Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 60 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 30 นาที

พื้นฐานในการใช้ภาษาเวียดนามที่ทุกคนต้องรู้

สอนโดยครูชาวเวียดนามเจ้าของภาษา ที่สามารถพูดไทยได้อย่างคล่องแคล่ว

มีตัวอย่างและแบบฝึกหัดให้ทำไปพร้อม ๆ กัน

จัดทำโดย Nathan Mills ผู้ชำนาญด้านภาษาและการปรับสำเนียงการพูด เจ้าของผลงานหนังสือ "สูตรลับปรับสำเนียง"

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 60 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 30 นาที

พื้นฐานในการใช้ภาษาเวียดนามที่ทุกคนต้องรู้

สอนโดยครูชาวเวียดนามเจ้าของภาษา ที่สามารถพูดไทยได้อย่างคล่องแคล่ว

มีตัวอย่างและแบบฝึกหัดให้ทำไปพร้อม ๆ กัน

จัดทำโดย Nathan Mills ผู้ชำนาญด้านภาษาและการปรับสำเนียงการพูด เจ้าของผลงานหนังสือ "สูตรลับปรับสำเนียง"

ผู้สอน

Nguyen Thu Ha (ครูน้ำ)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

2 คอร์ส

 • ครูเจ้าของภาษาเวียดนามที่สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ล่ามแปลภาษาเวียดนามอย่างเป็นทางการให้กับนายกรัฐมนตรี Nguyen Tan Dung ในระหว่างการมาเยือนประเทศไทย
 • สอนภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามให้กับองค์กรชั้นนำของไทยและมหาวิทยาลัย
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไทยศึกษา และปริญญาโท ด้านการจัดการศึกษา
Pham Thi Hoan (ครูมิ้นต์)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

2 คอร์ส

 • ครูเจ้าของภาษาเวียดนามที่สามารถพูดทั้งสามภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว
 • จบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยฮานอย มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของเวียดนามเกี่ยวกับด้านภาษา
 • เคยเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ขณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มีประสบการณ์ทำงานที่ไทย 2 ปี โดยการใช้ภาษาไทยในทั้งการทำงาน และชีวิตประจำวัน
 • เคยมีประสบการณ์ทำงานเป็นทั้ง ล่ามแปลภาษา ครูสอนภาษา
Nathan Mills

4.8 คะแนนเฉลี่ย

72 รีวิว

11 คอร์ส

 • เจ้าของผลงานหนังสือ "Accent Recipe สูตรลับปรับสำเนียง"
 • โค้ชปรับสำเนียงสำหรับนักแสดงและบุคคลในสายงานต่างๆ ประสบการณ์การสอนรวม 24 ปี
 • หัวหน้าภาควิชา Intensive English Program ที่ Ohio Northern University (USA) เป็นเวลา 4 ปี
 • อาจารย์ผู้สอนคณะ School of Information Technology (Bangkok) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเวลา 5 ปี
 • ครูสอนมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น Xavier University และ Ashland University
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Applied Linguistics (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

ได้เรียนรู้ภาษาเวียดนาม พัฒนาทักษะในการสื่อสารโดยการใช้คำศัพท์ใหม่ในโครงสร้างประโยคพื้นฐานที่อยู่ในบทสนทนาตัวอย่างและในขณะเดียวกันก็สามารถเรียนรู้ทักษะด้านไวยากรณ์ควบคู่ไปด้วย

คอร์สนี้จะเป็นการรวมเนื้อหาภาษาเวียดนามขั้นต้นสำหรับชาวไทย 1 และ 2 ที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการใช้ภาษาเวียดนาม โดยบทเรียนแต่ละบทมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มคลังคำศัพท์ ทั้งนี้ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาทักษะในการสื่อสารโดยการใช้คำศัพท์ใหม่ในโครงสร้างประโยคพื้นฐานที่อยู่ในบทสนทนาตัวอย่างและในขณะเดียวกันก็สามารถเรียนรู้ทักษะด้านไวยากรณ์ควบคู่ไปด้วย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- พื้นฐานในการใช้ภาษาเวียดนามที่ทุกคนต้องรู้
- เพิ่มคลังคำศัพท์ และใช้คำศัพท์ใหม่ในโครงสร้างประโยคพื้นฐาน
- ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารภาษาเวียดนามในหัวข้อสนทนาโดยทั่วไปได้

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาเวียดนามและต้องการพัฒนาต่อ
- ผู้ที่กำลังวางแผนจะเดินทางหรือทำธุรกิจในประเทศเวียดนามและให้ความสำคัญกับความสามารถในการสื่อสารกับคนท้องถิ่น ทั้งในบริบทของการท่องเที่ยวและการทำธุรกิจ
- ผู้ที่มีความสนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาเวียดนามในบริบทของการสนทนาโดยทั่วไปและผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือการส่งข้อความ
- นักธุรกิจที่ทำงานกับชาวเวียดนามหรือผู้ที่กำลังวางแผนจะทำธุรกิจกับบริษัทเวียดนามซึ่งจำเป็นต้องใช้ทักษะพื้นฐานด้านภาษา

ประวัติวิทยากร
Nguyen Thu Ha (ครูชาวเวียดนาม)
เป็นครูต่างชาติ เจ้าของภาษาเวียดนามที่สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว โดยเธอจบปริญญาตรีสาขาไทยศึกษา และปริญญาโทด้านการจัดการศึกษา มีประสบการณ์ในการสอนภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามให้กับนักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมถึงในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ธนาคารกสิกรไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม เธอผ่านการทำงานในโครงการแปลภาษาต่าง ๆ มากมาย เช่น แปลภาษาในระบบเว็บไซต์ของ ThaiVietjet ทั้งหมด และยังเป็นล่ามแปลภาษาเวียดนามอย่างเป็นทางการให้กับนายกรัฐมนตรี Nguyen Tan Dung ในระหว่างการมาเยือนประเทศไทยเพื่อเปิดตัวสายการบิน ThaiVietjet

Pham Thi Hoan (ครูมิ้นต์)
- ครูเจ้าของภาษาเวียดนามที่สามารถพูดทั้งสามภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว
- จบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยฮานอย มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของเวียดนามเกี่ยวกับด้านภาษา
- เคยเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ขณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- มีประสบการณ์ทำงานที่ไทย 2 ปี โดยการใช้ภาษาไทยในทั้งการทำงาน และชีวิตประจำวัน
- เคยมีประสบการณ์ทำงานเป็นทั้ง ล่ามแปลภาษา ครูสอนภาษา

คอร์สนี้ได้รับการจัดทำและเรียบเรียงโดย อ. Nathan Mills โค้ชปรับสำเนียงสำหรับนักแสดงและบุคคลในสายงานต่างๆ ประสบการณ์การสอนรวม 24 ปี

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
Nguyen Thu Ha (ครูน้ำ)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

2 คอร์ส

 • ครูเจ้าของภาษาเวียดนามที่สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ล่ามแปลภาษาเวียดนามอย่างเป็นทางการให้กับนายกรัฐมนตรี Nguyen Tan Dung ในระหว่างการมาเยือนประเทศไทย
 • สอนภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามให้กับองค์กรชั้นนำของไทยและมหาวิทยาลัย
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไทยศึกษา และปริญญาโท ด้านการจัดการศึกษา
Pham Thi Hoan (ครูมิ้นต์)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

2 คอร์ส

 • ครูเจ้าของภาษาเวียดนามที่สามารถพูดทั้งสามภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว
 • จบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยฮานอย มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของเวียดนามเกี่ยวกับด้านภาษา
 • เคยเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ขณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มีประสบการณ์ทำงานที่ไทย 2 ปี โดยการใช้ภาษาไทยในทั้งการทำงาน และชีวิตประจำวัน
 • เคยมีประสบการณ์ทำงานเป็นทั้ง ล่ามแปลภาษา ครูสอนภาษา
Nathan Mills

4.8 คะแนนเฉลี่ย

72 รีวิว

11 คอร์ส

 • เจ้าของผลงานหนังสือ "Accent Recipe สูตรลับปรับสำเนียง"
 • โค้ชปรับสำเนียงสำหรับนักแสดงและบุคคลในสายงานต่างๆ ประสบการณ์การสอนรวม 24 ปี
 • หัวหน้าภาควิชา Intensive English Program ที่ Ohio Northern University (USA) เป็นเวลา 4 ปี
 • อาจารย์ผู้สอนคณะ School of Information Technology (Bangkok) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเวลา 5 ปี
 • ครูสอนมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น Xavier University และ Ashland University
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Applied Linguistics (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
คะแนนเฉลี่ย
4.6
รายละเอียด
5 ดาว
6
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
1
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by นิธิวรุตม์ อธิรัชต์ธนผล
Avatar
by Ramon Chottirapong
Default
by ศิวพล ชัยชูโชติ
S 8986629
by Nunthapat Somchitburapa
Default
by สุภาวดี โลกนิมิตร์
Avatar
by Worasiri Rongkaprayoon
?1521615426
by Thanathorn Sukaram

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที