Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 1 นาที

หลักสูตรการร้องเพลงที่ดึงศักยภาพของเสียงออกมาอย่างถูกวิธี

590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 1 นาที

หลักสูตรการร้องเพลงที่ดึงศักยภาพของเสียงออกมาอย่างถูกวิธี

ผู้สอน

  • มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพขับร้อง 15 ปี หลังจากนั้นได้เข้ารับการศึกษาการร้องเพลงด้วยหลักสูตร one voice กับ อาจารย์ สมพจน์ สิงห์ สุวรรณ ที่กรุงเทพมหานคร
  • เปิดสอนวิชาการขับร้อง เมื่อ พ.ศ. 2544 ที่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
  • ปัจจุบัน เป็นครูสอนขับร้องอยู่ที่โรงเรียน ครูจีออเคสตร้า ในอำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • ผลงาน : ที่ปรึกษาของนักเรียนผู้ที่สอบเข้าเรียนต่อ Superstar college ม.สยาม ปี 2558

เนื้อหาคอร์สเรียน
1.หลักการจัดระเบียบร่างกาย ลมหายใจ และเสียง ในการขับร้อง
2. เข้าใจปัญหาของตนเองว่า ก่อนร้องเพลงมีปัญหาตรงไหนบ้าง แล้วจะแก้ไขได้อย่างไร
3. ทัศนคติ และแนวคิดของนักร้องอาชีพที่ประสบความสำเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องมืออาชีพและประสบความสำเร็จในอาชีพขับร้อง

ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ
-  เข้าใจในหลักการกำเนิดเสียง และการจัดระเบียบของเสียงร้อง
-  นำไปพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองเพื่อการประกอบอาชีพ
-  นำประสบการณ์และแนวคิดของนักร้องที่ประสบความสำเร็จ ไปประยุกต์ เพื่อก้าวเดินตามรอยความสำเร็จ
- นำเทคนิค วิธีการต่างๆ ไปใช้ ฝึกฝน จนเป็นมืออาชีพให้ประสบความสำเร็จ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพขับร้อง 15 ปี หลังจากนั้นได้เข้ารับการศึกษาการร้องเพลงด้วยหลักสูตร one voice กับ อาจารย์ สมพจน์ สิงห์ สุวรรณ ที่กรุงเทพมหานคร
  • เปิดสอนวิชาการขับร้อง เมื่อ พ.ศ. 2544 ที่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
  • ปัจจุบัน เป็นครูสอนขับร้องอยู่ที่โรงเรียน ครูจีออเคสตร้า ในอำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • ผลงาน : ที่ปรึกษาของนักเรียนผู้ที่สอบเข้าเรียนต่อ Superstar college ม.สยาม ปี 2558
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by tananpon namsowan
?1526566493
by Attiya ออระศรี
Default
by Hatairat Jam