Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 24 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 20 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 3 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 24 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 20 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 3 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ศ. ดร.นภดล ร่มโพธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

265 รีวิว

5 คอร์ส

 • นักเขียน Bestseller หลายเล่ม อาทิ ความลับของการวัดผล แค่คิดก็ผิดแล้ว จิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของความสำเร็จ
 • เจ้าของ Facebook Fanpage และ Podcast ชื่อดัง "Nopadol's Story"
 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ครูดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561
 • วิทยากรรับเชิญที่องค์กรชั้นนำของประเทศไทย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Chemical Engineering จาก Oregon State University
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก Business and Management จาก University of Glasgow
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,494 รีวิว

25 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

ระบบการบริหารจัดการในองค์กรนั้นมีเยอะแยะมากมาย แต่ในยุคปัจจุบัน มีระบบบริหารจัดการอันหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมาก เพราะมันมีความสอดคล้องกับสภาวะธุรกิจปัจจุบันที่บังคับให้องค์กรมีความยืดหยุ่น (Flexibility) และว่องไว (Agility) ต่อสภาวะตลาด ระบบบริหารจัดการนั้นมีชื่อว่า OKRs ที่ย่อมาจาก Objectives & Key Results

คอร์สออนไลน์นี้จะพาคุณไปรู้จักกับระบบ OKRs ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google Intel Airbnb ใช้กันในทุกส่วน จนทำให้กิจการเหล่านั้นเเติบโตและยิ่งใหญ่จนถึงทุกวันนี้ ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ OKRs อย่างละเอียด ตั้งแต่จุดกำเนิด แนวคิด การออกแบบ จนถึงการนำไปใช้ในการทำงานจริง ในขณะเดียวกัน คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของ OKRs กับระบบอื่นๆ ด้วย เพื่อคุณจะได้ตัดสินใจได้ว่าระบบการจัดการไหนที่เหมาะกับองค์กรของคุณ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจความสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
- เรียนรู้กลยุทธ์และกระบวนการออกแบบระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร
- เรียนรู้ระบบการวัดผลองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard)
- เรียนรู้การนำเอาระบบ Balanced Scorecard ไปใช้ในทางปฏิบัติ
- ต้นกำเนิด แนวคิด ของ OKRs
- การออกแบบ OKRs ที่ถูกต้อง พร้อมตัวอย่าง 
- วิธีารการนำ OKRs ไปใช้จริง พร้อมตัวอย่าง
- ตัวอย่างการนำ OKRs ไปใช้ในองค์กรจริง

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ ที่ต้องการมีระบบบริหารจัดการบุคคลในองค์กร
- พนักงานบริษัทที่ต้องการเติบโต ต้องการเป็นผู้นำทีม ต้องดูแลลูกน้อง
- ผู้ที่ทำงานหรือต้องการทำงานสาย HR ที่ต้องคำนึงถึงวิธีการบริหารบุคคลในองค์กร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้
- หากมีประสบการณ์บริหารคนมาก่อนจะสามารถต่อยอดความรู้ได้เป็นอย่างดี

ประเภทของคอร์ส
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 30% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 70% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
ศ. ดร.นภดล ร่มโพธิ์
ศ. ดร.นภดล ร่มโพธิ์ เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้อาจารย์เป็นวิทยากรรับเชิญที่องค์กรชั้นนำของประเทศไทย เป็นเจ้าของหนังสือ Bestseller หลายเล่ม อาทิ 'ความลับของการวัดผล' 'แค่คิดก็ผิดแล้ว' 'จิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของความสำเร็จ' 'พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs' และเป็นเจ้า Podcast ชื่อดังของไทยอย่าง 'Nopadol's Story'

ศ. ดร.นภดล ร่มโพธิ์ จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขา Chemical Engineering จาก Oregon State University ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาเอกสาขา Business and Management จาก University of Glasgow

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ศ. ดร.นภดล ร่มโพธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

265 รีวิว

5 คอร์ส

 • นักเขียน Bestseller หลายเล่ม อาทิ ความลับของการวัดผล แค่คิดก็ผิดแล้ว จิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของความสำเร็จ
 • เจ้าของ Facebook Fanpage และ Podcast ชื่อดัง "Nopadol's Story"
 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ครูดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561
 • วิทยากรรับเชิญที่องค์กรชั้นนำของประเทศไทย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Chemical Engineering จาก Oregon State University
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก Business and Management จาก University of Glasgow
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,494 รีวิว

25 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
156
4 ดาว
18
3 ดาว
1
2 ดาว
2
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Arnuparb Tammavetee
Open uri20190925 24418 53js2g?1569396306
by Thepmunee Luangsiritanya
?1533194779
by ขวัญชนก เดชยง หมอนก
B26b3774 bb25 4dfe 99ad 76eeebbf4ef4
by Chuleephan Patiyatyothin
Default
by Anyarat Kanjanawiwin
Open uri20200807 79723 1gs6gk7?1596773316
by Natthapong Wannurat
เป็นคอร์สที่เรียนจบ ผมตั้งใจนำไปใช้กับ Personal OKRs และ OKRs ภายในบริษัทเล็ก ๆ ของผมทันทีครับ ขอบคุณสำหรับคอร์สดี ๆ โดยอาจารย์ที่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา จากทาง TU และ Skillane ครับ
69045712 2456288744608127 3808986317618937856 n
by ณัทณพงศ์ วงษ์สุวรรณ
09a9c429 c77b 457b a8ed a8d34ef2b473
by Kotchakorn Sittimak
อาจารย์สอนดีมากค่ะ เนื้อหาสอดรับกับการทำงานในชีวิตจริง
Default
by Wuttinon Dechtungka
Default
by อมรรัตน์ มอญหา
%e0%b9%80%e0%b8%94
by เดชาธนัฐ ทองโคตร
เนื้อหาชัดเจน อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบทำให้เข้าใจง่ายครับ
Unnamed
by สุรไกร นันทบุรมย์
?1598847773
by wasant panyasirikul
Default
by Premwadee Puttharat
Default
by กุลธิดา บุญพงษ์
Open uri20181026 4970 es2uzt?1540514778
by Pruchaya Subin
Unnamed
by ajaree suwatthikul
Default
by กรณ์กาญจน์ อิงประสาร
71804338 2820961194615141 8529633723610562560 o
by kwanhathai hatsadinton
Open uri20200603 27 1p22sg?1591192068
by Ploy Palakawong
?1596834327
by fgr dar
อาจารยกตัวอย่างได้เห็นภาพครับ
Unnamed
by Wasith T
มาเรียนเพราะต้องการคำตอบ ได้คำตอบในสิ่งสงสัย ถือว่าตอบโจทย์ แต่แบบสอบถามนี้มาตอนจบตอน 1.7 เลยไม่รู้ว่าจนจบคอร์สจะยังคิดเห็นเหมือนเดิมหรือไม่ คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปหรือไม่ ยังต้องรอดูกัน
Default
by Jirapat Arriyawat
?1589221016
by Jaruwan Ngaenthum
Default
by Ladda Niramolpisarn
อธิบายดี ยกตัวอย่างเคสได้เห็นภาพมากค่ะ
E35fcb75 9ded 4e81 93ea 88482eb89a70
by Kittiya Sawangjai
Unnamed
by ดลณา เกิดทรัพย์
Default
by สมชาย ทองจินดา
Open uri20200709 73735 2j923g?1594275852
by Nanthaphat Miwithithat
19216
by นายอนุรักษ์ เบ้าลี
อาจารย์อธิบายเข้าใจง่าย และมีการยกตัวอย่างที่หลากหลาย ชัดเจน ครับ
322072b3 0d95 4bb7 94e5 a78b61744655
by Jirapong Raipon
22251f07 79b9 44bd 9b2c d0540a849e0a
by Kamjohn Chandacham
Default
by Pinyada Kijvanichkul
เรียนจบแล้วเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยค่ะ อาจาร์ยมีการยกตัวอย่างที่เข้าใจง่าย รวมถึงการนำเสนอกรณีศึกษาที่เข้าใจง่ายและมองเห็นภาพ
A957d2b8 a2f8 44ae a8e6 81c059c7f633
by Aorasanan Sayasopon
Default
by วรายุทธ ญาณทัศนกิจ
การบรรยายเน้ชื้อหาชัดเจนดั
?1590326128
by Tatchaphon Leelaprachakul
การนำเสนอของอาจารย์ดีมากเลยครับ อธิบายได้เห็นภาพ และ มีการยกตัวอย่างชัดเจน และเน้คความสำคัญจากการพูดนำเสนอดีมากเลยครับ สไลด์นำเสนอดูพื้น ๆ ไป ไม่มีการเน้นจุดสำคัญ มีแต่ hierarchy ซึ่งไไม่เพียงพอต่อการเน้นความสำคัญ
Default
by ทินพัฒน์ เทพศิริ
อาจารย์สอนดีมาก ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย เห็นภาพ สามารถนำไปใช้ทำงานได้จริงครับ
?1590419705
by Pruksa P
Line 1554077258078
by กสิณทิพย์ เกิดเดโช
Open uri20190220 19340 1g8yt3g?1550641599
by Parinya Supasatitkul
Default
by อนนท์ สีหัวโทน
ได้ข้อมูลดีมากๆครับ
Default
by Kanogwan piriyalertsak
Open uri20200407 27 239wj5?1586229524
by Chanikan Wanichanuntakul
Default
by บุญญฤทธิ์ แปลงดี
อาจารย์มีความรู้จริง ถ่ายทอดได้ดีสมกับเป็นหลักสูตรของธรรมศาสตร์
Unnamed
by Kanyalak saekor
เป็นคอร์สทมี่ดีที่สุดหลังจากเรียนมาทั้งหมด 4 คอร์สค่ะ ขอขอบคุณอาจารย์ค่ะ เนื้อหาลึก ตรงประเด็น เข้าใจง่าย ใช้ได้จริงค่ะ
Open uri20200521 26 1pkj94y?1590032617
by Sarin Watanaakra
Default
by nichada s
แอบเข้าใจยากนิดนึง เพราะไม่เคยมีความรู้ด้านนี้มาก่อน
?1567059740
by Nutthanun Thangnate
Tbyahoo
by ทวีศักดิ์ บุญยอง
?1587287778
by Nonnalin Thungsoonthorn
Default
by อร เศรษฐจินดาเลิศ
?1587667385
by Chanita Chouriyagul
Default
by Prapai Pimpa
Dsc00717 01
by Chettha Liamkrai
Dsc02545
by ณัฐพล ปั่นเจริญ
Default
by ศิริประภา อภัยกาวี
Photo
by เจษฎา ทิพย์วาทีอมร
Open uri20190901 7885 1rwe89u?1567309198
by Pamwad Thanadka
Default
by SONTAYA SRITORN
D5c8e832 e4fb 4a8f 888a 664ebe79a037
by ภนิตา สรรพกิจภิญโญ
Open uri20200125 42449 sz41s8?1579912154
by Kamolpob Sinbuathong
?1585692277
by renu malimart
Unnamed
by Atitaya Siriruang
อาจารย์สอนดี สอนรู้เรื่อง เข้าใจง่ายๆ ได้ความรู้ดีมากค่ะ
Open uri20190928 22610 1bl6i3g?1569684620
by Kcp Kaewkornpradit
Open uri20190802 28 vfhps6?1564760033
by Jirattikarn Parkchan
Open uri20190610 199 1ueo0jp?1560183274
by Sanon Seetiensuk
เนื้อหาดี บรรยายดีเยี่ยม เอกสารนำเสนอ เข้าใจง่าย
Default
by วันทนา แก้วศรี
Default
by Akegarat Yaemprasertklao
Default
by Potsawee Nuttawarawarod
Default
by Khemmaya Kiniman
Open uri20190201 4923 1o21y3s?1549037599
by Sarawin Chinnawong
Img 1322
by ฐิิิิติรัฐ พจน์ฉายศิริ
Makepassportphoto
by Jetnipit Ruandmak
อาจารย์ควรชี้สไลด์ หรือชี้จุดเวลาพูดให้มากกว่านี้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ แต่สอนดีนะคะ
Open uri20190421 19262 1cjjv5?1555828390
by Naphat Nimitsatittham
Photo
by Kolawatch suwimol
Default
by OTHA3 THAILAND
Default
by Watt Laedpriwan
Open uri20200326 41191 oze1pb?1585183613
by Orhzz Sasithorn
Open uri20191122 57368 1jw7k4m?1574359577
by Kasidit EiamOpas
อ.อธิบายดีมาก ตัวอย่างชัดเจน ไม่น่าเชื่อว่าจะน่าสนใจมากลบภาพเก่าๆ เรื่องนี้เลยครับ
?1567086757
by Theethat Rangkasiri
?1567527971
by Supamas J.
?1586307245
by Suttirak Phanvilai
Default
by Amarin Teanprayoon
?1552366854
by ญาณวุติ สังโนชัง
Default
by วิชชุณี ศิริบาล
Open uri20190901 30336 5x08of?1567356138
by Thanutcha Jaroontham
10
?1585830136
by phatarika kiattikul
Unnamed
by Nonthawit Doungsodsri
Unnamed
by Tanachit Lithaisong
Unnamed
by Dhornratana Olanhankij
Default
by ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
?1584621863
by Nuttawadee Phattarakitchanurak
77b6d8d4 cd9a 43d2 a101 6cf6eac2ad51
by สุภาวดี สุวรรณพงศ์
277184
by ปณยา เพ็งบุญ3
Default
by พณัฐพงษ์ อัมพรจรัส
Unnamed
by krit meebumrung
?1570675268
by Punyanuch Khunleng
Default
by ชาญชัย จาตุรนตพรชัย
Default
by มาธวี สุขเขตต์
Default
by ดารารัตน์ คนล้ำ
Open uri20191023 56528 1jodlrb?1571810831
by Nopparsit Mgnum
อยากให้ใส่ภาษาอังกฤษลงไปในข้อสอบบ้างครับ เพราะบางอย่างที่เป็นคำภาษาไทยมันไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตจริงครับ
?1567043639
by Pornsri Chotiwit
Default
by นวลรหงษ์ ยิ่งได้ชม
Dsc 2557 1
by NAPHON KOMOLMIS
Default
by Isaraporn Bunnag
16832063 1897279797174556 3005234827639552884 n
by SUNTHON BANNAKARN
69039714 10211899026190830 3776789189773754368 n
by Tossawin Sanggachang
เนื้อหาแน่นมากๆครับ ดีมากๆ เหมาะกับผู้บริหารทั้งมือใหม่และมีประสบการณ์
Default
by เกศราภรณ์ บวรมงคลศักดิ์
Default
by นภสร เติมวรธรรม
10
by SUWATCHAI TENGSIRIKUL
Open uri20190830 32 1kz86uy?1567161024
by นันท์นิชา ปิ่นแก้ว
 %282%29
by THANAKORN RATTANAKOSOL
เป็นวิชาที่ดีมากครับ อาจารณ์ปูพื้นตั้งแต่ที่มาของ MBO, KPI, BSC, OKRs มีอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง รวมถึงมีบทสัมภาสน์ผู้ประกอบการที่ใช้ OKRs แล้วประสบความสำเร็จจริงในตอนท้ายด้วยครับ
?1489708259
by Chanchira Phetburi
Default
by นุชจเรียน เรืองสังข์
Default
by บริษัท ไทย เอซี อินเตอร์เฟรช จำกัด
Unnamed
by จิรโชค ยวนเจริญ
Unnamed
by Chalada P.
Open uri20191213 134507 biph7p?1576229344
by Rattanapond Thawin
16b65909 ae0e 4271 8981 43f0766870c9
by NANTHANA BOONSONGKRO
Default
by ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล
Img 1572
by Pinsuwan Chanchaipattana
อาจารย์ให้ความรู้ได้ชัดเจน และเข้าใจง่ายมาก มีตัวอย่างที่ดี สามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะ
Unnamed
by Sirinna Ruayrinsaowarot
Default
by Punyaporn Pijitt
Default
by wasin avirutnant
?1575604729
by นวรัตน์ จตุรงค์
Open uri20191205 33920 qos0um?1575519476
by สมศักดิ์ มูลบรรจง
Default
by ประสิตา ผดุงพล
?1574346400
by Paveena Sopon
Default
by sujitra intarapairoj
1341909
by Anurak Chanchainanthawong
อาจารย์สอนสนุก มีตัวอย่างเปรียบเทียบ ให้เข้าใจได้ง่าย ได้ความรู้และไม่น่าเบื่อครับ
?1564582112
by kong ce024
Default
by Kwanprapha Bunsuan
Data?1567002535
by ภาณุธัช รัศมิทัต
Default
by สมเกียรติ นามประดิษฐ
Default
by ศศิธร ทรงเตชะเลิศ
Open uri20190916 6797 so56qx?1568625219
by มธุรดา โพธิ์ทอง
Unnamed
by Pcccarcenter Company
Default
by เพชร สมบูรณ์กุลวุฒิ
Tassana ca060
by อโรชา ปลุกใจ
Default
by วรรณวิสุธ บุญเจิม
Default
by Kanyada Jitruangtham
Photo
by Suthep Wathusin
Default
by อดิศร พรมแก้วงาม
Jukkrit1
by JUKKRIT PATTABOOT
Default
by natkamol chintakovit
Default
by worawut butseangdi
73091773 10157352896866233 5651613835488919552 n
by Preeyaporn Menthaka
Default
by Manop Sinsuphan
48417145 1937338559653227 828037104456957952 n
by นฤดล คุณปัญญา
?1570444834
by กีรติ สินธวาชีวะ
Default
by บวรวิทย์ อินทนุพัฒน์
?1570712935
by TINNAPHOP THONGBUN
?1560315527
by Chanaphop Authion
16114677 10212207942782888 2198195436282971961 n
by อรุณพร พรพูนสวัสดิ์
?1567046492
by พฤษชาวดี รัตโนภาส
?1479013802
by Pakawat Kraisintu
Open uri20190611 279 1bfbpwk?1560263862
by Peerawit Kongmuang
Default
by ณประวีร์ ณัฐวรศาสตร์
0120 022277
by สิทธิศักดิ์ อิทธาถิรุธ
Default
by มณฑล มีกัมปนาท
คอร์สนี้รู้สึกเหมือนกลับไปเรียนธรรมศาสตร์อีกรั้ง เนื้อหาแน่นมาก คุ้มค่าเงินที่จ่ายไปมากๆเลยครับ
Default
by Teerin ketvichit
Open uri20190908 47362 ngqk5e?1567912623
by Ratanawut Na Lumpoon
Open uri20181222 16668 8gtk4o?1545458703
by Virasak Thongnoon
Default
by Sjeemas Chanthitivech
Default
by Tanin Titipungul
อาจารย์สอนดีมากครับ
Open uri20190831 15711 8jreri?1567232779
by Touchpon Limpavitayakun
Default
by Nipakorn Ongadepon
Default
by Farida Muenpakdee
Default
by สุทธิรักส์ ศุขเขษม
341ca030 8172 4b57 b150 044a6ceb45c3
by จีรศักดิ์ สถาวร
Open uri20190726 34904 nmrcgr?1564137415
by Tin Artavatkun
?1503706903
by Suangsuda Saengarammanojit
5c19b1b6 6ef5 4dc2 b551 bdbc9cf362c1
by Kanokwan Booncherd
28813 123115454382551 1286204 n
by เฐียรศิษฐ์ สุทธินันท์
Default
by วิภาดา ศุภกุลวณิชย์
Default
by jeerapat aimsurnpang
Screen shot 2019 07 29 at 08.20.38
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล