Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 24 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 20 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 3 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 24 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 20 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 3 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ศ. ดร.นภดล ร่มโพธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

158 รีวิว

4 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ครูดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561
 • วิทยากรรับเชิญที่องค์กรชั้นนำของประเทศไทย
 • นักเขียน Bestseller หลายเล่ม อาทิ ความลับของการวัดผล แค่คิดก็ผิดแล้ว จิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของความสำเร็จ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Chemical Engineering จาก Oregon State University
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก Business and Management จาก University of Glasgow
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

841 รีวิว

16 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

ระบบการบริหารจัดการในองค์กรนั้นมีเยอะแยะมากมาย แต่ในยุคปัจจุบัน มีระบบบริหารจัดการอันหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมาก เพราะมันมีความสอดคล้องกับสภาวะธุรกิจปัจจุบันที่บังคับให้องค์กรมีความยืดหยุ่น (Flexibility) และว่องไว (Agility) ต่อสภาวะตลาด ระบบบริหารจัดการนั้นมีชื่อว่า OKRs ที่ย่อมาจาก Objectives & Key Results

คอร์สออนไลน์นี้จะพาคุณไปรู้จักกับระบบ OKRs ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google Intel Airbnb ใช้กันในทุกส่วน จนทำให้กิจการเหล่านั้นเเติบโตและยิ่งใหญ่จนถึงทุกวันนี้ ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ OKRs อย่างละเอียด ตั้งแต่จุดกำเนิด แนวคิด การออกแบบ จนถึงการนำไปใช้ในการทำงานจริง ในขณะเดียวกัน คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของ OKRs กับระบบอื่นๆ ด้วย เพื่อคุณจะได้ตัดสินใจได้ว่าระบบการจัดการไหนที่เหมาะกับองค์กรของคุณ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจความสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
- เรียนรู้กลยุทธ์และกระบวนการออกแบบระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร
- เรียนรู้ระบบการวัดผลองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard)
- เรียนรู้การนำเอาระบบ Balanced Scorecard ไปใช้ในทางปฏิบัติ
- ต้นกำเนิด แนวคิด ของ OKRs
- การออกแบบ OKRs ที่ถูกต้อง พร้อมตัวอย่าง 
- วิธีารการนำ OKRs ไปใช้จริง พร้อมตัวอย่าง
- ตัวอย่างการนำ OKRs ไปใช้ในองค์กรจริง

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ ที่ต้องการมีระบบบริหารจัดการบุคคลในองค์กร
- พนักงานบริษัทที่ต้องการเติบโต ต้องการเป็นผู้นำทีม ต้องดูแลลูกน้อง
- ผู้ที่ทำงานหรือต้องการทำงานสาย HR ที่ต้องคำนึงถึงวิธีการบริหารบุคคลในองค์กร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้
- หากมีประสบการณ์บริหารคนมาก่อนจะสามารถต่อยอดความรู้ได้เป็นอย่างดี

ประเภทของคอร์ส
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 30% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 70% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
ศ. ดร.นภดล ร่มโพธิ์
ศ. ดร.นภดล ร่มโพธิ์ เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้อาจารย์เป็นวิทยากรรับเชิญที่องค์กรชั้นนำของประเทศไทย เป็นเจ้าของหนังสือ Bestseller หลายเล่ม อาทิ 'ความลับของการวัดผล' 'แค่คิดก็ผิดแล้ว' 'จิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของความสำเร็จ' 'พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs' และเป็นเจ้า Podcast ชื่อดังของไทยอย่าง 'Nopadol's Story'

ศ. ดร.นภดล ร่มโพธิ์ จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขา Chemical Engineering จาก Oregon State University ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาเอกสาขา Business and Management จาก University of Glasgow

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ศ. ดร.นภดล ร่มโพธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

158 รีวิว

4 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ครูดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561
 • วิทยากรรับเชิญที่องค์กรชั้นนำของประเทศไทย
 • นักเขียน Bestseller หลายเล่ม อาทิ ความลับของการวัดผล แค่คิดก็ผิดแล้ว จิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของความสำเร็จ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Chemical Engineering จาก Oregon State University
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก Business and Management จาก University of Glasgow
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

841 รีวิว

16 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
78
4 ดาว
7
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
?1584621863
by Nuttawadee Phattarakitchanurak
77b6d8d4 cd9a 43d2 a101 6cf6eac2ad51
by สุภาวดี สุวรรณพงศ์
Capturadepantalla20180722alas84422am 2d76d128e220130daee58ed0b6e4ada5 600x400
by ปณยา เพ็งบุญ
Default
by พณัฐพงษ์ อัมพรจรัส
Unnamed
by krit meebumrung
?1570675268
by Punyanuch Khunleng
Default
by ชาญชัย จาตุรนตพรชัย
Default
by มาธวี สุขเขตต์
Default
by ดารารัตน์ คนล้ำ
Open uri20191023 56528 1jodlrb?1571810831
by Nopparsit Mgnum
อยากให้ใส่ภาษาอังกฤษลงไปในข้อสอบบ้างครับ เพราะบางอย่างที่เป็นคำภาษาไทยมันไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตจริงครับ
?1567043639
by Pornsri Chotiwit
Default
by นวลรหงษ์ ยิ่งได้ชม
Dsc 2557 1
by NAPHON KOMOLMIS
Default
by Isaraporn Bunnag
16832063 1897279797174556 3005234827639552884 n
by SUNTHON BANNAKARN
69039714 10211899026190830 3776789189773754368 n
by Tossawin Sanggachang
เนื้อหาแน่นมากๆครับ ดีมากๆ เหมาะกับผู้บริหารทั้งมือใหม่และมีประสบการณ์
Default
by เกศราภรณ์ บวรมงคลศักดิ์
Default
by นภสร เติมวรธรรม
10
by SUWATCHAI TENGSIRIKUL
Open uri20190830 32 1kz86uy?1567161024
by นันท์นิชา ปิ่นแก้ว
 %282%29
by Thanakorn Rattanakosol
เป็นวิชาที่ดีมากครับ อาจารณ์ปูพื้นตั้งแต่ที่มาของ MBO, KPI, BSC, OKRs มีอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง รวมถึงมีบทสัมภาสน์ผู้ประกอบการที่ใช้ OKRs แล้วประสบความสำเร็จจริงในตอนท้ายด้วยครับ
?1489708259
by Chanchira Phetburi
Default
by นุชจเรียน เรืองสังข์
Default
by บริษัท ไทย เอซี อินเตอร์เฟรช จำกัด
Unnamed
by จิรโชค ยวนเจริญ
Unnamed
by Chalada P.
Open uri20191213 134507 biph7p?1576229344
by Rattanapond Thawin
16b65909 ae0e 4271 8981 43f0766870c9
by NANTHANA BOONSONGKRO
Default
by ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล
Default
by Pinsuwan Suratemeekul
อาจารย์ให้ความรู้ได้ชัดเจน และเข้าใจง่ายมาก มีตัวอย่างที่ดี สามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะ
Unnamed
by Sirinna Ruayrinsaowarot
Default
by Punyaporn Pijitt
Default
by wasin avirutnant
?1575604729
by นวรัตน์ จตุรงค์
Open uri20191205 33920 qos0um?1575519476
by สมศักดิ์ มูลบรรจง
Default
by ประสิตา ผดุงพล
?1574346400
by Paveena Sopon
Default
by sujitra intarapairoj
1341909
by Anurak Chanchainanthawong
อาจารย์สอนสนุก มีตัวอย่างเปรียบเทียบ ให้เข้าใจได้ง่าย ได้ความรู้และไม่น่าเบื่อครับ
?1564582112
by kong ce024
Default
by Kwanprapha Bunsuan
Data?1567002535
by ภาณุธัช รัศมิทัต
Default
by สมเกียรติ นามประดิษฐ
Default
by ศศิธร ทรงเตชะเลิศ
Open uri20190916 6797 so56qx?1568625219
by มธุรดา โพธิ์ทอง
Unnamed
by Pcccarcenter Company
Default
by เพชร สมบูรณ์กุลวุฒิ
Tassana ca060
by อโรชา ปลุกใจ
Default
by วรรณวิสุธ บุญเจิม
Default
by Kanyada Jitruangtham
Photo
by Suthep Wathusin
Default
by อดิศร พรมแก้วงาม
Img 9046
by JUKKRIT PATTABOOT
Default
by natkamol chintakovit
Default
by worawut butseangdi
73091773 10157352896866233 5651613835488919552 n
by Preeyaporn Menthaka
Default
by Manop Sinsuphan
48417145 1937338559653227 828037104456957952 n
by นฤดล คุณปัญญา
?1570444834
by กีรติ สินธวาชีวะ
Default
by บวรวิทย์ อินทนุพัฒน์
?1570712935
by TINNAPHOP THONGBUN
?1560315527
by Chanaphop Authion
16114677 10212207942782888 2198195436282971961 n
by อรุณพร พรพูนสวัสดิ์
?1567046492
by พฤษชาวดี รัตโนภาส
?1479013802
by Pakawat Kraisintu
Open uri20190611 279 1bfbpwk?1560263862
by Peerawit Kongmuang
Default
by ณประวีร์ ณัฐวรศาสตร์
0120 022277
by สิทธิศักดิ์ อิทธาถิรุธ
Default
by มณฑล มีกัมปนาท
คอร์สนี้รู้สึกเหมือนกลับไปเรียนธรรมศาสตร์อีกรั้ง เนื้อหาแน่นมาก คุ้มค่าเงินที่จ่ายไปมากๆเลยครับ
Default
by Teerin ketvichit
Open uri20190908 47362 ngqk5e?1567912623
by Ratanawut Na Lumpoon
Open uri20181222 16668 8gtk4o?1545458703
by Virasak Thongnoon
Default
by Sjeemas Chanthitivech
Default
by Tanin Titipungul
อาจารย์สอนดีมากครับ
Open uri20190831 15711 8jreri?1567232779
by Touchpon Limpavitayakun
Default
by Nipakorn Ongadepon
Default
by Farida Muenpakdee
Default
by สุทธิรักส์ ศุขเขษม
341ca030 8172 4b57 b150 044a6ceb45c3
by จีรศักดิ์ สถาวร
Open uri20190726 34904 nmrcgr?1564137415
by Tin Artavatkun
?1503706903
by Suangsuda Saengarammanojit
5c19b1b6 6ef5 4dc2 b551 bdbc9cf362c1
by Kanokwan Booncherd
28813 123115454382551 1286204 n
by เฐียรศิษฐ์ สุทธินันท์
Default
by วิภาดา ศุภกุลวณิชย์
Default
by jeerapat aimsurnpang
Screen shot 2019 07 29 at 08.20.38
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล