Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 52 นาที

ฟรี Mini Workshop จำกัด 30 ที่นั่ง จับมือทำไปด้วยกัน

ทำความรู้จักกับโลกของ Visual Storytelling เปลี่ยนข้อมูลที่ยากและซับซ้อนให้เป็น 'ภาพ' ที่ใครเห็นก็ต้องเข้าใจ

ไม่ต้องวาดรูปเป็นก็ทำได้ !

สอนโดยคุณตุลย์ เล็กอุทัย สถาปนิก และนักสื่อสารด้วยภาพประสบการณ์กว่า 10 ปี ผู้ก่อตั้ง Pictures Talk

3,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 52 นาที

ฟรี Mini Workshop จำกัด 30 ที่นั่ง จับมือทำไปด้วยกัน

ทำความรู้จักกับโลกของ Visual Storytelling เปลี่ยนข้อมูลที่ยากและซับซ้อนให้เป็น 'ภาพ' ที่ใครเห็นก็ต้องเข้าใจ

ไม่ต้องวาดรูปเป็นก็ทำได้ !

สอนโดยคุณตุลย์ เล็กอุทัย สถาปนิก และนักสื่อสารด้วยภาพประสบการณ์กว่า 10 ปี ผู้ก่อตั้ง Pictures Talk

ผู้สอน

 • สถาปนิก และนักสื่อสารด้วยภาพประสบการณ์กว่า 10 ปี
 • ผู้ก่อตั้งบริษัท สาระภาพ จำกัด หรือ Pictures Talk
 • ผู้ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดโคโมดา ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบ ตกแต่งภายใน
 • คณะกรรมการบริหารสมาคมนักสื่อสารด้วยภาพอาชีพนานาชาติที่สหรัฐอเมริกา หรือ IFVP
 • ผลงานเขียนหนังสือ the world of visual facilitation
 • Pictures Talk ใช้กระบวนการทางความคิดและการสื่อสารในรูปแบบภาพวาด สำหรับการแก้ปัญหาเชิงข้อมูลที่มีความซับซ้อน ทั้งในระดับนโยบาย แผนกลยุทธ์ ผลงานวิจัย การจดบันทึกเนื้อหา การจดบันทึกการประชุม การให้คำปรึกษา จนถึงการใช้เครื่องมืออธิบาย เรื่องราวที่มีความละเอียดอ่อนให้เห็นเป็นภาพชัดเจนและตอบโจทย์การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ


"ภาพ เป็นภาษาสากล ที่ไม่ว่าจะวาดออกมาเป็นอย่างไร คนทั่วโลกก็เข้าใจกัน เช่น การวาดภาพบ้าน หรือต้นไม้ ทุกคนเข้าใจได้ตรงกัน หลักของ Pictures Talk คือ เริ่มที่ ภาพใหญ่ (Big Picture) ให้มีเป้าหมายการสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน และการใส่อารมณ์ ความรู้สึกลงไปในข้อมูล Visual Recording จึงช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมให้กับผู้มาร่วมงานได้ดี และการบันทึกเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น โดยหลักสูตรนี้ จะนำเสนอความหมายของ Visual Thinking หรือ การสื่อสารด้วยภาพ ประวัติของ IFVP องค์กรที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมของการสื่อสารด้วยภาพ รวมทั้งกล่าวถึง Visual practitioner คือใคร Visual Recording และ Visual Facilitator ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจภาพรวมของ Visual Thinking และการนำไปใช้ รวมทั้ง อธิบาย Visual Recording โดยจัดระบบความคิด เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มต้นที่กระบวนการฟัง การคิด และหลักพื้นฐานของการวาดภาพเพื่อการสื่อสาร
หัวข้อหลักของเนื้อหาในคอร์ส
1) เริ่มต้นปูพื้นฐาน เข้าใจที่มาของ Visula Thnking ไปด้วยกัน
   1.1 Visual Thinking
   1.2 History od IFVP
   1.3 Visual practitioner
   1.4 Core Competency
   1.5 Recap Vocabulary 
2) ทำความเข้าใจภาพรวมในการสื่อสารเป็นภาพ ทั้ง 5 Steps
    Step 1 : Data Collection (Listen) - Listen (ฟังด้วยหู,ฟังด้วยสมอง,ฟังด้วยใจ) 
    Step 2 : Data Preparation (Information type) - การแบ่งประเภทของข้อมูล 
    Step 3 : Data Visualization (Catch the issue) - การจับประเด็น และ Mapping Methods
    Step 4 : Data Analysis (6 Format of data visualization)
                  - 6 รูปแบบการนำเสนอข้อมูล
                  - Quote, Key message, Metaphor 
    Step 5 : Data Storytelling (Storytelling & Basic drawing)
                  - วิธีการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ
                  - Line & Icon Library (Object)
                  - Typography
                  - Symbol & Arrow
                  - Human (Face)
                  - Human Figure
                  - Color & Shadow
                  - VR Example           
ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1) ผู้เรียนสามารถรับรู้ถึงขั้นตอนในการสื่อสารเป็นภาพ และเข้าใจภาพรวมในการสื่อสารเป็นภาพได้ 
2) ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสามารถบอกถึงความแตกต่างของข้อมูลในแต่ประเภทได้ 
3) ผู้เรียนสามารถเข้าใจรูปแบบการนำเสนอ การเล่าเรื่องให้น่าสนใจได้ 
4) ผู้เรียนสามารถเข้าใจพื้นฐานของการวาดภาพ 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน โดยที่ไม่จำเป็นต้องวาดภาพเป็นมาก่อนก็สามารถเรียนรู้ได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • สถาปนิก และนักสื่อสารด้วยภาพประสบการณ์กว่า 10 ปี
 • ผู้ก่อตั้งบริษัท สาระภาพ จำกัด หรือ Pictures Talk
 • ผู้ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดโคโมดา ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบ ตกแต่งภายใน
 • คณะกรรมการบริหารสมาคมนักสื่อสารด้วยภาพอาชีพนานาชาติที่สหรัฐอเมริกา หรือ IFVP
 • ผลงานเขียนหนังสือ the world of visual facilitation
 • Pictures Talk ใช้กระบวนการทางความคิดและการสื่อสารในรูปแบบภาพวาด สำหรับการแก้ปัญหาเชิงข้อมูลที่มีความซับซ้อน ทั้งในระดับนโยบาย แผนกลยุทธ์ ผลงานวิจัย การจดบันทึกเนื้อหา การจดบันทึกการประชุม การให้คำปรึกษา จนถึงการใช้เครื่องมืออธิบาย เรื่องราวที่มีความละเอียดอ่อนให้เห็นเป็นภาพชัดเจนและตอบโจทย์การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
483844 10151893342129012 962065022 n
by Beer Harnbunsong

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที