Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 14 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เปิดมุมมองของความคิด

ให้มุมมองไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกแง่มุมมองของชีวิต

ศาสตร์ที่สร้างความสุขให้ตนเองและครอบครัว

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 14 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เปิดมุมมองของความคิด

ให้มุมมองไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกแง่มุมมองของชีวิต

ศาสตร์ที่สร้างความสุขให้ตนเองและครอบครัว

ผู้สอน

 • CEO บริษัท เอเชีย แปซิฟิค อินโนเวชั่น เซ็นต์เตอร์ จำกัด และ Co-Founder University of Happiness ไร่ใจยิ้ม
 • ได้รับรางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของ On-Cloud On-Ground University of Happiness จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • บุคคลตัวอย่างของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ในการสร้างเครื่องมือเพื่อค้นหาและสร้าง Well-Being Leader
 • ที่ปรึกษา& โค้ช & อาจารย์พิเศษ Apple, Banpu,ฺ Bangkok Hospital, CP Group, IBM, Mahidol U, Microsoft GSK, IBM, Kbank, Oracle, PTT, Rama Hospital, Shell, SCB, SCG, TG, TOT, Toyota, Unilever
 • คอลัมนิสต์ผู้ทรงคุณวุฒิของหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ และ Nation คอลัมน์ CEO Focus ผู้นำสายพันธุ์ใหม่
 • เจ้าของหนังสือขายดี อาทิ ศาสคร์ผู้นำสู่ความัย่งยืน, Well-Being Leader, ผู้นำสร้างผู้นำ, ผู้นำสร้างได้, ปลดล็อกความสุข, Leadership EQ
 • มหาวิทยาลัยความสุข "ไร่ใจยิ้ม"

เรียนรู้ศาสตร์ผู้นำสร้างสุขสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้นำเกิดทัศนคติแบบ Abundance Minset ที่มีวิสัยทัศน์สู่ความยั่งยืน

ศาสตร์ผู้นำสร้างสุขสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน Happineering : Sustainable & Successful Leadership

เหนื่อยมั้ยกับการวิ่งแสวงหาความสำเร็จ
มีความสุขมั้ยเมื่อได้รับตำแหน่งที่ต้องการ
สุขใจมั้ยที่ต้องบริหารองค์กรภายใต้ความกดดัน

ในภาวะความเครียด ความกดดันที่มีอยู่ในทุกๆองค์กร หลายคนวิ่งแสวงหาความสำเร็จ ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือตำแหน่ง
สุดท้ายกลับได้แต่ความสำเร็จที่ไม่จีรังยั่งยืน พบกับความว่างเปล่าในการเดินทางไปหาความสำเร็จ
ซ้ำร้ายกว่านั้นคือได้โรคประจำตำแหน่งที่มาพร้อมความเครียด เช่น อาการ Burnout ซึมเศร้าและโรค NCDs ที่รุมเร้า

คอร์สนี้จะได้กุญแจที่ไขความลับในการสร้างศาสตร์การเป็นผู้นำที่สร้างสุขสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างรากฐานที่มั่นคงของ 4 เสาหลักที่แข็งแรงนั่นก็คือ กระบวนการคิด (Mindset) ที่เปิดกว้างไร้ขีดจำกัด ทักษะ (Skill) ในการนำและจัดการสมัยใหม่ สุขภาวะ (Well-being) ที่ดีทั้งกายและใจ และวิศวกรรมความสุข (Happineering) เพื่อทำให้คุณเห็นถึงศักยภาพคุณค่าของตนเอง และค้นพบต่อมสุขใจที่เป็นรากแก้วความสุขทำให้เราและทีมงานทำงานอย่างมีคามหมาย เพื่อขับเคลื่อนในการสร้างวัฒนธรรมองค์กราสู่ความสำเร็จอันเปี่ยมสุขอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนคอร์สนี้
- เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้นำเกิดทัศนคติแบบ Abundance Minset ที่มีวิสัยทัศน์สู่ความยั่งยืน
- สร้างทีมผู้นำที่มี Mindset ของความเป็นไปได้ทางความคิดที่ก้าวกระโดดอย่างไร้ขีดจำกัด
- ค้นพบรากแก้วความสุข ต่อมสุขใจในการสร้างเป้าที่มีความหมายของความยั่งยืน
- ออกแบบความสุขสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
- สามารถวางแผนกำหนดทิศทางและพิมพ์เขียวให้เห็นภาพครบเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน
- ปัจจัยสำคัญในการสร้างแบรนด์ให้ดัง ปัง รวย
- Power up ทวีพลังทีมของผู้นำไปสู่ความเป็นเลิศเพื่อต่อยอดสู่ความยั่งยืน
- ค้นหาองศาที่หายไปและสร้างสมดุลย์ชีวิตของผู้นำให้มีชีวา
- สร้างวัฒนธรรมองค์กร ธนาคารความสุขที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะที่ดีทำให้สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ

จุดเด่นของคอร์สนี้
- มีกรณีศึกษาที่เปิดมุมมองของความคิดหลายอย่างและเห็นภาพครบ โดยเฉพาะความยั่งยืนของธุรกิจ
- มีเกมส์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเบ้าหลอมในการสร้างทีมของผู้นำ
- มีกระบวนในการค้นพบรากแก้วความสุข ออกแบบเพื่อสร้างความสุขสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
- มีกระบวนการตั้งเป้าที่มีความหมายอย่างทรงพลัง
- มีกระบวนการที่ปรับสมดุลย์ใหม่จาก Bad Loop สู่ Good Loop
- มีกระบวนการเพาะบ่มให้เกิดเป็นนิสัยและวัฒนธรรมองค์กรที่มีความสุข

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
ไม่ใช่แค่ผู้นำองค์กรเท่านั้นที่สามารถนำเอาศาสตร์ไปสร้างความสุขให้ตนเองและครอบครัว แต่ทุกๆ คนและทุกหน่วยงานที่มีความเครียด มีโรครุมเร้าและหาความหมายในชีวิตไม่เจอสามารถนำศาสตร์ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเอง ให้กำลังใจ ให้มุมมองไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกแง่มุมมองของชีวิตและนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ผู้เรียนต้องมีความอะไรมาก่อนหรือไม่ 
ผู้เรียนต้องมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้การเป็นผู้นำสร้างสุขสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนและสนใจกระบวนการในการสร้าง Good Loop เพื่อปรับสมดุลย์การนำชีวิตและทีมงานอย่างมีชีวา

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • CEO บริษัท เอเชีย แปซิฟิค อินโนเวชั่น เซ็นต์เตอร์ จำกัด และ Co-Founder University of Happiness ไร่ใจยิ้ม
 • ได้รับรางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของ On-Cloud On-Ground University of Happiness จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • บุคคลตัวอย่างของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ในการสร้างเครื่องมือเพื่อค้นหาและสร้าง Well-Being Leader
 • ที่ปรึกษา& โค้ช & อาจารย์พิเศษ Apple, Banpu,ฺ Bangkok Hospital, CP Group, IBM, Mahidol U, Microsoft GSK, IBM, Kbank, Oracle, PTT, Rama Hospital, Shell, SCB, SCG, TG, TOT, Toyota, Unilever
 • คอลัมนิสต์ผู้ทรงคุณวุฒิของหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ และ Nation คอลัมน์ CEO Focus ผู้นำสายพันธุ์ใหม่
 • เจ้าของหนังสือขายดี อาทิ ศาสคร์ผู้นำสู่ความัย่งยืน, Well-Being Leader, ผู้นำสร้างผู้นำ, ผู้นำสร้างได้, ปลดล็อกความสุข, Leadership EQ
 • มหาวิทยาลัยความสุข "ไร่ใจยิ้ม"
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Img 7389 white bg
by กฤษณ์ รุยาพร

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที