Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,790 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 32 นาที

เรียนรู้หลักการเล่าเรื่องวิชาการที่กระตุ้นความสนใจ จุดประกายให้ผู้ฟัง

เลือกเรื่อง วางโครงเรื่อง สร้างจุดไคลแม็กซ์ได้ครบถ้วนโดยไม่สูญเสียความถูกต้องทางวิชาการ

นำเทคนิคไปปรับใช้กับสื่อได้อย่างหลากหลายทั้งการเขียน พูด บรรยาย และวิดีโอ

สอนโดย เจ้าของเพจ "คณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็น"

1,790 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 32 นาที

เรียนรู้หลักการเล่าเรื่องวิชาการที่กระตุ้นความสนใจ จุดประกายให้ผู้ฟัง

เลือกเรื่อง วางโครงเรื่อง สร้างจุดไคลแม็กซ์ได้ครบถ้วนโดยไม่สูญเสียความถูกต้องทางวิชาการ

นำเทคนิคไปปรับใช้กับสื่อได้อย่างหลากหลายทั้งการเขียน พูด บรรยาย และวิดีโอ

สอนโดย เจ้าของเพจ "คณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็น"

ผู้สอน

  • เจ้าของเพจ "คณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็น"
  • ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดาวรุ่ง จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยากรบรรยายเรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และการสอนคณิตศาสตร์
  • นักวิจัยด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
  • เพราะโลกมันยาก คณิตศาสตร์ก็เลยต้องยากอย่างที่ควรจะเป็น

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้เทคนิคการเล่าเรื่องวิชาการดูยากให้สนุกและเข้าใจได้ง่ายแต่ยังไม่สูญเสียความถูกต้องทางวิชาการ จุดประกายให้ผู้ฟังอยากไปเรียนรู้ต่ออย่างสร้างสรรค์

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์ส Academic Communication เล่าเรื่องวิชาการให้ทานง่าย คือคอร์สที่จะสอนหลักการเล่าเรื่องวิชาการให้คนทั่วไปฟังแล้วสนใจ เข้าใจง่ายและนำไปปรับใช้ได้กับทั้งการเขียนบทความ หนังสือ การพูด การบรรยาย หรือในสื่อวีดีโอ ภายในคอร์สจะปูพื้นฐานตั้งแต่ขั้นแรกสุดอย่างการเลือกเรื่อง วางโครงเรื่อง สร้างจุดไคลแม็กซ์ เขียนพาดหัว ไปจนถึงการเตรียมตัวซ้อม โดยสอนจากประสบการณ์จริงจากการทำเพจ สอน บรรยาย และยังมีตัวอย่างกรณีศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพมากขึ้น พร้อมเป็นนักเล่าเรื่องวิชาการที่เล่าได้อย่างสนุก ถูกต้อง เข้าใจง่าย และจุดประกายความรู้แก่ผู้อื่นได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- รู้ขั้นตอนและวิธีการเลือกเรื่อง วางโครงเรื่อง สร้างจุดไคลแม็กซ์ และการนำเสนอ
- ออกแบบเรื่องเล่าให้น่าสนใจโดยไม่สูญเสียความถูกต้องทางวิชาการ กระตุ้นความสนใจ จุดประกายให้ผู้ฟังอยากไปเรียนรู้ต่อ
- นำเทคนิคไปปรับใช้กับสื่อชนิดอื่นได้ทั้งการเขียนบทความ หนังสือ พูด บรรยาย หรือสื่อวิดีโอ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ครู อาจารย์ ที่ไม่ได้มีเป้าหมายสอนแค่เนื้อหาแต่ต้องการเชื่อมโยงและจุดประกายการเรียนรู้ของผู้เรียน
- นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการให้ออกไปในวงกว้าง
- ผู้ที่สนใจในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับวิชาการยาก ๆ ให้คนทั่วไปฟังอย่างน่าสนใจ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางการสื่อสารหรือเล่าเรื่องมาก่อน เพราะเราจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน เพียงแค่มีใจอยากเล่าเรื่องวิชาการออกไปในวงกว้างก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • เจ้าของเพจ "คณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็น"
  • ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดาวรุ่ง จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยากรบรรยายเรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และการสอนคณิตศาสตร์
  • นักวิจัยด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
  • เพราะโลกมันยาก คณิตศาสตร์ก็เลยต้องยากอย่างที่ควรจะเป็น
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Open uri20200520 167055 ae5qrl?1589971791
by ขจรศักดิ์ บำรุงสินมั่น
มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารทางวิชาการ
Default
by จารุเดช โตจำศิลป์
Avatar
by Nattawoot Doomluk

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที