Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 27 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 27 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

39 รีวิว

1 คอร์ส

 • ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท beTECH Tech Kumpany
 • อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
 • อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ปริญญาเอก ผลงานวิจัยหัวข้อ A Class of Shaped Deficit Round Robin (SDRR) Schedulers จาก The Pennsylvania State University
 • ปริญญาโท ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จาก University of Southern California
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บุษกร ธนสมบูรณ์กิจ (อ.อ้อ)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

234 รีวิว

3 คอร์ส

 • ที่ปรึกษาอิสระ ด้าน Cyber Security
 • อดีตผู้เชี่ยวชาญการบริหารความเสี่ยง ที่บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด
 • มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นด้าน Cyber Security
 • อาจารย์พิเศษในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ University of Michigan at Ann Arbor
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

9,346 รีวิว

47 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,757 รีวิว

20 คอร์ส

 • วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชาที่ผสานรวมองค์ความรู้ทั้งในด้านการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
 • เน้นแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหารและการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ

เมื่อชีวิตคนเรามีความสะดวกสบายมากขึ้น ทุกกิจกรรมถูกเชื่อมต่อเข้ากับโลกออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง การทำธุรกิจเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา การทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ได้ในไม่กี่วินาที ข้อมูลถูกส่งต่อเพียงปลายนิ้ว แต่ความสะดวกสบายเหล่านี้มาพร้อมกับภัยไซเบอร์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล การโจมตีเครื่องมือสื่อสาร หรือแม้แต่การเรียกค่าไถ่ พวกเราจึงต้องทำความเข้าใจกับภัยไซเบอร์ให้มากขึ้น เพื่อหาทางป้องกันและสร้างความปลอดภัยให้กับตัวคุณเอง และธุรกิจของคุณ

ในคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การทำความรู้จักกับภัยคุกคามประเภทต่าง ๆ มาตรการและวิธีการเฝ้าระวังและแก้ไข และเรื่องราวของ Blockchain, Cloud computing และ IoT พร้อมวิธีใช้ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ 
- ภัยคุกคามทางไซเบอร์
- ประเภทของภัยคุกคาม
- มาตรการป้องกันภัยคุกคาม
- การเฝ้าระวังและแก้ไข
- Blockchain, Cloud computing และ IoT
- แนวทางในการป้องกันภัยคุกคามขององค์กร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่ 
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สวิชาเลือก (Elective Course Course) ของหลักสูตรปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 50% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 50% ของเกรด โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99 

ประวัติวิทยากร
ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์
ปัจจุบันดร.สรณันท์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (Chief Technology Officer) ที่บริษัท beTECH Tech Kumpany ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นทั้งที่ปรึกษาและแพลตฟอร์มด้าน E-commerce และ Digital Content นอกจากนี้ดร.สรณันท์ยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อีกด้วย ทำให้ดร. สรณันท์มีความเชี่ยวชาญทางด้านภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นอย่างมาก 

ดร.สรณันท์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระดับปริญญาโท ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จาก University of Southern California และระดับปริญญาเอก ภายใต้งานวิจัยหัวข้อ A Class of Shaped Deficit Round Robin (SDRR) Schedulers จาก The Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณบุษกร ธนสมบูรณ์กิจ 
ปัจจุบันคุณบุษกรเป็นที่ปรึกษาอิสระ ด้าน Cyber Security และอดีตผู้เชี่ยวชาญการบริหารความเสี่ยง ที่บริษัทแอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์คจำกัด คุณบุษกรมีประสบการณ์มากกว่ายี่สิบปีในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเกือบครึ่งหนึ่งเน้นด้าน Cyber Security คุณบุษกรได้เข้าร่วมนำเสนอบทความในการสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คุณบุษกรยังเป็นอาจารย์พิเศษในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น 

คุณบุษกร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จาก University of Michigan at Ann Arbor ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

39 รีวิว

1 คอร์ส

 • ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท beTECH Tech Kumpany
 • อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
 • อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ปริญญาเอก ผลงานวิจัยหัวข้อ A Class of Shaped Deficit Round Robin (SDRR) Schedulers จาก The Pennsylvania State University
 • ปริญญาโท ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จาก University of Southern California
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บุษกร ธนสมบูรณ์กิจ (อ.อ้อ)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

234 รีวิว

3 คอร์ส

 • ที่ปรึกษาอิสระ ด้าน Cyber Security
 • อดีตผู้เชี่ยวชาญการบริหารความเสี่ยง ที่บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด
 • มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นด้าน Cyber Security
 • อาจารย์พิเศษในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ University of Michigan at Ann Arbor
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

9,346 รีวิว

47 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,757 รีวิว

20 คอร์ส

 • วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชาที่ผสานรวมองค์ความรู้ทั้งในด้านการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
 • เน้นแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหารและการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ
คะแนนเฉลี่ย
4.6
รายละเอียด
5 ดาว
29
4 ดาว
7
3 ดาว
2
2 ดาว
1
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Achanai Prasitdech
Img20210626102222
by นิพาดา เจิมศรี
Avatar
by Napat Sujiratum
อยูุ่ ๆ ก็ตัดจบไม่มีสรุปในแต่ละ Session
Default
by ชวลิต กาญจนะศร
Open uri20200401 43670 1dzflbd?1585711592
by ThitithanaGift Panthong
4e471ea1 d81f 45f9 9806 ee4943ed7317
by เจษฎา ม่านทอง
Default
by Wisanut Banmairuroy
Profile
by วุฒิกรณ์ เอกดำรงกิจ
314466082 656150705996489 8683392350966537056 n
by PHRAMAHA SOKHOM UONG
For this is a very good teacher. Thank you!
Default
by วิชชากร บูรพาภรณ์
ได้รู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น และได้เข้าใจหลักการ CIA Triad

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที