Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 56 นาที

เข้าใจปัญหาเรื่องการเงินที่ตรงจุด

รู้จักแนวคิดในการนำไปวางแผนการเงินที่ถูกต้อง

มีเงินเก็บสะสมงอกเงย

990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 56 นาที

เข้าใจปัญหาเรื่องการเงินที่ตรงจุด

รู้จักแนวคิดในการนำไปวางแผนการเงินที่ถูกต้อง

มีเงินเก็บสะสมงอกเงย

ผู้สอน

นุกูล ลักขณานุกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

4 คอร์ส

  • อดีตวิศวกร จากพนักงานประจำ มาเป็นเจ้าของธุรกิจที่ปรึกษาที่มองเห็นกระบวนการทำธุรกิจเหมือนกับกระบวนการผลิตในโรงงาน และสามารถพัฒนากระบวนการทำงานในธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ที่ปรึกษาให้กับธุรกิจ SME ในส่วนงานที่เพิ่มยอดขาย เพิ่มกำไร และลดขั้นตอนการทำงาน ด้วยแนวคิดทำงานให้น้อยลง ให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้น
  • ผู้ร่วมก่อตั้ง GET Biz (Thailand) พื้นที่แบ่งปันประสบการณ์ของนักธุรกิจ
  • วิทยากรในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรโดยการพัฒนาทีมงานและกระบวนการทำงานควบคู่กัน
  • นักลงทุน ในธุรกิจ หุ้น Forex ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณเคยเป็นไหม ? ไม่ว่าจะเงินเดือนเท่าไหร่ ก็ไม่เคยพอใช้ 
ปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงิน แต่เป็นการบริหารจัดการ

คอร์สนี้จะมาช่วยคุณจัดการการเงินเบื้องต้น
เพื่อให้สามารถปรับวิธีการใช้จ่ายให้จากติดลบเป็นมีเงินออมได้จริง

เนื้อหาที่คุณจะได้เรียน
- กลยุทธ์การออมเงิน และการจัดการทางการเงินที่ต้องรู้
- จุดเริ่มต้นของการจัดการทางการเงิน
- ทุกปัญหาทางการเงินมีทางออก
- การออมเงินคืออะไร ?
- หลักการจัดการเงิน 6 กระปุก
- ออมสู่ฝัน (ทรัพย์สินที่อยากมี และ Life Style ที่ต้องการ)
- จัดการการเงินอย่างไรให้เกิดความมั่นคง ด้วยกระปุก LTSS
- จุดผิดพลาดทางการเงินที่พบบ่อย
- การรับมือกับความเสี่ยงทางการเงิน
- การทำเงินให้งอกเงย สู่ Key Success ที่ทำให้ชีวิตทางการเงินสำเร็จ

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้
เครื่องมือ และแนวคิดในการนำไปวางแผนและจัดการเงินของตัวเอง เรียกได้ว่า "ปลดหนี้ มีเงินออม"

ต้องมีความรู้พิ้นฐานอะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีความรู้มาก่อน แต่ถ้าเคยจัดการการเงินแล้วยังไม่ได้ผล มาเรียนรู้วิธีใหม่ตรงนี้ไปด้วยกัน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
นุกูล ลักขณานุกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

4 คอร์ส

  • อดีตวิศวกร จากพนักงานประจำ มาเป็นเจ้าของธุรกิจที่ปรึกษาที่มองเห็นกระบวนการทำธุรกิจเหมือนกับกระบวนการผลิตในโรงงาน และสามารถพัฒนากระบวนการทำงานในธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ที่ปรึกษาให้กับธุรกิจ SME ในส่วนงานที่เพิ่มยอดขาย เพิ่มกำไร และลดขั้นตอนการทำงาน ด้วยแนวคิดทำงานให้น้อยลง ให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้น
  • ผู้ร่วมก่อตั้ง GET Biz (Thailand) พื้นที่แบ่งปันประสบการณ์ของนักธุรกิจ
  • วิทยากรในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรโดยการพัฒนาทีมงานและกระบวนการทำงานควบคู่กัน
  • นักลงทุน ในธุรกิจ หุ้น Forex ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Aunchalee A.

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที