Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 43 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 11 ชั่วโมง 31 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เรียนรู้พื้นฐานการวาดตั้งแต่ Anatomy สัดส่วนต่าง ๆ การแรเงา และทฤษฎีสี

เต็มไปด้วยเทคนิคต่าง ๆ ทั้งการวาดและการลงสีให้ผู้เรียนต่ออยอดเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้

เรียนรู้แบบการทำ Workshop เพื่อพัฒนาทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายในคอร์สมีบรัชฟรีให้นำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้

2,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 43 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 11 ชั่วโมง 31 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เรียนรู้พื้นฐานการวาดตั้งแต่ Anatomy สัดส่วนต่าง ๆ การแรเงา และทฤษฎีสี

เต็มไปด้วยเทคนิคต่าง ๆ ทั้งการวาดและการลงสีให้ผู้เรียนต่ออยอดเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้

เรียนรู้แบบการทำ Workshop เพื่อพัฒนาทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายในคอร์สมีบรัชฟรีให้นำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้

ผู้สอน

  • เรียนจบจากคณะวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  • เจ้าของช่อง Numoofun art ช่องที่สอนเกี่ยวกับการวาดภาพ
  • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี สอนทั้งในโรงเรียน ออนไลน์ และตามสตูดิโอต่าง ๆ
  • เชี่ยวชาญการวาดดิจิตอล สามารถผลิตทรัพสินทางปัญญาจากงานดิจิตอลได้

เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพเหมือนของคนด้วยโปรแกรม Procreate ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการลงสีแบบมืออาชีพ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สเรียน "คอร์สเรียนดิจิทัลระดับพื้นฐานสู่การสร้างรายได้อย่างมืออาชีพ Realistic portrait Digital Art (Procreate)" จะมาปรับพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานการวาดเส้น พื้นฐานการใช้สี ความรู้ด้านทฤษฏีสีต่าง ๆ รวมถึงวิธีใช้งานโปรแกรม Procreate

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการต่อยอดผลงานในอนาคต รวมถึงเทคนิคดี ๆ ที่จะช่วยประหยัดเวลาในการลองผิดลองถูก เพราะคอร์สเรียนของเราได้รวบรวมวิธีเพื่อผู้เรียนได้พัฒนาทักษะได้อย่างรวดเร็วผ่านบทเรียนและแบบฝึกหัดภายในคอร์ส

ภายในคอร์สเรียนมีบรัชฟรีที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ และยังมีพาเลทสีที่นำไปใช้กับ ตา จมูก ปาก ผม และอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถพูดคุยและส่งการบ้าน เพื่อให้คุณครูช่วยตรวจงานได้ ได้ที่เพจ "Numoofun Art"

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสัดส่วน Anatomy ของใบหน้าคน
- เรียนรู้พื้นฐานการวาดเส้นและการใช้สี
- สามารถใช้งานโปรแกรม Procreate ได้
- สามารถพัฒนาฝีมือได้อย่างรวดเร็ว
- มีแนวทางในการสร้างรายได้จากคอร์สเรียน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่สนใจวาดภาพเหมือนคนและอยากเรียนรู้การใช้เทคนิคดิจิทัล
- ผู้ที่อยากพัฒนาทักษะการวาดภาพของตนเอง หรืออยากสร้างรายได้จากการวาดภาพ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนควรมีทักษะการวาดบนกระดาษมาบ้างแล้ว เช่น การวอร์มมือก่อนวาด เส้นนอน เส้นตรง เส้นเฉียง วงกลม วงรี สามเหลี่ยม เป็นต้น
- พอเข้าใจการวาดใบหน้าแบบพื้นฐานแต่ไม่ถึงขั้นเก่ง เพราะคอร์สเรียนของเราจะมาปรับพื้นฐานให้กับผู้เริ่มต้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • เรียนจบจากคณะวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  • เจ้าของช่อง Numoofun art ช่องที่สอนเกี่ยวกับการวาดภาพ
  • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี สอนทั้งในโรงเรียน ออนไลน์ และตามสตูดิโอต่าง ๆ
  • เชี่ยวชาญการวาดดิจิตอล สามารถผลิตทรัพสินทางปัญญาจากงานดิจิตอลได้
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที