแนนเฉลี่ย

28 รีวิว

3 คอร์ส

 • จบการศึกษาปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาเภสัชวิทยา (International Program)
 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Chemistry และ Biology รวมทั้งมีประสบการณ์การสอน Chemistry, Biology และ Science มากกว่า 13 ปี
 • เจ้าของ Facebook, youtube และ Tiktok ช่อง “Billion SciEng” ให้ความรู้ทางด้าน Science และ English
 • มีประสบการณ์สอนนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ และน้อง ๆ ที่ต้องการเตรียมสอบ IGCSE เพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนในคณะหรือภาควิชาที่เป็น International course
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Profile
by ดร.ภญ.พลอยลาภ เลิศวิภาภัทร
สอนเข้าใจ ได้เรียนรู้โจทย์ รู้จักสารอินทรีย์และปฏิกิริยามากขึ้น

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที