Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท 2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 21 นาที

1 บทความ

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

มอบแนวและหลักการในการวางเป้าหมายทางการเงิน และการบริหารจัดการเพื่อบรรลุอิสรภาพทางการเงิน

สอนโดย โค้ชนิ นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ นักวางแผนการเงิน CFP นักเขียนระดับ Best Seller ที่มีผลงานการเขียนหนังสือวางแผนการเงินและการลงทุนมาแล้ว 7 เล่ม

พิเศษ! ฟรี! สิทธิในการโค้ชตัวต่อต่อกับโค้ชนิ 1 ชั่วโมงผ่านระบบออนไลน์ ท่านสามารถนำแผนการเงินของท่านมาปรึกษากับโค้ชนิ หรือสอบถามเรื่องการเงินส่วนบุคคลกับโค้ชนิได้โดยตรง

มีกลุ่ม LINE ให้พูดคุยกับผู้สอน

มีไฟล์แบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนสามารถลองวางแผนการเงินด้วยตัวเอง

2,490 บาท 2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 21 นาที

1 บทความ

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

มอบแนวและหลักการในการวางเป้าหมายทางการเงิน และการบริหารจัดการเพื่อบรรลุอิสรภาพทางการเงิน

สอนโดย โค้ชนิ นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ นักวางแผนการเงิน CFP นักเขียนระดับ Best Seller ที่มีผลงานการเขียนหนังสือวางแผนการเงินและการลงทุนมาแล้ว 7 เล่ม

พิเศษ! ฟรี! สิทธิในการโค้ชตัวต่อต่อกับโค้ชนิ 1 ชั่วโมงผ่านระบบออนไลน์ ท่านสามารถนำแผนการเงินของท่านมาปรึกษากับโค้ชนิ หรือสอบถามเรื่องการเงินส่วนบุคคลกับโค้ชนิได้โดยตรง

มีกลุ่ม LINE ให้พูดคุยกับผู้สอน

มีไฟล์แบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนสามารถลองวางแผนการเงินด้วยตัวเอง

ผู้สอน

 • นักวางแผนการเงิน CFP (Certified Financial Planner)
 • โค้ชระดับ ACC, Associate Certified Coach โค้ชที่ขึ้นทะเบียนกับสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF, International Coach Federation)
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรการวางแผนการเงินทั้งในองค์กรมาหชน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำหรับประชาชนทั่วไป
 • นักเขียนระดับ Best Seller ที่มีผลงานการเขียนหนังสือวางแผนการเงินและการลงทุนมาแล้ว 7 เล่ม
 • อ.พิเศษ วิชา “Personal Finance” และวิชา “Wealth Management and Financial Planning” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นักเขียนรับเชิญด้านการวางแผนการเงินให้กับ Sanook Money, วารสาร Money & Wealth, Money & Banking online, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และกลุ่มบริษัทไทยออยล์
 • วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร “การลงทุนในหุ้น” ให้กับนักศึกษาและบุคคลากร ม.มหิดล ศาลายา
 • เจ้าของแฟนเพจ "สมุดพกเศรษฐี by Nipapun Talk"

พิเศษ! สมัครเรียนคอร์สนี้ รับฟรี! สิทธิในการโค้ชตัวต่อต่อกับโค้ชนิ 1 ชั่วโมงผ่านระบบออนไลน์ ท่านสามารถนำแผนการเงินของท่านมาปรึกษากับโค้ชนิ หรือสอบถามเรื่องการเงินส่วนบุคคลกับโค้ชนิได้โดยตรง (วิธีรับสิทธิจะอยู่ในอีเมลที่ทาง SkillLane ส่งให้หลังจากที่ท่านลงทะเบียนเรียนเรียบร้อย)

มอบแนวและหลักการในการวางเป้าหมายทางการเงิน และการบริหารจัดการเพื่อบรรลุอิสรภาพทางการเงิน

Pathway to Wealth: วางแผนการเงิน สร้างความมั่งคั่งด้วยตัวเอง
สำคัญที่ความคิด และแผนที่คุณสร้าง
- รู้หรือไม่ว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตอนนี้เหลือแค่ 0.25% ต่อปีเท่านั้น เท่ากับว่าลำพังแค่การฝากเงินในธนาคารอย่างเดียว ไม่ตอบโจทย์เราอีกต่อไปแล้ว
- นอกจากนี้ จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีคนไทยเพียง 10% เท่านั้นที่เกษียณได้อย่างมั่งคั่งและมีความสุข
- แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะ อะไรที่จะช่วยทำให้เงินเรางอกเงยมากพอที่จะทำให้เราเกษียณอายุได้อย่างมีความสุข หลักสูตรนี้มีคำตอบ ซึ่งคุณจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากหลักสูตรนี้ ไปบริหารจัดการการเงิน เพื่อบรรลุอิสรภาพทางการเงินได้อย่างไม่ยาก

เรียนคอร์สนี้แล้วคุณจะ...
- ได้รับแนวทาง หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการเงินเพื่อบรรลุอิสรภาพทางการเงิน
- สามารถวางเป้าหมายทางการเงินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- สามารถนำการวางแผนการเงินไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารเงินได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเกิดแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออมเพื่อนำไปสู่ความมั่งคั่งทางการเงิน
- แผนการออมและลงทุนที่ระบุ Action Plan ที่ชัดเจน และสามารถนำไปลงทุนได้จริง
- สามารถนำแผนการเงินของตัวเองมาปรึกษากับวิทยากรได้ 1 ชั่วโมง หลังจากเรียนเสร็จ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- บุคคลทั่วไปที่สนใจจะเริ่มต้นวางแผนการเงิน วางแผนการลงทุนและวางแผนเกษียณอายุ
- ผู้ที่ต้องการมีแผนการออมและลงทุนที่ระบุ Action Plan ที่ชัดเจน และสามารถนำไปลงทุนได้จริง

ประวัติวิทยากร
นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP®, ACC หรือ ‘โค้ชนิ’
- นักวางแผนการเงิน CFP® (Certified Financial Planner)
- โค้ชระดับ ACC, Associate Certified Coach โค้ชที่ขึ้นทะเบียนกับสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF, International Coach Federation)
- นักเขียนระดับ Best Seller ที่มีผลงานการเขียนหนังสือวางแผนการเงินและการลงทุนมาแล้ว 7 เล่ม
- วิทยากรตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทมหาชนหลายแห่ง
- อ.พิเศษ วิชา “Personal Finance” และวิชา “Wealth Management and Financial Planning” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ได้รับเชิญให้เขียนบทความเกี่ยวกับการวางแผนการเงินให้กับ Sanook Money, วารสาร Money & Wealth, Money & Banking online, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และกลุ่มบริษัทไทยออยล์
- วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร “การลงทุนในหุ้น” ให้กับนักศึกษาและบุคคลากร ม.มหิดล ศาลายา

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • นักวางแผนการเงิน CFP (Certified Financial Planner)
 • โค้ชระดับ ACC, Associate Certified Coach โค้ชที่ขึ้นทะเบียนกับสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF, International Coach Federation)
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรการวางแผนการเงินทั้งในองค์กรมาหชน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำหรับประชาชนทั่วไป
 • นักเขียนระดับ Best Seller ที่มีผลงานการเขียนหนังสือวางแผนการเงินและการลงทุนมาแล้ว 7 เล่ม
 • อ.พิเศษ วิชา “Personal Finance” และวิชา “Wealth Management and Financial Planning” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นักเขียนรับเชิญด้านการวางแผนการเงินให้กับ Sanook Money, วารสาร Money & Wealth, Money & Banking online, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และกลุ่มบริษัทไทยออยล์
 • วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร “การลงทุนในหุ้น” ให้กับนักศึกษาและบุคคลากร ม.มหิดล ศาลายา
 • เจ้าของแฟนเพจ "สมุดพกเศรษฐี by Nipapun Talk"
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by รัตนาภรณ์ แสนดวง

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที