Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,290 บาท 2,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 26 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติสำหรับการนวดบำบัดอาการ Office Syndrome เพื่อการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริม พร้อมเริ่มต้นอาชีพใหม่ได้ทันที

เหมาะกับทุกคนที่อยากสร้างอาชีพใหม่ สร้างอาชีพเสริม เพิ่มเติมจากรายได้ประจำ

เหมาะกับทุกคนที่อยากมีวิชาชีพติดตัว พร้อมเดินทางไปทำงานที่ไหนก็ได้ในโลก

เหมาะกับร้านต่าง ๆ ที่อยากมีการบริการเสริม เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

สอนโดยสถาบันสอนนวดไทย นวดน้ำมัน และบริการด้านความงามครบวงจร อันดับ 1 ของประเทศ Studio Academy Chiangmai

1,290 บาท 2,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 26 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติสำหรับการนวดบำบัดอาการ Office Syndrome เพื่อการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริม พร้อมเริ่มต้นอาชีพใหม่ได้ทันที

เหมาะกับทุกคนที่อยากสร้างอาชีพใหม่ สร้างอาชีพเสริม เพิ่มเติมจากรายได้ประจำ

เหมาะกับทุกคนที่อยากมีวิชาชีพติดตัว พร้อมเดินทางไปทำงานที่ไหนก็ได้ในโลก

เหมาะกับร้านต่าง ๆ ที่อยากมีการบริการเสริม เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

สอนโดยสถาบันสอนนวดไทย นวดน้ำมัน และบริการด้านความงามครบวงจร อันดับ 1 ของประเทศ Studio Academy Chiangmai

ผู้สอน

 • จบการศึกษาปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การันตีความรู้ ด้วยรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1
 • ปัจจุบันเป็นครูหัวหน้าหลักสูตร นวดไทย และหัตถศาสตร์ ของสถาบันสอนนวดไทย นวดสปา และงานบริการด้านความงามครบวงจร "Studio Academy Chiangmai"
 • ที่ปรึกษาการให้บริการร้านนวด สปา และร้านบริการด้านความงามเพื่อการขยายการบริการและการสร้าง Signature การนวดของร้าน
Studio Academy Chiang Mai สอนนวดสร้างอาชีพ

4.6 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

 • สถาบันสอนนวดเพื่อสุขภาพและความงามอันดับ 1
 • เชี่ยวชาญและมีความชำนาญการในธุรกิจสุขภาพและความงาม ในสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะการตกแต่งเล็บ ด้านนวดไทยและสปา ด้านศิลปะการตกแต่งคิ้ว ด้านโยคะ เพื่อสุขภาพกายและจิตใจ ด้านศิลปะการสักตัว และด้านการตลาด
 • จากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งในทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้สถาบันของเราประสบความสำเร็จในธุรกิจสุขภาพและความงามมาอย่างยาวนาน

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรสอนที่เน้นการปฎิบัติ ที่ท่าทางการนวดออกแบบมาเพื่อการสอนให้คนที่ไม่มีพื้นฐานด้านการนวดเลยจะสามารถนวดบำบัดอาการ Office Syndrome ได้ โดยเน้นการนวดเพื่อการผ่อนคลายบริเวณ คอ-บ่า-ไหล่-หลัง และสะบัก โดยการเรียนการสอนนอกจากสอนวิธีการนวดที่ถูกต้องแล้ว ในหลักสูตรยังอัดแน่นไปด้วยทฤษฎีกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้อง ทำให้นักเรียนเข้าใจและเห็นภาพว่าเรานวดบริเวณไหน และนวดเพื่ออะไร นอกจากนี้ในการสอนจะแบ่งออกเป็นบทย่อย ๆ เพื่อสอนการนวดทีละส่วนทั้งในท่านั่ง และท่านอน ซึ่งผู้เรียนควรมีหุ่นจำลองหรือผู้รับการสาธิตเพื่อจะได้ลงมือนวดไปพร้อมกับวิดีโอ และในตอนท้ายจะมีการสอนวิธีการแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติตัวหลังการนวด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถให้คำแนะนำลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
การนวด คอ-บ่า-ไหล่ เป็นการนวดที่สามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้นประมาณ 15 - 30 นาที ซึ่งสามารถตั้งราคาในการให้บริการได้ตั้งแต่ 100 - 200 บาท หรือมากกว่า นั้นหมายความว่าผู้เรียนที่เรียนหลักสูตรนี้ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันทีและสามารถสร้างรายได้อย่างน้อย ชั่วโมงละ 400 บาท ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรการเรียนที่ผู้เรียนเรียนไปแล้วสามารถทำงานได้จริง สร้างรายได้ได้จริง ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากได้ความรู้ติดตัวเพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มเติมรายได้หลัก ที่สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ ทำงานเวลาไหนก็ได้ เพื่อการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณพร้อม ลงเรียนเลย!

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้ที่อยากมีความรู้วิชาชีพติดตัวเพื่อสร้างอาชีพใหม่
- ผู้ที่อยากมีความรู้วิชาชีพติดตัวเพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้หลัก
- ผู้ที่อยากเรียนนวดเพื่อบำบัดอาการ Office Syndrome เบื้องต้นให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลรอบข้าง
- ผู้ที่มีความต้องการจะเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศ
-—เจ้าของกิจการร้านนวดที่อยากสร้างรายการนวดใหม่ ๆ หริอนำไปต่อยอดการนวดเดิมที่ทางร้านมีอยู่แล้ว เพื่อสร้าง Signature ได้เป็นอย่างดี
-—เจ้าของกิจการด้านความงาม เช่น ร้านเสริมสวย ร้านทำเล็บ ร้านทำผม ที่ต้องการสร้างบริการเสริมให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในงานบริการมากยิ่งขึ้น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หรือทักษะการนวดมาก่อนก็สามารถเรียนรู้คอร์สนี้ได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • จบการศึกษาปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การันตีความรู้ ด้วยรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1
 • ปัจจุบันเป็นครูหัวหน้าหลักสูตร นวดไทย และหัตถศาสตร์ ของสถาบันสอนนวดไทย นวดสปา และงานบริการด้านความงามครบวงจร "Studio Academy Chiangmai"
 • ที่ปรึกษาการให้บริการร้านนวด สปา และร้านบริการด้านความงามเพื่อการขยายการบริการและการสร้าง Signature การนวดของร้าน
Studio Academy Chiang Mai สอนนวดสร้างอาชีพ

4.6 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

 • สถาบันสอนนวดเพื่อสุขภาพและความงามอันดับ 1
 • เชี่ยวชาญและมีความชำนาญการในธุรกิจสุขภาพและความงาม ในสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะการตกแต่งเล็บ ด้านนวดไทยและสปา ด้านศิลปะการตกแต่งคิ้ว ด้านโยคะ เพื่อสุขภาพกายและจิตใจ ด้านศิลปะการสักตัว และด้านการตลาด
 • จากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งในทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้สถาบันของเราประสบความสำเร็จในธุรกิจสุขภาพและความงามมาอย่างยาวนาน
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by สิริรักษ์ ทองเลิศ
Default
by วิบูลศรี ภาจำรงค์
Excellent & Details
C76c6361a56858ebc1f748a76309a07c1 4620693218512703782 210304 0099
by Pavita Intanok

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที